เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแดโดยรถไฟทานูบี (Trails of Taejongdae Park by Danubi Train)

เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี  (Danubi Train) ที่อุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) หรือรู้จักในอีกชื่อว่า แทจงแดยูว็อนชี่ (Taejongdae Resort Park, 태종대유원지) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ ของเขตย็องโด (Yeongdo-gu) ในเมืองปูซาน (Busan)  ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของ จังหวัดคย็องซังใต้ (คย็องซังนัมโด, Gyeongsangnam-do), ประเทศเกาหลีใต้

สำหรับเส้นเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี (Danubi Train) เพื่อความสะดวก และช่วยให้คุณสามารถเดินได้อย่างทั่วถึง สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวภายใน อุทยานแทจงแด (Taejongdae Park)

Trails of Taejongdae Park by Danubi Train
อุทยานแทจงแดกงว็อน (Taejongdae Park, 태종대공원)

อุทยานแทจงแดกงว็อน

Taejongdae Park (태종대공원) เป็นอุทยานทางธรรมชาติ ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นป่าดิบชื้นบนยอดเขาสูง 250 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มหนาทึบ, ป่าไม้สนและพืชพันธุ์กว่า 200 ชนิด, ชายหาดหิน, หน้าผาหิน และประภาคารสีขาว ที่สามารถมองเห็นทะเลสีฟ้าเขียวที่สวยงาม อ่านเพิ่มเติม

รถไฟทานูบี (Danubi Train) หรือ เรียกในภาษาเกาหลีว่า ทานูบีกีชา (Danubigicha, 다누비기차) เป็นรถไฟสำหรับการท่องเที่ยวภายใน อุทยานแทจงแด (Taejongdae Park)  โดยคุณสามารถซื้อบัตรโดยสารและขึ้นรถไฟได้ที่พลาซ่า (Danubi Train Boarding at Plaza)

โดยรถไฟจะแล่นผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และจะจอดที่ 6 ป้ายจอดหลักๆ ได้แก่ Taewonjagal Yard → Gumyeongsa Temple → Namhangjomangji →  Observatory Station →  Lighthouse →  Taejongsa

เวลาทำการ

มีนาคม – ตุลาคม 09:20-20:00
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:20-19:00

เวลาขายบัตรโดยสาร

มีนาคม – ตุลาคม 09:00-19:00
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00-18:30

*ปิดการเดินรถเมื่อถนนอาจลื่นเนื่องจากปริมาณน้ำฝน 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงในฤดูร้อนและหิมะหรือฝนในฤดูหนาว

*ปิดการขายบัตรโดยสาร 2-3 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ 2,000 วอน / กลุ่ม 1,600 วอน
เยาวชน 1,500 วอน / กลุ่ม 1,200 วอน
เด็ก 1,000 วอน / กลุ่ม 800 วอน

ค่าโดยสารสำหรับครอบครัว: ผู้ใหญ่ 1,600 วอน / เยาวชน 1,200 วอน / เด็ก 800 วอน

*กลุ่ม: 30 คนขึ้นไป

*ราคาสำหรับครอบครัวใช้กับครอบครัวของสมาชิก 3 คนหรือมากกว่ารวมทั้งผู้ใหญ่และเด็ก (ไม่เกินวัยรุ่น)

*ฟรี สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี และวันพิเศษ: วันเด็ก และผู้พิการในวันคนพิการ (รวมผู้ติดตาม 1 คน)

*รถเข็นเด็กให้เช่า: ฟรีค่าเช่า 10:00 -17:00

แผนที่ป้ายจอดของรถไฟทานูบี (Danubi Train) หรือ ทานูบีกีชา (Danubigicha, 다누비기차)

Credit: ขอขอบคุณรูปภาพจาก taejongdae.co.kr

สำหรับรายละเอียดของการเดินเท้า เพื่อไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในอุทยาน ตามแต่ละป้ายจอดหลักของรถไฟ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ตามความสนใจ  และตามความเหมาะสม สำหรับแผนการท่องเที่ยวของคุณเอง โดยคลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง

DANUBI Train
Taewonjagal Yard Stop

แทวอนจากัล (Taewon Jagal, 태원-자갈)

ล่องเรือแทวอน

Taewon Excursion Boat (태원-유람선-선착장) เป็นเรือที่จะล่องพาคุณไปชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงาม โดยรอบของอุทยานธรรมชาติแทจงแด (Taejongdae Park) และเกาะโชโด (Jodo Island) สำหรับเส้นทางเดินเรือนั้น เริ่มต้นเดินทางออกจากท่าเรือ → เกาะโชโด (Jodo Island, 조도) → ทะเลแทจงแด (Taejongdae Sea) → ท่าเรือ *ติดต่อสอบถาม Taewon Pebble Beach Pier + 82-51-403-9098

