ภูเขาพุกฮันซาน (Bukhansan Mountain)

พุกฮันซาน (Bukhansan, 북한산) ซึ่งหมายถึง ภูเขาทางตอนเหนือ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของภูเขา ที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน (Hangang River) ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ โดยเป็นภูเขาที่สูงที่สุด ในบรรดาสี่ขุนเขาที่มีความสำคัญ ซึ่งล้อมรอบกรุงโซล (Seoul) โดยมีภูเขาอีก 3 แห่ง คือ ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain), ภูเขานักซาน (Naksan Mountain) และภูเขาอินวังซาน (Inwangsan Mountain)

ภูเขาแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในชื่อของ ภูเขาพูกักซาน (Bugaksan Mountain, 북악산) และภูเขาแพกักซาน (Baegaksan, 백악산) สำหรับชื่อดั้งเดิมของภูเขาแห่งนี้ ในสมัยอาณาจักรแพ็กเจ (Baekje Dynasty) มันถูกเรียกว่า ฮเวงอัก (Hoeng-ag, 횡악; 橫嶽) ต่อมาในสมัยชิลลา (Silla Dynasty) ถูกเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น พูอาอัก (Bua-ak, 부아악; 負兒嶽) ในสมัยโครยอ (Goryeo Dynasty) และสมัยโชซอน (Joseon Dynasty) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาซัมกักซาน (Samgaksan Mountain, 삼각산) ซึ่งหมายถึง ภูเขาสามยอด (Three Horned Mountain) เนื่องจากภูเขาแห่งนี้ มียอดเขาที่สวยงามถึง 3 แห่ง ได้แก่

ยอดเขาแพ็กอุนแด (Baegundae, 백운대) ซึ่งมีความสูง 836.5 เมตร (2,744 ฟุต), ยอดเขาอินซูบง (Insu-bong, 인수봉) ซึ่งมีความสูง 810.5 เมตร (2,659 ฟุต) และยอดเขามันคยองแด (Mangyeongdae, 만경대) ซึ่งมีความสูง 787.0 เมตร (2,582.0 ฟุต) โดยในปี ค.ศ. 1983 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น ภูเขาพุกฮันซาน (Bukhansan Mountain, 북한산) โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 ได้มีความพยายามในการกลับไปใช้ชื่อเดิม คือ ภูเขาซัมกักซาน (Samgaksan Mountain, 삼각산) แต่ในปี ค.ศ. 2011 ได้ประกาศให้ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ภูเขาพุกฮันซาน (Bukhansan Mountain, 북한산) จวบจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่ของภูเขาแห่งนี้เคยถูกจำกัดการเข้าถึง เป็นเวลากว่าสี่สิบปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 หลังจากหน่วยกองกำลังพิเศษของเกาหลี เหนือ บุกเข้าไปในกรุงโซล (Seoul) โดยภูเขาแห่งนี้ถูกเปิดให้บริการ แก่ประชาชนทั่วไปอีกครั้ง ในปี ค.ศ. 2007 นอกเหนือไปจากการมาเยือน ยังยอดเขาทั้ง 3 แห่ง ของภูเขาแห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งในยามกลางวันและในยามค่ำคืนของกรุงโซล (Seoul) ณ ภูเขาแห่งนี้แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และน่าสนใจอีกหลายแห่ง โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ คือ

ป้อมปราการพุกฮันซานซอง

Bukhansanseong Fortress (북한산성) ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการที่ทำจากดิน และถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 132 ต่อมาในปี ค.ศ. 1711 ได้ทำการฟื้นฟูและสร้างป้อมปราการ โดยสร้างเป็นป้อมปราการกำแพงหิน เพื่อทำหน้าที่เป็นพระราชวัง สำหรับการพำนักของกษัตริย์ในยามฉุกเฉิน โดยมีโครงสร้างของป้อมปราการ ประกอบไปด้วยพระราชวังชั่วคราว และระบบการป้องกันทางการทหาร ได้แก่ หน่วยบัญชาการ และค่ายทหาร รวมไปถึงประตูต่างๆ และตำแหน่งยาม อ่านเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติพุกฮันซาน

Bukhansan National Park (북한산국립공원) อุทยานแห่งนี้ยังอุดมไปด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ รวมกว่า 1,300 ชนิด และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ ความสวยงามของทัศนียภาพ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล จึงทำให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ทั้งในหมู่นักปีนเขาและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 262 Bogukmun-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 성북구 정릉동 보국문로 262)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ข้อมูลเพิ่มเติม +82 2-909-0497

Malbawi office +82-765-0297-8
Sukjeongmun office +82-747-2152-3
Changuimun office +82-730-9924-5

Website: www.bukak.or.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

เมษายน-ตุลาคม 09:00-15:00
พฤศจิกายน-มีนาคม 10:00-15:00

*ปิดทุกวันจันทร์ (ในกรณีที่วันจันทร์ตรงกับวันหยุดประจำชาติจะเลื่อนไปปิดวันอังคาร)

การเดินทาง

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินตรงไปที่ป้ายจอดรถประจำทาง ขึ้น Bus No. 1012 ไปลงที่ป้ายจอดรถสุดท้าย แล้วเดินต่อเข้าไปตามถนนประมาณ 50 เมตร ก็จะถึงทางเข้าของ Bukhansan National Park


Gireum Station (길음역, คีรึมหยอก, Seoul Subway Line 4) และเดินออกทางออกที่ 3 จากนั้นไปที่ป้ายจอดรถประจำทาง ขึ้น Bus No. 110B หรือ 143ไปลงที่ป้ายจอดรถสุดท้าย


Gupabal Station (구파발역, คูพาบัลหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 1 จากนั้นไปที่ป้ายจอดรถประจำทาง ขึ้น Bus No. 704 มุ่งหน้าสู่ Bukhansanseong Fortress (북한산성) ลงที่ป้ายรถประจำทาง Bukhansan Mountain Entrance

by Google Map

Bukhansan Mountain (북한산)

Bukhansan National Park (북한산국립공원)