วัดคุมยองซา (Gumyeongsa Temple) | เที่ยวด้วยตัวเอง

วัดคุมยองซา (Gumyeongsa Temple)

คุมยองซา (Gumyeongsa, 구명사) เป็นวัดที่สงบและเงียบสงบ แต่มีความหมายและดูแตกต่าง ไปจากวัดโดยทั่วไปของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) ของเขตยองโด (Yeongdo-gu) ในเมืองปูซาน (Busan) หรือมหานครพูซัน (Busan Metropolitan City ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ จังหวัดคยองซังใต้ (คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do), ประเทศเกาหลีใต้

ชื่อของวัดแห่งนี้ มาจากคำในภาษาเกาหลี ว่า คุมยอง (Gumyeon, 구명) ซึ่งมีความหมายว่า “ชีวิต (Life)” เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหยุดและป้องกันการฆ่าตัวตาย เช่นเดียวกับการสร้าง หอดูดาวแทจงแด (Taejongdae Observatory)

ด้วยเหตุที่ภายในอุทยานเป็นสถานที่ตั้งของหิน ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จนถึงต้นปี ค.ศ. 1970 ที่รู้จักกันในชื่อของ หินชาซัลบาวี (Jasalbawi, 자살바위) ซึ่งหมายถึง หินฆ่าตัวตาย (Suicide Rock) อันเป็นหน้าผาหินสำหรับฆ่าตัวตาย ของผู้คนที่ไม่สามารถเอาชนะความยากลำบาก จากการดำรงชีวิตในยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่รุนแรง หรือการประท้วงทางการเมือง เป็นต้น

ห้องโถงหลักของวัดแห่งนี้ เป็นอาคารสูงสองชั้น ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เช่นเดียวกับวัดโดยทั่วไปในประเทศเกาหลีใต้ โดยภายในห้องโถงหลัก เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ที่มีความงดงาม 3 องค์ อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใน 3 ช่วงเวลา คือ อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต

บริเวณผนังโดยรอบของห้องโถง เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และชินจุงแทฮวา (Shinjung Taenghwa, 신중 탱화) อันเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของผู้พิทักษ์ ซึ่งเป็นรูปของเหล่าเทวดาและทวยเทพ ที่มักพบได้ในวัดเกาหลี ถูกวางไว้เหนือแท่นบูชา

ภายในบริเวณวัดแห่งนี้ ยังมีศาลาซึ่งมีตู้กระจกใส ตั้งอยู่ โดยภายในตู้นั้น เป็นที่ประดิษฐานของ องค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเรียงรายล้อมรอบระฆังโบราณ ที่ทำจากเหล็กขนาดใหญ่ รวมไปถึงองค์พระสังกัจจายน์ หรือพระสังขจาย ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ประดิษฐานในตู้ไม้ ซึ่งมีประตูตู้เป็นกระจกใส จึงเป็นเรื่องหาดูได้ยาก และดูแตกต่างไปจากวัดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต้

Credit: ขอขอบคุณรูปภาพจาก taejongdae.co.kr

ที่อยู่ Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, South Korea (부산광역시 영도구 동삼동)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการ 1330 : +82-51-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 09:00-18:00

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Busan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Busan

และรายละเอียดและรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Haeundae – Daegu

เส้นทางเดินรถลีมูซีน ของสนามบินนานาชาติกิมแฮ (Gimhae International Airport Limousine Bus Route)


Busan Station (부산역, พูซันหยอก, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 101 (35 นาที, 23 ป้ายจอด) และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


Busan Station (부산역, พูซันหยอก, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 7 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 88A (37 นาที, 25 ป้ายจอด) และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


รถบัสประจำทางท้องถิ่น: Bus No. 8, 13, 30, 88 หรือ 101 และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


จากนั้นคุณสามารถเดินทาง จากป้ายจอดรถประจำทางได้ 2 แบบ คือ

เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park Walking Route) ด้วยการเดินเท้าไปที่วัด ระยะทางประมาณ 1.19 กิโลเมตร (18 นาที) อ่านเพิ่มเติม


เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี (Danubi Train) โดยลงที่ป้ายจอด DANUBI Train Gumyeongsa Temple Stop: คุมยองซา (Gumyeongsa Temple, 구명사) อ่านเพิ่มเติม

by Google Map

Gumyeongsa Temple, 구명사