อุทยานธรรมชาติเมืองอีกีแด (Igidae Urban Natural Park)

อีกีแดโดชิจาย็อนกงว็อน (Igidae Urban Natural Park, 이기대 도시자연공원) เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่เหนือ เนินเขาจากโรงบำบัดน้ำเสีย ในย่านยงโฺฮซัมดง (Yongho 3-dong) ในเมืองปูซาน (Busan) อ่านเพิ่มเติม

โอรยุกโดสกายวอล์ค (Oryukdo Skywalk)

โอรยุกโดซะกายวกคึ (Oryukdo Skywalk, 오륙도 스카이워크) ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ดั้งเดิมที่เรียกว่า “ซึงดูมัล” (Seungdumal, 승두말) ซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่าง ทะเลตะวันออกและทะเลใต้ สำหรับผู้คนท้องถิ่น จะเรียกที่แห่งนี้ว่า “ซึงดูมา”อ่านเพิ่มเติม

วัดคุมย็องซา (Gumyeongsa Temple)

คุมย็องซา (Gumyeongsa, 구명사) เป็นวัดที่สงบและเงียบสงบ แต่มีความหมายและดูแตกต่าง ไปจากวัดโดยทั่วไปของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) ของเขตย็องโด (Yeongdo-gu) อ่านเพิ่มเติม

วัดแทจงซา (Taejongsa Temple)

แทจงซา (Taejongsa, 태종사) วัดแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) ของเขตย็องโด (Yeongdo-gu) ในเมืองปูซาน (Busan) อ่านเพิ่มเติม

อุทยานแทจงแด (Taejongdae Park)

แทจงแดกงว็อน (Taejongdae Park, 태종대공원) หรือเรียกอีกชื่อว่า แทจงแดยูว็อนชี่ (Taejongdae Resort Park, 태종대유원지) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อยู่ปลายสุดทางตอนใต้ ของเขตย็องโด อ่านเพิ่มเติม