ล่องเรือแทวอน (Taewon Excursion Boat, 태원-유람선-선착장)
ชายหาดหินกรวดแทวอน (Taewon Pebble Beach) หรือ แทวอนจากัลมาดัง (Taewon Jagal Madang, 태원-자갈마당)

Credit: ขอขอบคุณรูปภาพจาก taejongdae.co.kr

อ่านเพิ่มเติม

DANUBI Train
Gumyeongsa Temple Stop

คุมย็องซา (Gumyeongsa Temple, 구명사)

วัดคุมย็องซา

Gumyeongsa Temple (구명사) เป็นวัดที่สงบและเงียบสงบ แต่มีความหมายและดูแตกต่าง ไปจากวัดโดยทั่วไปของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) โดยชื่อของวัดแห่งนี้ มาจากคำในภาษาเกาหลีว่า คุมย็อง (Gumyeon, 구명) ซึ่งมีความหมายว่า “ชีวิต (Life)” เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต

วัดตุมย็องซา (Gumyeongsa Temple, 구명사)

Credit: ขอขอบคุณรูปภาพจาก taejongdae.co.kr

อ่านเพิ่มเติม

DANUBI Train
Namhangjomangji Stop

นัมฮังโจมังจี (Namhangjomangji, 남항조망지)

จุดชมวิวท่าเรือทางใต้ (South Port Viewing Point) หรือ แทจงแดนัมฮังโจมังจี (Taejongdae Namhangjomangji, 태종대 남항조망지)


DANUBI Train
Observatory Station Stop

แทจงแดจ็อนมังแด (Taejongdaejeonmangdae, 태종대전망대)

หอดูดาวแทจงแด

Taejongdae Observatory (태종대전망대) เป็นหอสังเกตการณ์ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่มีหิน ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จนถึงต้นปี ค.ศ. 1970 โดยแต่เดิมรู้จักกันในชื่อของ หินชาซัลบาวี (Jasalbawi, 자살바위) และเป็นสถานที่ซึ่งคุณสามารถชื่นชมวิวทะเลอันกว้างใหญ่และงดงาม และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สำหรับการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ

หอดูดาวแทจงแด (Taejongdae Observatory, 태종대전망대)

อ่านเพิ่มเติม

DANUBI Train
Lighthouse Stop

ย็องโดทึงแด (Yeongdo Lighthouse, 영도등대)

หอเกียรติยศแทจงแดแฮกีซา

Taejongdae Haegisa Hall of Fame (태종대 해기사 명예의 전당) หรือหอเกียรติยศทางทะเลแทจงแด (Taejongdae Marine Hall of Fame, 태종대 해양 명예의 전당) เป็นทั้งอนุสรณ์สถาน และหอประวัติศาสตร์ของการเดินเรือ ตั้งอยู่ระหว่างทางเดินลงไปสู่ ประภาคารย็องโดทึงแด (Yeongdo Lighthouse)

หอเกียรติยศแทจงแดแฮกีซา (Taejongdae Haegisa Hall of Fame, 태종대 해기사 명예의 전당)

อ่านเพิ่มเติม

ประภาคารย็องโดทึงแด

Yeongdo Lighthouse (영도등대) เป็นประภาคารซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งภายในประภาคารและบริเวณโดยรอบ ประกอบไปด้วยสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่ หอศิลป์ SEE & SEA Gallery,  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ, ห้องสมุด, ห้องเอวี (AV Room), หอดูดาว และคาเฟ่บลูโอเชี่ยน (Blue Ocean Cafe’)

ประภาคารย็องโดทึงแด (Yeongdo Lighthouse, 영도 등대)

อ่านเพิ่มเติม

ชายหาดหินกรวดประภาคาร

Lighthouse Pebble Beach หรือเรียกชื่อในภาษาเกาหลีว่า ทึงแดจากัลมาดัง (Deungdae Jagal Madang, 등대자갈마당) เป็นบริเวณชายหาดหินกรวด ซึ่งอยู่ด้านล่างของประภาคารย็องโดทึงแด (Yeongdo Lighthouse) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ หินชินซ็อนบาวี (Sinseon Rock, 신선바위)  และหินมังบูซ็อกบาวี (Mangbuseok Rock, 망부석바위)

ชายหาดหินกรวดประภาคาร (Lighthouse Pebble Beach) หรือเรียกชื่อในภาษาเกาหลีว่า ทึงแดจากัลมาดัง (Deungdae Jagal Madang, 등대자갈마당)

