เรื่องราวของพลเรือเอกอีซุนชิน (The Story of Admiral Yi Sun-shin)

อีซุนชินชุงมูกงอียากี (The Story of Admiral Yi Sun-shin, 이순신 충무공 이야기) เป็นห้องโถงนิทรรศการ จัดแสดงเรื่องราวของ พลเรือเอกอีซุนชิน (Yi Sun-shin, 이순신) ซึ่งตั้งอยู่ที่ จตุรัสควางฮวามุน อ่านเพิ่มเติม

เรื่องราวของกษัตริย์เซจงมหาราช (The Story of King Sejong Exhibition Hall)

เซจงชุงมูกงอียากี (The Story of King Sejong, 세종 충무공 이야기) เป็นห้องโถงนิทรรศการ จัดแสดงเรื่องราวของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕) มีทางเข้าอยู่ที่ด้านหลังของ อนุสาวรีย์กษัตริย์เซจงมหาราช (Statue of King Sejong) อ่านเพิ่มเติม

อนุสาวรีย์ของพลเรือเอกอีซุนชิน (Statue of Admiral Yi Sun-Shin)

ชุงมูกงอีซุนชินดงซัง (Statue of Admiral Yi Sun-Shin, 충무공 이순신 동상) เป็นอีกหนึ่งอนุสาวรีย์ที่โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ของจตุรัสควังฮวามุน (Gwanghwamun Square) ซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าของ อนุสาวรีย์กษัตริย์เซจง (King Sejong Statue) และ พระราชวังคย็องบก อ่านเพิ่มเติม

พระบรมรูปกษัตริย์เซจงมหาราช (Statue of King Sejong)

เซจงแดวังดงซัง (Statue of King Sejong, 세종대왕동상) เป็นอีกหนึ่งอนุสาวรีย์ที่โดดเด่น ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “รูปปั้นที่โดดเด่นที่สุดของเกาหลีใต้” และยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของ จัตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square) อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะเซจงโน (Sejongno Park)

เซจงโรกงว็อน (Sejongro Park, 세종로공원) เป็นสวนสาธารณะซึ่งตั้งอยู่ติดกับ ศูนย์วัฒนธรรม เซจงเซ็นเตอร์ (Sejong Center)  ตั้งอยู่ในบริเวณของ จตุรัสควังฮวามุน (Gwanghwamun Square) ซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าของ พระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace) อ่านเพิ่มเติม