การเดินทาง โซล - ปูซานโดยรถไฟ (Direction Seoul to Busan by Train) - เที่ยวด้วยตัวเอง

การเดินทาง โซล – ปูซานโดยรถไฟ (Direction Seoul to Busan by Train)

การเดินทางจากกรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวที่เมืองปูซาน (Busan)  ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของจังหวัดคยองซังใต้ (คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do),  ประเทศเกาหลีใต้นั้น สะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด โดยคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวกและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็นการเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Busan)

สำหรับการเดินทางการเดินทางโดยรถไฟนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา) ซึ่งมีรายละเอียดของการเดินทาง ดังนี้

Seoul Station ↔ Busan Station

From: Seoul Station (서울역)

To: Busan Station (부산역)

ที่อยู่  Jungang-daero, Choryang 3(sam)-dong, Dong-gu, Busan, South Korea (부산광역시 동구 초량3동 중앙대로)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 1544-7788


Korea Train Express (KTX)

ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 36 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 83,700 วอน / เด็ก 53,800 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 59,800 วอน/ เด็ก 29,900 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 56,800 วอน/ เด็ก 28,400 วอน


ITX-Saemaul

ระยะเวลาการเดินทาง 4 ชั่วโมง 46 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 42,600 วอน/ เด็ก 21,300 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 40,500 วอน/ เด็ก 20,200 วอน


Mugungwha

ระยะเวลาการเดินทาง 5 ชั่วโมง 29 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 28,600 วอน/ เด็ก 14,300 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 24,300 วอน/ เด็ก 12,100 วอน

* โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Busan


Seoul Station

Seoul Station (서울역, ซออูลหยอก, ซออูลหยอก, Seoul Subway Line 1 , Line 4 , Gyeongui Line หรือ Airport Railroad)


Busan Station

Busan Station (부산역, พูซันหยอก, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 8 หรือ 10

by Google Map

Seoul Station (서울역)

Busan Station (부산역)