Credit: ขอขอบคุณรูปภาพจาก taejongdae.co.kr

อ่านเพิ่มเติม

ล่องเรือชมประภาคาร

Lighthouse Excursion Boat (전망대) เป็นเรือที่จะล่องพาคุณไปชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงาม โดยรอบของอุทยานธรรมชาติแทจงแด (Taejongdae Park) และเกาะโชโด (Jodo Island) สำหรับเส้นทางเดินเรือนั้น เริ่มต้นเดินทางออกจากท่าเรือ → เกาะโชโด (Jodo Island, 조도) → ทะเลแทจงแด (Taejongdae Sea) → ท่าเรือ *ติดต่อสอบถาม Lighthouse Pebble Beach Pier (Tel: + 82-51-405-3434)

ล่องเรือชมประภาคาร (Lighthouse Excursion Boat, 전망대)

Credit: ขอขอบคุณรูปภาพจาก taejongdae.co.kr

อ่านเพิ่มเติม

DANUBI Train
Taejongsa Stop

แทจงแดซา (Taejongsa Temple, 태종사)

วัดแทจงแดซา

Taejongsa Temple (태종사) เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็น สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่ได้รับมาจากประเทศศรีลังกา และยังมีการจัดงานเทศกาลดอกไฮเดรนเยียประจำปี ในระหว่างปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006

วัดแทจงแดซา (Taejongsa Temple, 태종사)

Credit: ขอขอบคุณรูปภาพจาก taejongdae.co.kr

อ่านเพิ่มเติม

.
วัดคุมย็องซา (Gumyeongsa Temple, 구명사)

เป็นวัดที่สงบและเงียบสงบ แต่มีความหมายและดูแตกต่าง ไปจากวัดโดยทั่วไปของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) ของเขตย็องโด (Yeongdo-gu) ในเมืองปูซาน (Busan)  ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของ จังหวัดคย็องซังใต้ (คย็องซังนัมโด, Gyeongsangnam-do)

ชื่อของวัดแห่งนี้ มาจากคำในภาษาเกาหลีว่า คุมย็อง (Gumyeon, 구명) ซึ่งมีความหมายว่า “ชีวิต (Life)” เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหยุดและป้องกันการฆ่าตัวตาย เช่นเดียวกับการสร้าง หอดูดาวแทจงแด (Taejongdae Observatory)

ด้วยเหตุที่ภายในอุทยานเป็นสถานที่ตั้งของหิน ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จนถึงต้นปี ค.ศ. 1970 ที่รู้จักกันในชื่อของ หินชาซัลบาวี (Jasalbawi, 자살바위) ซึ่งหมายถึง หินฆ่าตัวตาย (Suicide Rock) อันเป็นหน้าผาหินสำหรับฆ่าตัวตาย ของผู้คนที่ไม่สามารถเอาชนะความยากลำบาก จากการดำรงชีวิตในยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่รุนแรง หรือการประท้วงทางการเมือง เป็นต้น

ห้องโถงหลักของวัดแห่งนี้ เป็นอาคารสูงสองชั้น ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เช่นเดียวกับวัดโดยทั่วไปในประเทศเกาหลีใต้ โดยภายในห้องโถงหลัก เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ที่มีความงดงาม 3 องค์ อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใน 3 ช่วงเวลา คือ อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต

บริเวณผนังโดยรอบของห้องโถง เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า และชินจุงแทฮวา (Shinjung Taenghwa, 신중 탱화) อันเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของผู้พิทักษ์ ซึ่งเป็นรูปของเหล่าเทวดาและทวยเทพ ที่มักพบได้ในวัดเกาหลี ถูกวางไว้เหนือแท่นบูชา

ภายในบริเวณวัดแห่งนี้ ยังมีศาลาซึ่งมีตู้กระจกใสตั้งอยู่ โดยภายในตู้นั้นเป็นที่ประดิษฐานของ องค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเรียงรายล้อมรอบระฆังโบราณ ที่ทำจากเหล็กขนาดใหญ่ รวมไปถึงองค์พระสังกัจจายน์ หรือพระสังขจาย ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ประดิษฐานในตู้ไม้ ซึ่งมีประตูตู้เป็นกระจกใส จึงเป็นเรื่องหาดูได้ยาก และดูแตกต่างไปจากวัดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต้

ที่อยู่ Dongsam-dong, Yeongdo-gu, Busan, South Korea (부산광역시 영도구 동삼동)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการ 1330 : +82-51-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 09:00-18:00

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Busan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Busan

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Haeundae – Daegu


Busan Station (부산역, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 101 (35 นาที, 23 ป้ายจอด)  และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนช็อน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


Busan Station (부산역, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 7 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 88A (37 นาที, 25 ป้ายจอด)  และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนช็อน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


รถบัสประจำทางท้องถิ่น: Bus No. 8, 13, 30, 88 หรือ 101 และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนช็อน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


จากนั้นคุณสามารถเดินทาง จากป้ายจอดรถประจำทางได้ 2 แบบ คือ

เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park Walking Route)

เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park Walking Route) ด้วยการเดินเท้าไปที่วัด ระยะทางประมาณ 1.19 กิโลเมตร (18 นาที) อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี  (Danubi Train)

เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี  (Danubi Train) โดยลงที่ป้ายจอด DANUBI Train Gumyeongsa Temple Stop: คุมย็องซา (Gumyeongsa Temple, 구명사) อ่านเพิ่มเติม

by Google Map

Gumyeongsa Temple, 구명사

.
วัดแทจงแดซา (Taejongsa Temple, 태종사)

วัดแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) ของเขตย็องโด (Yeongdo-gu) ในเมืองปูซาน (Busan)  ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของ จังหวัดคย็องซังใต้ (คย็องซังนัมโด, Gyeongsangnam-do), ประเทศเกาหลีใต้

สำหรับชื่อ “แทจงซา” เช่นเดียวกับชื่อของอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park)  ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามพระนามของพระเจ้าแทจงมูยอลแห่งชิลลา (Muyeol King of Silla, 태종 무열왕; ค.ศ. 654 – ค.ศ. 661) ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งราชอาณาจักรชิลลา ผู้ซึ่งโปรดปรานการเดินทางไปทั่วประเทศ และมักจะฝึกซ้อมยิงธนูที่นี่เป็นประจำ

ภายในวิหารหลักของวัด เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ของพระศรีศากยมุนี (Sakyamuni Buddha) หรือที่เรียกในภาษาเกาหลีว่า ซ็อกกัมโมนีบูล (Seokgamonibul, 석가모니불) และทั้งสองด้านขององค์พระ เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใสขององค์พระพุทธเจ้า

ที่ฝาผนนังด้านขวาขององค์พระ เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ชินจุงแทฮวา (Shinjung Taenghwa, 신중 탱화)  ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของผู้พิทักษ์ อันเป็นรูปของเหล่าเทวดาและทวยเทพ ที่มักพบได้ในวัดเกาหลี ถูกวางไว้เหนือแท่นบูชา ส่วนข้างฝาอีกด้านหนึ่ง เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของ พระโพธิสัตว์ผู้พิทักษ์ (The guardian Bodhisattva) ซึ่งเรียกในภาษาเกาหลีว่า ชิจังโบซัล  (Jijang-Bosal, 지장보살)

นอกจากนี้ ยังมีพุทธโบราณสถานที่สำคัญๆ ได้แก่ เจดีย์หินโบราณสูงสามชั้น ซึ่งมีรูปทรงของแต่ละชั้นแบบโค้งมนดูสวยงามแปลกตา, วิหารซึ่งภายในเป็นเจดีย์ทองคำ อันเป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่ได้รับมาจากประเทศศรีลังกา และภายในวิหารแห่งนี้ ยังเรียงรายไปด้วย องค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ขนาดเล็กอีกหลายองค์ เป็นต้น

วัดแห่งนี้ยังมีดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea Flower) ซึ่งมีชื่อในภาษาเกาหลีว่า ดอกซูกุกกช (Sugug-kkoch, 수국 꽃) ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ จึงมีการจัดงานเทศกาลดอกไฮเดรนเยียประจำปี ในระหว่างปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006

ซึ่งถือเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อมาชมดอกไฮเดรนเยีย บานสะพรั่งทั่วบริเวณวัด ทำให้วัดแห่งนี้มีฉากหลังที่งดงามและโดดเด่น ไปด้วยสีสันตั้งแต่สีขาว, สีส้ม, สีชมพู, สีฟ้า, สีม่วง และอีกมากมายหลายสี ของดอกไฮเดรนเยียกว่า 5,000 ต้น จาก 40 พันธุ์ซึ่งมาจากทั่วโลก

ที่อยู่ 29-4 Dongsam 2(i)-dong, Yeongdo-gu, Busan, South Korea
부산광역시 영도구 동삼2동 29-4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการ 1330 : +82-51-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 09:00-18:00

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Busan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Busan

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Haeundae – Daegu


Busan Station (부산역, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 101 (35 นาที, 23 ป้ายจอด)  และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนช็อน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


Busan Station (부산역, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 7 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 88A (37 นาที, 25 ป้ายจอด)  และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนช็อน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


รถบัสประจำทางท้องถิ่น: Bus No. 8, 13, 30, 88 หรือ 101 และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนช็อน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


จากนั้นคุณสามารถเดินทาง จากป้ายจอดรถประจำทางได้ 2 แบบ คือ

เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park Walking Route)

เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park Walking Route) ด้วยการเดินเท้าไปที่วัด ระยะทางประมาณ 447 เมตร (7 นาที) อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี  (Danubi Train)

เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี  (Danubi Train) โดยลงที่ป้ายจอด DANUBI Train Taejongsa Stop: แทจงแดซา (Taejongsa Temple, 태종사) อ่านเพิ่มเติม

by Google Map

Taejongsa Temple, 태종사)