เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park Walking Route) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park Walking Route)

เส้นทางเดินเท้าเพื่อท่องเที่ยวที่ อุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) หรือรู้จักในอีกชื่อว่า แทจงแดยูวอนชี่ (Taejongdae Resort Park, 태종대유원지) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ ของเขตยองโด (Yeongdo-gu) ในเมืองปูซาน (Busan) หรือมหานครพูซัน (Busan Metropolitan City ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ จังหวัดคยองซังใต้ (คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do), ประเทศเกาหลีใต้

สำหรับเส้นทางเดินเท้า เพื่อความสะดวก และช่วยให้คุณสามารถเดินได้อย่างทั่วถึง สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวภายใน อุทยานแทจงแด (Taejongdae Park)  ทั้งนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตามความสนใจ  และตามความเหมาะสม สำหรับแผนการท่องเที่ยวของคุณเอง โดยคลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง

อุทยานแทจงแด

Trails of Taejongdae Park by Danubi Train

Taejongdae Park (태종대공원) เป็นอุทยานทางธรรมชาติ ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นป่าดิบชื้นบนยอดเขาสูง 250 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มหนาทึบ, ป่าไม้สนและพืชพันธุ์กว่า 200 ชนิด, ชายหาดหิน, หน้าผาหิน และประภาคารสีขาว ที่สามารถมองเห็นทะเลสีฟ้าเขียวที่สวยงาม อ่านเพิ่มเติม

เริ่มต้นที่พลาซ่า (Plaza) → สวนกีฬา (Sports Park) → วัดแทจงแดซา (Taejongsa Temple) → หอเกียรติยศแทจงแดแฮกีซา (Taejongdae Haegisa Hall of Fame) → ประภาคารยองโดทึงแด (Yeongdo Lighthouse) และชายหาดกรวดประภาคาร (Lighthouse Pebble Beach) →  ล่องเรือชมประภาคาร (Lighthouse Excursion Boat) →

หอดูดาวแทจงแด (Taejongdae Observatory) → จุดชมวิวท่าเรือทางใต้ (South Port Viewing Point) หรือแทจงแดนัมฮังโจมังจี (Taejongdae Namhangjomangji, 태종대 남항조망지) → วัดคุมยองซา (Gumyeongsa Temple) → ชายหาดหินกรวดแทวอน (Taewon Pebble Beach) → ล่องเรือแทวอน (Taewon Excursion Boat) → ล่องเรือคนโป (Gonpo Excursion Boat) → พลาซ่า (Plaza)


แผนที่เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park Walking Route)

วัดแทจงซา

Taejongsa Temple (태종사) เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็น สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่ได้รับมาจากประเทศศรีลังกา และยังมีการจัดงานเทศกาลดอกไฮเดรนเยียประจำปี ในระหว่างปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 อ่านเพิ่มเติม

หอเกียรติยศแทจงแดแฮกีซา

Taejongdae Haegisa Hall of Fame (태종대 해기사 명예의 전당) หรือหอเกียรติยศทางทะเลแทจงแด (Taejongdae Marine Hall of Fame, 태종대 해양 명예의 전당) เป็นทั้งอนุสรณ์สถาน และหอประวัติศาสตร์ของการเดินเรือ ตั้งอยู่ระหว่างทางเดินลงไปสู่ ประภาคารยองโดทึงแด (Yeongdo Lighthouse) อ่านเพิ่มเติม

ประภาคารยองโดทึงแด

Yeongdo Lighthouse (영도등대) เป็นประภาคารซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งภายในประภาคารและบริเวณโดยรอบ ประกอบไปด้วยสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่ หอศิลป์ SEE & SEA Gallery,  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ, ห้องสมุด, ห้องเอวี (AV Room), หอดูดาว และคาเฟ่บลูโอเชี่ยน (Blue Ocean Cafe’) อ่านเพิ่มเติม

ชายหาดหินกรวดประภาคาร

Credit: ขอขอบคุณรูปภาพจาก taejongdae.co.kr

Lighthouse Pebble Beach หรือเรียกชื่อในภาษาเกาหลี ว่า ทึงแดจากัลมาดัง (Deungdae Jagal Madang, 등대자갈마당) เป็นบริเวณชายหาดหินกรวด ซึ่งอยู่ด้านล่างของประภาคารยองโดทึงแด (Yeongdo Lighthouse) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ หินชินซอนบาวี (Sinseon Rock, 신선바위)  และหินมังบูซอกบาวี (Mangbuseok Rock, 망부석바위) อ่านเพิ่มเติม

