พระราชวังทงกุง (Gyeongbokgung, Donggung Palace)

ทงกุง (Donggung, 동궁) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ ศาลาฮยังวน (Hyangwonjeong Pavilion) ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

พระตำหนักชาคย็อง (Gyeongbokgung Jagyeongjeon Hall)

ชาคย็องจ็อน (Jagyeongjeon, 자경전) เป็นพระตำหนักแห่งเดียว ที่คงสภาพสมบูรณ์ และรอดพ้นจากโครงการรื้อถอน ของรัฐบาลภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น พระตำหนักตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace) อ่านเพิ่มเติม

พระตำหนักคโยแท (Gyeongbokgung Gyotaejeon Hall)

คโยแทจ็อน (Gyotaejeon, 교태전) เป็นอาคารที่ใช้เป็นที่ประทับ ของสมเด็จพระราชินี ในช่วงราชวงศ์โชซ็อน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

ศาลาคย็องฮเวรู (Gyeongbokgung Gyeonghoeru Pavilion)

คย็องฮเวรูกวัน (Gyeonghoeru Pavilion, 경회루관) เป็นห้องจัดเลี้ยงหลวง (Royal Banquet Hall) และเป็นศาลาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังคย็องบก อ่านเพิ่มเติม