พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกาหลีร่วมสมัยแห่งชาติ (National Museum of Korean Contemporary History) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกาหลีร่วมสมัยแห่งชาติ (National Museum of Korean Contemporary History)

แทฮันมินกุกยอกซาบักมุลกวัน (National Museum of Korean Contemporary History, 대한민국역사박물관) เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแห่งแรก ที่จัดแสดงเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ทางการเมือง, สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศเกาหลีใต้

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในใจกลางแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ในบริเวณด้านขวาของจตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square) เมื่อคุณหันหน้าเข้าสู่ พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เกาหลี ร่วมสมัยแห่งชาติ ถูกก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2012 เพื่อเป็นหน่วยงาน ของกระทรวงวัฒนธรรม, กีฬาและการท่องเที่ยว ในการดูแลรักษา, ศึกษาวิจัย และการจัดนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ของเกาหลี ทั้งสมัยใหม่และร่วมสมัย ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นโถงนิทรรศการหลักๆ 3 ส่วน ดังนี้

ห้องโถงนิทรรศการ 1

โหมโรงสาธารณรัฐเกาหลี

Prelude to the Republic of Korea, 1876 – 1948 (대한민국의 태동 1876년 – 1948년) จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเกาหลี เมื่ออาณาจักโชซอนเปิดประตูสู่โลก ในปี ค.ศ. 1876 ผ่านการลงนามในสนธิสัญญาญี่ปุ่นเกาหลี 1876 (Japan–Korea Treaty of 1876) หรือรู้จักกันในชื่อของ สนธิสัญญาเกาะคังฮวา (Ganghwado Treaty, 강화도 조약)

รวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของบรรพบุรุษที่เสียสละชีวิต ในระหว่างอยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น เพื่อทวงคืนอำนาจอธิปไตย ด้วยความฝันและความพยายาม ที่นำไปสู่การเป็นประเทศสมัยใหม่ และเพื่ออิสระเสรีภาพของประชาชน จนได้รับการปลดปล่อยในปี ค.ศ. 1945

ห้องโถงนิทรรศการ 2

รากฐานของสาธารณรัฐเกาหลี

Foundation of Korea 1948 – 1961 (대한민국의 기초확립 1948년 – 1961년) ครอบคลุมช่วงเวลาของ การก่อตั้งสาธารณรัฐเกาหลี และสงครามเกาหลี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 ถึงปี ค.ศ. 1961 ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

การก่อตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี, สงครามเกาหลี และการฟื้นฟูหลังสงคราม และการสร้างรากฐานของรัฐชาติ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึง เรื่องราวเหตุการณ์การปฏิวัติ 19 เมษายน ซึ่งเป็นรากฐานของขบวนการประชาธิปไตย ที่โค่นอำนาจเผด็จการ ด้วยอำนาจของประชาชน

รวมถึงเรื่องราวของการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1948 ซึ่งเป็นการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตยครั้งแรก ในประเทศเกาหลี โดยที่ชายหญิงอายุเกิน 21 ปีทุกคน ได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

หมู่บ้านประวัติศาสตร์เกาหลี

Korea History Dream Village (대한민국 역사꿈마을) เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านการจัดแสดง และโปรแกรมตามเรื่องราว โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ดังนี้

ประเทศในหมู่บ้านโลก
Countries in Global Village (지구촌 여러 나라) เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ มรดกทางวัฒนธรรมในหลายๆ ส่วนของโลก พร้อมกิจกรรมทำแผนที่โลกให้สมบูรณ์ เพื่อรวบรวมวัฒนธรรมและมรดกโลก

สาธารณรัฐเกาหลี
Korea Republic of Korea, 우리나라 대한민국) เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ, ระบบการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่รวดเร็วของประเทศ

หมู่บ้านในฝันในเวลานั้น
Dream Village at That Time (그때 그 시절 꿈마을) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาที่พ่อแม่ ของพวกเขายังเป็นเด็ก ผ่านชุดภาพถ่ายชีวิตของคนเกาหลี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ถึงปี ค.ศ. 1980

อนาคตของเกาหลี และความฝันของเด็ก
My Dream of The Future of Our Country (우리나라의 미래 나의 꿈) ที่ซึ่งเด็กๆ จะมีโอกาสคิดเกี่ยวกับ ความฝันของพวกเขา ผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญสามคน ที่มีชื่อเสียงจากประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเกาหลี และฝากข้อความแห่งความหวัง สำหรับการรวมประเทศเกาหลี ในอนาคต

พื้นที่ประสบการณ์ของเด็กๆ
 Child Experience Space (어린이 체험공간) พื้นที่ซึ่งช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็ก ของพ่อแม่ของพวกเขา ด้วยการสัมผัสของเล่นแบบดั้งเดิม และภาพเคลื่อนไหวเก่าๆ

จตุรัสควางฮวามุน


Gwanghwamun Square (광화문광장) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “ควางฮวามุนพลาซ่า (Gwanghwamun Plaza)” จตุรัสแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเชื่อมต่อระหว่างประตูควางฮวามุน (Gwanghwamun Gate) และชองกเยพลาซ่า (Cheonggye Square) จตุรัสแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) และมีฉากหลังเป็น ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain)  และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังเคียงบก


คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 198 Sejong-daero, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 세종대로 198)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-3703-9200

website: much.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ 10:00-18:00 น. / วันพุธและวันเสาร์ 10:00 น. – 21:00 น.

* เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
* ปิดทำการ: มกราคม 1 ของทุกปี, วันตรุษจีน และเทศกาลชูซอก

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 6

Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 2

by Google Map

National Museum of Korean Contemporary History (대한민국역사박물관)