ล่องเรือชมประภาคาร

Credit: ขอขอบคุณรูปภาพจาก taejongdae.co.kr

Lighthouse Excursion Boat (전망대) เป็นเรือที่จะล่องพาคุณไปชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงาม โดยรอบของอุทยานธรรมชาติแทจงแด (Taejongdae Park) และเกาะโชโด (Jodo Island) สำหรับเส้นทางเดินเรือนั้น เริ่มต้นเดินทางออกจากท่าเรือ → เกาะโชโด (Jodo Island, 조도) → ทะเลแทจงแด (Taejongdae Sea) → ท่าเรือ *ติดต่อสอบถาม Lighthouse Pebble Beach Pier (Tel: + 82-51-405-3434) อ่านเพิ่มเติม

หอดูดาวแทจงแด


Taejongdae Observatory (태종대전망대) เป็นหอสังเกตการณ์ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่มีหิน ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จนถึงต้นปี ค.ศ. 1970 โดยแต่เดิมรู้จักกันในชื่อของ หินชาซัลบาวี (Jasalbawi, 자살바위) และเป็นสถานที่ซึ่งคุณสามารถชื่นชมวิวทะเลอันกว้างใหญ่และงดงาม และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สำหรับการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ อ่านเพิ่มเติม

วัดคุมยองซา

Gumyeongsa Temple (구명사) เป็นวัดที่สงบและเงียบสงบ แต่มีความหมายและดูแตกต่าง ไปจากวัดโดยทั่วไปของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) โดยชื่อของวัดแห่งนี้ มาจากคำในภาษาเกาหลี ว่า คุมยอง (Gumyeon, 구명) ซึ่งมีความหมายว่า “ชีวิต (Life)” เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต อ่านเพิ่มเติม

ล่องเรือแทวอน


ชายหาดหินกรวดแทวอน (Taewon Pebble Beach) หรือ แทวอนจากัลมาดัง (Taewon Jagal Madang, 태원-자갈마당) Credit: ขอขอบคุณรูปภาพจาก taejongdae.co.kr

Taewon Excursion Boat (태원-유람선-선착장) เป็นเรือที่จะล่องพาคุณไปชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงาม โดยรอบของอุทยานธรรมชาติแทจงแด (Taejongdae Park) และเกาะโชโด (Jodo Island) สำหรับเส้นทางเดินเรือนั้น เริ่มต้นเดินทางออกจากท่าเรือ → เกาะโชโด (Jodo Island, 조도) → ทะเลแทจงแด (Taejongdae Sea) → ท่าเรือ *ติดต่อสอบถาม Taewon Pebble Beach Pier + 82-51-403-9098 อ่านเพิ่มเติม

ล่องเรือคนโป

Credit: ขอขอบคุณรูปภาพจาก taejongdae.co.kr

Gonpo Excursion Boat (곤포-유람선) เป็นเรือที่จะล่องพาคุณไปชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงาม โดยรอบของอุทยานธรรมชาติแทจงแด (Taejongdae Park) และเกาะโชโด (Jodo Island) สำหรับเส้นทางเดินเรือนั้น เริ่มต้นเดินทางออกจากท่าเรือ → เกาะโชโด (Jodo Island, 조도) → ทะเลแทจงแด (Taejongdae Sea) → ท่าเรือ *ติดต่อสอบถาม Gonpo House Pier + 82-51-405-2900 อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 24 Jeonmang-ro, Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, South Korea (부산광역시 영도구 동삼동 전망로 24)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม + 82-51-405-2004

Website taejongdae.bisco.or.kr

เวลาทำการ

มีนาคม – ตุลาคม : 04.00-24.00 น

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : 05.00-24.00 น

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Busan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Busan

และรายละเอียดและรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Haeundae – Daegu

เส้นทางเดินรถลีมูซีน ของสนามบินนานาชาติกิมแฮ (Gimhae International Airport Limousine Bus Route)


Busan Station (부산역, พูซันหยอก, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 101 (35 นาที, 23 ป้ายจอด)  และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


Busan Station (부산역, พูซันหยอก, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 7 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 88A (37 นาที, 25 ป้ายจอด)  และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


รถบัสประจำทางท้องถิ่น: Bus No. 8, 13, 30, 88 หรือ 101 และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


จากนั้นคุณสามารถเดินทาง จากป้ายจอดรถประจำทางได้ 2 แบบ คือ

เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park Walking Route) ด้วยการเดินเท้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในอุทยาน อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี  (Danubi Train) ด้วยการนั่งรถไฟท่องเที่ยวทานูบีไปลงที่ป้ายจอดรถ และเดินเท้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในอุทยาน อ่านเพิ่มเติม

by Google Map

Taejongdae Resort Park (태종대유원지)