หอเกียรติยศแทจงแดแฮกีซา (Taejongdae Haegisa Hall of Fame)

แทจงแดแฮกีซามยองเยอีชองดัง (Taejongdae Haegisa Hall of Fame, 태종대 해기사 명예의 전당) หรือ หอเกียรติยศทางทะเลแทจงแด (Taejongdae Marine Hall of Fame, 태종대 해양 명예의 전당) เป็นทั้งอนุสรณ์สถาน และหอประวัติศาสตร์ของการเดินเรือ หอเกียรติยศตั้งอยู่ระหว่าง ทางเดินลงไปสู่ ประภาคารยองโดทึงแด (Yeongdo Lighthouse) ภายในอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) ในเมืองปูซาน (Busan) หรือมหานครพูซัน (Busan Metropolitan City ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ จังหวัดคยองซังใต้ (คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do), ประเทศเกาหลีใต้

คำว่า “แฮกีซา (Haegisa, 해기사)” นั้นหมายถึง ผู้สร้างทะเล (Sea Creator) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในช่วงปี ค.ศ. 1960 ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเกาหลี และเป็นเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ที่ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการต่อเรือ, การขนส่งโลจิสติก และสถาบันการศึกษาทางการเดินเรือ

หอเกียรติยศแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2009 โดยสมาคมพิทักษ์ชายฝั่งเกาหลี และกระทรวงการขนส่งและการเดินเรือเกาหลี (KFTA) เพื่อส่งเสริมความนับถือตนเองของนักเดินเรือ และเพื่อการสืบทอดและพัฒนามรดกทางทะเล

รวมไปถึงเป็นการให้เกียรติ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่น ในหมู่นักเดินเรือที่ทำงานในสาขาต่างๆ อันเป็นรากฐานสำคัญ ของการพัฒนาทางทะเล และเป็นสถานที่ในการจัดงาน ประกาศเกียรติคุณของนักเดินเรือประจำปีอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่ดี สำหรับการท่องเที่ยวในอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park)

Taejongdae Haegisa Hall of Fame

เมื่อคุณเดินเข้าสู่บริเวณของหอเกียรติยศ คุณจะพบกับสัญลักษณ์อันเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นของ ประติมากรรมซึ่งมีชื่อว่า ทะเลน้ำผึ้ง (Sea of ​​Honey) เป็นผลงานที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “ความฝันในการแล่นเรือ” ซึ่งเป็นผลงานประติมากรรม ที่มีความสูง 8.2 เมตร ทำจากสแตนเลสและหินแกรนิต ได้อย่างสวยงามและลงตัว

นอกจากนี้ ภายในหอแห่งนี้ ยังมีผลงานประติมากรรม เป็นรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ ของเหล่านักเดินเรือต่างๆ และเป็นผู้ที่วางรากฐานทางทะเล ได้ถูกจัดแสดงไว้ เพื่อให้เราสามารถระลึกถึง ความพยายามของเหล่านักเดินเรือเหล่านี้ ที่ต้องดิ้นรนอยู่ในท้องทะเลที่ไม่เคยหลับใหล ได้แก่

ชินซุนซอง (Shin Sun-seong, 신순성) ซึ่งเป็นนักเดินเรือคนแรกของประเทศเกาหลี และอดีตประธานสมาคมการขนส่งทางทะเลของเกาหลี

คิมยุนซอก (Kim Yun-seok, 김윤석) ผู้เป็นนักเดินเรือเกาหลี และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ชอนคยองชิปปิ้ง (Cheongyeong Hae-oun, 천경해운) และประธานของสมาคมการเดินเรือแห่งเกาหลี ซึ่งอุทิศตน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งในเกาหลี

นอกจากนี้ยังบุคคลท่านอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อการเดินเรือแห่งเกาหลี ซึ่งที่ได้รับเลือกให้เป็น นักเดินเรือกิตติมศักดิ์ ได้แก่ แบซุนแท (Bae Sun-tae, 배순태), ยุนยองวอน (Yun Yeong-won, 윤영원), ชองแฮชุน (Jeong Hae-chun, 정해춘), ซกดูอก (Seog Du-og, 석두옥), คิมแจกน (Gim Jae-gon, 김재곤), อีแจซง (Ijaesong, 이재송), ยุนซังซง (Yun Sang-song, 윤상송), ยูฮังรยอล (Yu Hang-lyeol,유항렬), ชินซองโม (Sin Seong-mo, 신성모) และอีชิยอง (isihyeong, 이시형)

ที่อยู่ 1054 Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, South Korea (부산광역시 영도구 동삼동 1054)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-51-405-1201

เวลาทำการ

มีนาคม – ตุลาคม : 04.00-24.00 น.

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : 05.00-24.00 น.

เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละร้านค้าหรือหน่วยงาน

ปิดทำการ วันจันทร์ที่ 1 มกราคม Seollal (วันตรุษจีน) และวันหยุดเทศกาลชูซอก (วันขอบคุณพระเจ้าเกาหลี )

อาจมีการปิดเป็นระยะ เพื่อการบำรุงรักษา

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Busan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Busan

และรายละเอียดและรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Haeundae – Daegu

เส้นทางเดินรถลีมูซีน ของสนามบินนานาชาติกิมแฮ (Gimhae International Airport Limousine Bus Route)


Busan Station (부산역, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 101 (35 นาที, 23 ป้ายจอด)  และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


Busan Station (부산역, พูซันหยอก, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 7 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 88A (37 นาที, 25 ป้ายจอด)  และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


รถบัสประจำทางท้องถิ่น: Bus No. 8, 13, 30, 88 หรือ 101 และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


จากนั้นคุณสามารถเดินทาง จากป้ายจอดรถประจำทางได้ 2 แบบ คือ

เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park Walking Route) ด้วยการเดินเท้าไปที่หอเกียรติยศทางทะเลแทจงแด ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร (30 นาที) อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี  (Danubi Train) โดยลงที่ป้ายจอด DANUBI Train Lighthouse Stop: ยองโดทึงแด (Yeongdo Lighthouse, 영도등대) อ่านเพิ่มเติม

* หอเกียรติยศทางทะเลแทจงแด ตั้งอยู่ระหว่างทางเดินลงไปสู่ ประภาคารยองโดทึงแด (Yeongdo Lighthouse)

by Google Map

Yeongdo Lighthouse (영도 등대)