ปักหมุดสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบกรุงโซล (The Autumn Leaves around Seoul)

ใบไม้เปลี่ยนสีสถานที่ท่องเที่ยวรอบกรุงโซล (Fall Foliage Attractions around Seoul) ไม่ได้มีแค่จุดหมายปลายทางในชนบท เพื่อเพลิดเพลินกับสีสัน ของฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามเท่านั้น ยังมีสถานที่ซึ่งรู้จักกันว่า เป็นสถานที่ที่ดีที่สุด อ่านเพิ่มเติม

อุทยานประวัติศาสตร์ชางชุงดัน (Jangchungdan Historical Park)

ชางชุงดันกงว็อน (Jangchungdan Historical Park, 장충단공원) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเชิงภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) ซึ่งเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall Trail)

เส้นทางยอดนิยมของการเดินท่องเที่ยว กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ในกรุงโซล (Seoul) ประกอบไปด้วยหลายเส้นทาง และมีระดับความยากง่ายในการเข้าถึง, สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งระยะเวลาในการท่องเที่ยว ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางอ่านเพิ่มเติม

กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall – Fortress Wall of Seoul)

กำแพงแห่งนี้มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ฮันยางโดซ็อง (Hanyangdoseong, 한양도성) ซึ่งหมายถึง ป้อมปราการแห่งเมืองฮันยาง ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงขอบเขต และปกป้องเมืองฮันยาง (Hanyang, 한양) อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซล ประตูฮึงอินจีมุน (Seoul City Wall – Heunginjimun Gate Trail)

ฮึงอินจีมุนกูกัน (Heunginjimun Gate Trail, 흥인지문구간) เป็นเส้นทางเดินเท้าไปตาม ถนนกำแพงป้อมปราการโซล (Fortress Wall of Seoul) ซึ่งล้อมรอบภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) อ่านเพิ่มเติม