พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกาหลีร่วมสมัยแห่งชาติ (National Museum of Korean Contemporary History)

แทฮันมินกุกย็อกซาบักมุลกวัน (National Museum of Korean Contemporary History, 대한민국역사박물관) เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแห่งแรก ที่จัดแสดงเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ทางการเมือง, สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศเกาหลีใต้อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย, พระราชวังถ็อกซู (National Museum of Modern and Contemporary Art, Deoksugung)

หรือเรียกย่อๆ ว่า MMCA Deoksugung และมีชื่อในภาษาเกาหลีว่า กุกลิบฮย็อนแดมิซุลกวัน ถ็อกซูกุงกวัน (Guglibhyeondaemisulgwan Deogsugung-gwan, 국립현대미술관 덕수궁관) อาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีสถาปัตยกรรม สไตล์ตะวันตกแบบนีโอคลาสสิก อ่านเพิ่มเติม

ถนนวัฒนธรรมแทฮักโร (Daehak-ro Culture Street)

Daehak-ro (대학로) ถนนแห่งนี้มีความหมายของชื่อคือ “ถนนมหาวิทยาลัย” และมันถูกกำหนดให้เป็น ถนนวัฒนธรรม (Culture Street) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 ในปัจจุบันเป็นถนนหกเลน ที่มีความยาว 1.1 กิโลเมตร อ่านเพิ่มเติม

โรงละครและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ในย่านถนนวัฒนธรรมแทฮังโร (Theaters and Art Museum around Daehangno Culture Street)

ถนนวัฒนธรรมแทฮังโน (Daehangno Culture Street)  มีชื่เรียกในภาษาเกาหลีว่า แทฮักโร (Daehak-ro, 대학로) เป็นถนนแห่งนี้ที่มีความหมายของชื่อคือ “ถนนมหาวิทยาลัย (College Street)”อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ศิลปะทงซุง และพิพิธภัณฑ์คกดู (Dongsoong Art Center – Kkogdu Museum)

Dongsoong Art Center (동숭아트센터) เป็นศูนย์รวมศิลปะ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นหนึ่งในศูนย์ศิลปะ ในย่านถนนวัฒนธรรมแทฮักโร (Theaters and Art Museum around Daehak-ro Culture Street) อ่านเพิ่มเติม