อุทยานนัมซานพื้นที่ฮเวฮยอน (Namsan Park - Hoehyeon Area) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL
Namsan Park Hoehyeon Area

อุทยานนัมซานพื้นที่ฮเวฮยอน (Namsan Park – Hoehyeon Area)

นัมซานกงวอน ฮเวฮยอนชิยอก (Namsan Park – Hoehyeon Area, 남산공원 회현지역) เป็นบริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานนัมซาน (Namsan Park) ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน สถานีฮเวฮยอน (Hoehyeon Station) ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ สำหรับอุทยานนัมซานพาร์ค (Namsan Park) เป็นอุทยานเชิงนิเวศที่มีพืชพันธุ์ต่างๆ และสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ และเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล (Seoul)

ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของการเดินป่า และเป็นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงทำให้ในปัจจุบันกลายเป็น สถานที่เดินเล่นยอดนิยมสำหรับชาวกรุงโซล (Seoul) ซึ่งมีเส้นทางเดินเท้าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ท่ามกลางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงาม อุทยานแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากมายหลายแห่ง รวมไปถึงอนุสรณ์สถาน ของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์เกาหลี ด้วยอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงถูกแบ่งพื้นที่ตามสถานที่น่าสนใจ และตามสถานีรถไฟใต้ดินหลัก ที่คุณสามารถเข้าถึงอุทยานได้อย่างง่ายดาย อ่านเพิ่มเติม

สำหรับบริเวณพื้นที่ฮเวฮยอน (Hoehyeon Area) เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินเท้าท่องเที่ยว ไปยังสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ท่ามกลางเส้นทางเดินธรรมชาติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลากว่า 2 ถึง 3 ชั่วโมง เพื่อเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) และยังเป็นอีกหนึ่งเส้นทาง ซึ่งคุณสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามในอีกมุมมอง ของหอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower)

สถานที่ท่องเที่ยว: Namsan Baekbeom Square – Patriot Ahn Jung Geun Memorial Hall – Namsan Public Library / Korean literature museum – Namsan Fountain Square – Global Village Folk Museum – Sam Soon Stairs – Jamdubong Photo Island – Waryongmyo Shrine

จตุรัสนัมซานแพ็กบอมกวังจัง

Namsan Baekbeom Square (남산백범광장) หรือรู้จักกันในชื่อของ สวนแพ็กบอมสแควร์ (Baekbeom Square Park, 백범광장) เป็นอนุสรณ์สถานซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ จิตวิญญาณแห่งความรักชาติ ภายในจตุรัสประกอบไปด้วยรูปปั้นของบุคคลสำคัญ, นักเคลื่อนไหวอิสระ และขบวนการชาตินิยมต่อต้านญี่ปุ่น ที่นำไปสู่อิสรภาพของเกาหลี อ่านเพิ่มเติม

หออนุสรณ์สถานผู้รักชาติอันจุงกึน

Patriot Ahn Jung Geun Memorial Hall (안중근의사 기념관) ตั้งอยู่ด้านหลังของ จตุรัสนัมซานแพ็กบอมกวังจัง (Namsan Baekbeom Square) เป็นหออนุสรณ์สถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร และอนุสาวรีย์อันจุงกึน (Statue of Ahn at Namsan) อนุสรณ์สถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้รักชาติอันจุงกึน (Ahn Jung-geun, 안중근; ค.ศ. 1879 – ค.ศ. 1910) ผู้เป็นหนึ่งในขบวนการต่อต้าน การผนวกเกาหลี ให้เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น เขาเป็นผู้ทำการลอบสังหารด้วยการยิง นายอิโต ฮิโระบุมิ (Itō Hirobumi) ซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการเกาหลี คนแรกจนเสียชีวิต อ่านเพิ่มเติม

ห้องสมุดสาธารณะนัมซาน

บริเวณด้านข้างของอนุสรณ์สถาน ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดสาธารณะนัมซาน (Namsan Public Library, 남산도서관) ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1922 ในระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่น อาคารของห้องสมุดสูงห้าชั้น และมีความจุ 1,500 ที่นั่ง ห้องสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือและสิ่งพิมพ์ ที่ครอบคลุมแทบทุกหมวดหมู่ของหนังสือ ได้แก่ หนังสือประวัติศาสตร์โบราณ, หนังสือหนังสือเทคโนโลยีดิจิตอลร่วมสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องเรียนโสตทัศนูปกรณ์ และหอประชุม เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม +82 2-754-7338

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 09:00 – 22:00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 09:00 – 17:00 น.

วันหยุดทำการ วันจันทร์และวันอาทิตย์ที่หนึ่งและสาม ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชั่วคราวที่ห้องสมุดกำหนด

website: nslib.sen.go.kr

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมเกาหลี

นอกจากนี้ที่บริเวณชั้นสามของห้องสมุด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 489.36 ตารางเมตร ยังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมเกาหลี (Korean literature museum, 한국문학 전문자료관) ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บรวบรวมวรรณกรรมกว่า 30,000 เล่ม

จัตุรัสน้ำพุสวนนัมซาน

นอกจากนี้ยังมี จัตุรัสน้ำพุสวนนัมซาน (Namsan Fountain Square, 남산 분수대 광장) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสำนักวิจัยและข้อมูลการศึกษาของกรุงโซล (Seoul) (Seoul Metropolitan Government Educational Research and Information Library, 서울특별시교육연구정보원도서실) โดยในระหว่างปี ค.ศ. 1925 – ค.ศ. 1945 ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโชซอน (Chōsen Shrine, Joseon Shrine, 조선신궁) ซึ่งเป็นหนึ่งศาลเจ้าชินโต ในช่วงระยะเวลาของการปกครองของญี่ปุ่น

