เรื่องราวของกษัตริย์เซจงมหาราช (The Story of King Sejong Exhibition Hall) | เที่ยวด้วยตัวเอง

เรื่องราวของกษัตริย์เซจงมหาราช (The Story of King Sejong Exhibition Hall)

เซจงชุงมูกงอียากี (The Story of King Sejong, 세종 충무공 이야기) เป็นห้องโถงนิทรรศการ จัดแสดงเรื่องราวของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕) มีทางเข้าอยู่ที่ด้านหลังของ อนุสาวรีย์กษัตริย์เซจงมหาราช (Statue of King Sejong) ซึ่งตั้งอยู่ที่ จตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square) อยู่ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕; 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1397 – 8 เมษายน ค.ศ. 1450) เป็นกษัตริย์องค์ที่สี่ ของราชวงศ์โชซอนแห่งเกาหลี และทรงครองราชย์ในระหว่างปี ค.ศ. 1418 – ค.ศ. 1450 และทรงเป็นหนึ่งในสอง ของกษัตริย์แห่งประเทศเกาหลี ที่ได้รับสมัญญาว่าเป็นมหาราช ตลอดรัชสมัยในการปกครองของพระองค์ ทรงมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ให้ประสบความสำเร็จ อย่างยอดเยี่ยม ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของประเทศ จึงทำให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเกาหลี

พระองค์ทรงรวบรวมพื้นฐาน สำหรับการปกครองราชวงศ์โชซอน โดยผสมผสานเข้ากับปรัชญาการเมืองของขงจื้อ รวมถึงทฤษฎีมินบอน (The theory of Minbon, 민본사상) ที่มุ่งเน้นไปยังประชาชน โดยเชื่อว่าคนเป็นรากฐานที่มั่นคง ของประเทศที่มีความสงบสุข นอกจากนี้ยังทรงเป็นผู้นำ ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ ในด้านการเกษตร, วรรณกรรม, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานซึ่งเป็นที่รู้จัก และโดดเด่นที่สุดก็คือ การประดิษฐ์อักษรฮันกึล (Hangeul, Hangul, 한글)

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลงานการประดิษฐ์ และผลงานทางวิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การทหารและการเมือง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,200 ตารางเมตร และเชื่อมโยงผ่านทางเดินใต้ดิน ระหว่างอาคาร KT ทางด้านซ้าย และทางด้านขวาเป็นศูนย์เซจงเซนเตอร์ (Sejong Center) ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

อินกันเซจง

Human Sejong (인간세종) หอนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับชีวิต ของกษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕) รวมถึงบุคลิกภาพ, งานอดิเรก และอื่นๆ ตามลำดับเวลา ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์วัย พร้อมรูปภาพและวิดีโอประกอบการจัดแสดง

อุดมการณ์มุ่งความสนใจไปที่ผู้คน

Ideology Focused on the People ห้องนี้มีภาพเหมือนของกษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕) ด้วยแผงกราฟฟิคที่แสดงให้เห็นในภาพที่ชัดเจนของ ตัวอักษรฮันกึล และปรัชญาของความรัก ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ของพระองค์

การประดิษฐ์อักษรฮันกึล

Invention of Hangeul ห้องโถงจัดแสดงกระบวนการในการประดิษฐ์อักษรฮันกึล โดยใช้แบบจำลองและแผงกราฟิค พร้อมจัดแสดงทฤษฎี, วัตถุที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการประดิษฐ์อักษรฮันกึล

อักษรฮันกึล (Hangeul, Hangul, 한글) ตัวอักษรมีจำนวน 28 ตัว พยัญชนะแต่ละตัวมีรูปแบบที่เรียบง่าย และออกเสียงด้วยปากลิ้นและฟัน ที่มีการเลียนแบบเสียงธรรมชาติ การประดิษฐ์เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1443 และถูกตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1446 โดยในวันที่ 9 ตุลาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันฮันกึล (Hangeul Day, 한글날) ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของประเทศเกาหลีใต้

วิทยาศาสตร์และศิลปะ

Science & Art จัดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลงานการประดิษฐ์ และผลงานทางวิทยาศาสตร์, ศิลปะ, ดนตรี และวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕)

นโยบายทางการทหาร

Military Policy จัดแสดงเกี่ยวกับความสำเร็จทางการทหาร ในระหว่างการครองราชย์ของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕) รวมถึงการพิชิตเกาะสึชิมะ (Tsushima Island) ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างแผ่นดินญี่ปุ่น กับคาบสมุทรเกาหลี ในปี ค.ศ. 1419 การสู้รบถูกนำโดย นายพลอีจุงมู (Yi Jong-mu, 이종무; ค.ศ. 1903 – ค.ศ. 1968) ซึ่งชัยชนะครั้งนี้สามารถช่วยชีวิตเหยื่อ ของโจรสลัดญี่ปุ่น (Wokou) และยุติการโจมตีของโจรสลัดญี่ปุ่น ในประเทศเกาหลี และจีน รวมถึงปูทางสำหรับความสัมพันธ์ทางการค้าพิเศษ ระหว่างอาณาจักรโชซอน และตระกูลโซแห่งเกาะสึชิมะ (Sō clan of Tsushima Island)

แกลลอรี่ฮันกึล

Hangeul Gallery แกลเลอรี่นี้เป็นนิทรรศการจัดแสดง ผลงานศิลปะประเภทต่างๆ ของศิลปินร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับอักษรฮันกึล (Hangeul, Hangul, 한글)

ห้องสมุดฮันกึล

Hangeul Library ห้องสมุดที่สามารถค้นหาหนังสือในหัวข้อที่หลากหลายเกี่ยวกับ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕), พลเรือเอกอีซุนชิน (Yi Sun-shin, 이순신) และหนังสือประเภทต่าง ๆ

จตุรัสควางฮวามุน

Gwanghwamun Square (광화문광장) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “ควางฮวามุนพลาซ่า (Gwanghwamun Plaza)” จตุรัสแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเชื่อมต่อระหว่างประตูควางฮวามุน (Gwanghwamun Gate) และชองกเยพลาซ่า (Cheonggye Square) จตุรัสแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) และมีฉากหลังเป็น ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain)  และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ Sejong-daero, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 세종대로)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม + 82-2-399-1000

Website: sejongstory.or.kr  (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

นิทรรศการถาวร 10:00 – 20:00 น., ห้อง 4D 10:30-19:00 น. และประสบการณ์ถาวร 10:30-19:00 น.

* การเข้าชมรอบสุดท้าย 30 นาทีก่อนเวลาปิดทำการ
* ปิดทำการ วันจันทร์ (ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุดประจำชาติจะยังคงเปิดอยู่ และหยุดทำการในวันถัดไปแทน)

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

City Hall Station (시청역, ชิชองหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Line 2) และออกทางออกที่ 3 หรือ 4

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 6

Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 9

by Google Map

The Story of King Sejong (세종 충무공 이야기)