ล่องเรือชมทัศนียภาพอุทยานแทจงแด (Taejongdae Excursion Boat) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ล่องเรือชมทัศนียภาพอุทยานแทจงแด (Taejongdae Excursion Boat)

แทจงแดยูรัมซอน (Taejongdae Cruise Boat, 태종대 유람선) เป็นเรือที่จะล่องพาคุณไปชื่นชม ทัศนียภาพอันงดงาม โดยรอบของอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) และเกาะอาชิ (Achiseom Island, 아치섬) ในเมืองปูซาน (Busan)   หรือมหานครพูซัน (Busan Metropolitan City ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ จังหวัดคยองซังใต้ (คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do), ประเทศเกาหลีใต้

เกาะอาชิ (Achiseom Island, 아치섬) หรือเกาะโชโด (Jodo Island, 조도) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของต้นคาเมลเลีย (Camellia) จนบางครั้งถูกเรียกว่าเป็นเกาะคาเมลเลีย (Camellia Island) และเกาะแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยการเดินเรือแห่งชาติเกาหลี (Korea National Maritime University) เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งถูกก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1974 อีกด้วย สำหรับเส้นทางเดินเรือนั้น เริ่มต้นเดินทางออกจากท่าเรือ → เกาะโชโด (Jodo Island, 조도) → ทะเลแทจงแด (Taejongdae Sea) → ท่าเรือ

Taejongdae Cruise Boat (태종대 유람선)

Credit: ขอขอบคุณรูปภาพ แผนที่ท่าเรือที่บริการเส้นทางเดินเรือทัศนศึกษาแทจงแด (Taejongdae Excursion Boat) จาก taejongdae.co.kr

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม ศูนย์บริการ 1330 : +82-51-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

Gonpo House Pier (곤포-유람선)

ที่อยู่ 산19-1 Dongsam 2(i)-dong, Yeongdo-gu, Busan, South Korea (부산광역시 영도구 동삼2동 산19-1)

ติดต่อสอบถาม + 82-51-405-2900

Taewon Pebble Beach Pier (태원-유람선-선착장)

ติดต่อสอบถาม + 82-51-403-9098

Lighthouse Pebble Beach Pier (전망대)

ติดต่อสอบถาม + 82-51-405-3434

เวลาทำการ 09:00-18:00

วันธรรมดา: เรือออกเดินทางทุกๆ 30-40 นาที
วันหยุดสุดสัปดาห์: เรือออกเดินทางทุกๆ 20-30 นาที
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ค่าเรือ

ผู้ใหญ่ (อายุ 13 ปีขึ้นไป) 10,000 วอน / เด็ก (อายุ 2-12) 6,000 วอน * กรณีเป็นกลุ่มจะต้องทำการจองล่วงหน้าผ่านโทรศัพท์

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Busan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Busan

และรายละเอียดและรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Haeundae – Daegu

เส้นทางเดินรถลีมูซีน ของสนามบินนานาชาติกิมแฮ (Gimhae International Airport Limousine Bus Route)


Busan Station (부산역, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 101 (35 นาที, 23 ป้ายจอด)  และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


Busan Station (부산역, พูซันหยอก, Busan Metro Line 1) และเดินออกทางออกที่ 7 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 88A (37 นาที, 25 ป้ายจอด)  และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


รถบัสประจำทางท้องถิ่น: Bus No. 8, 13, 30, 88 หรือ 101 และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง แทจงแด – แทจงแดอนชอน (Taejongdae – Taejongdaeoncheon, Taejongdae Hot Springs, 태종대(태종대온천)


จากนั้นคุณสามารถเดินทาง จากป้ายจอดรถประจำทางได้ 2 แบบ คือ

เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานแทจงแด (Taejongdae Park Walking Route) ด้วยการเดินเท้าไปที่ท่าเรือตามแผนที่ อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี  (Danubi Train) โดยลงที่ป้ายจอดของรถไฟ DANUBI Train Stop และเดินเท้าไปยังท่าเรือแต่ละแห่ง อ่านเพิ่มเติม

by Google Map

Gonpo Cruise Boat (태종대 곤포 유람선)

Jodo Island (조도) / Achiseom Island (아치섬)