ต่อมาศาลเจ้าแห่งนี้ได้ถูกทำลายลง ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1945 หลังจากการเป็นอิสรภาพ ของเกาหลี เป็นเวลาหลายปี และได้สร้างเป็นสวนสาธารณะ และลานน้ำพุขึ้นมาทดแทนศาลเจ้า นอกจากนี้ที่บริเวณโดยรอบของอนุสรณ์สถาน คุณจะพบกับซากกำแพงเมืองโซล ที่เสียหายในระหว่างการก่อสร้างศาลเจ้า เมื่อปี ค.ศ. 1925 โดยในปี ค.ศ. 2013 รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ป้อมปราการฮันยางโดซอง (Hanyangdoseong Fortress) ในส่วนของฐานกำแพง ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหมู่บ้านโลก

ถัดจากอนุสรณ์สถาน คุณจะพบกับอาคารสีขาวที่โดดเด่น ของสถาบันวิจัยและข้อมูลการศึกษากรุงโซล (Seoul) ซึ่งบนชั้นสองและสามของอาคาร คือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหมู่บ้านโลก (Global Village Folk Museum, 지구촌민속박물관) หรือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมโกลบอลวิลเล เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านสากล ที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก

บันไดซัมซุนสเต็ปส์ (Sam-sun Steps)

และทางด้านซ้ายของพิพิธภัณฑ์ จะมีบันไดซัมซุนสเต็ปส์ (Sam-sun Steps) โดยในภาษาเกาหลี เรียกว่า ซัมซุนอีกเยดาน (Samsun-igyedan, 삼순이계단) ซึ่งหมายถึง บันไดซัมซุน (Sam Soon Stairs) บันไดแห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากสำคัญ ของละครเกาหลี สุดฮิตประจำปี ค.ศ. 2004 เรื่องฉันนี้แหละ คิมซัมซุน (My Name is Kim Sam-sun) ซึ่งเป็นละครอีกหนึ่งเรื่อง ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ

จึงทำให้บันไดแห่งนี้ กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะเดินทางแวะมาเยือน ก่อนเดินเท้าไปตามเส้นทางขึ้นสู่ ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) จากบันไดแห่งนี้ต่อไป เพื่อไปยังอุทยานนัมซานพาร์ค พื้นที่พัลกักจอง (Namsan Park – Palgakjeong Area) และหอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) อันเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงโซล (Seoul) (Seoul) โดยระหว่างทางเดินไปนั้น ยังมีสถานที่ซึ่งน่าสนใจอีกสองแห่ง ได้แก่

ชัมดูบงโฟโต้ไอส์แลนด์

Jamdubong Photo Island (잠두봉 포토아일랜드) เป็นบริเวณของยอดเขาด้านตะวันตกของ ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) ซึ่งเรียกว่า ชัมดูบง (Jamdubong, 잠두봉) ด้วยลักษณะของยอดเขาที่คล้ายกับหัวของตัวไหม และที่แห่งนี้มีดาดฟ้าชมวิว ซึ่งคุณสามารถถ่ายภาพ และชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงาม ของตัวเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาในกรุงโซล (Seoul) (Seoul)

ศาลเจ้าวัลยงมโย

Waryongmyo Shrine (와룡묘) เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้น เพื่ออุทิศให้กับจูกัดเหลียง (Zhuge Liang, 諸葛亮; ค.ศ. 724 – ค.ศ. 777) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ขงเบ้ง ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการยุทธนาการ และผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งจ๊กก๊ก หรือ รัฐสู่ (Shǔ Hàn, 蜀漢; ค.ศ. 764 – ค.ศ. 806) ในยุคสามก๊กของประเทศจีน และถูกกำหนดให้เป็นมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านหมายเลข 5 ของกรุงโซล (Seoul) เมื่้อวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1974

Namsan Park Hoehyeon Area
Namsan Park Hoehyeon Area

ที่อยู่ 231 Samil-daero, Hoehyeon-dong, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 회현동 삼일대로 231)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม + 82-2-3396-5856

Website: english.seoul.go.kr

เวลาทำการ แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ หรือหน่วยงาน

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Seoul Station (서울역, ซออูลหยอก, ซออูลหยอก, Seoul Subway Line 1, Line 4, Gyeongui Line หรือ Airport Railroad) และออกทางออกที่ 8 จากนั้นเดินตรงไปตามถนนทเว-กเยโร (Toegye-ro, 퇴계로) และเลี้ยวขวาที่ทางแยกเพื่อเข้าสู่ ถนนโซวอลโร (Soweol-ro Road, 소월로) และเดินไปตามถนนประมาณ 100 เมตร


Hoehyeon Station (회현역, ฮเวยอนหยอก, Seoul Subway Line 4) และออกทางออกที่ 4 จากนั้นเดินตรงไปตามถนนทเว-กเยโร (Toegye-ro, 퇴계로) ระยะทางประมาณ 50 เมตร และเลี้ยวซ้ายที่ทางแยก เข้าสู่ถนนโซวอลโร (Soweol-ro Road, 소월로) และเดินไปตามถนนประมาณ 100 เมตร

by Google Map

Namsan Baekbeom Square (남산백범광장)