ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain)

นัมซาน (Namsan, 남산) เป็นภูเขาซึ่งมีความสูง 270.85 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และตั้งอยู่ในเขตชุงกู (Jung-gu) และเขตยงซานกู (Yongsan-gu) ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ แต่เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ ภูเขาอินกยองซาน (Ingyeongsan, 인경산) จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1394 กษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon, 태조; ค.ศ. 1335 – ค.ศ. 1408) ผู้ก่อตั้งและปฐมบรมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) ได้ตัดสินใจย้ายเมืองหลวงจากเมืองแคซอง (Gaeseong, 개성) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โครยอ (Goryeo Dynasty) มาเป็นเวลา 489 ปี

มายังเมืองฮันยาง หรือเมืองฮันซอง (Hanseong, 한성) ซึ่งในปัจจุบันคือ กรุงโซล (Seoul) ภูเขาแห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ และเรียกว่านัมซาน (Namsan, 남산) โดยคำว่า “นัม (Nam, 남)” หมายถึงทิศใต้ ตามที่ตั้งของภูเขา ซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองฮันยาง หรือเมืองฮันซอง (Hanseong, 한성) ความสำคัญของภูเขาแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองโซล (Fortress Wall of Seoul) หรือรู้จักกันในชื่อของ ซออูลซองกวัก (Seoul Seong-gwag, Seoul City Wall, 서울성곽) และมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ฮันยางโดซอง (Hanyangdoseong, 한양도성) ซึ่งหมายถึงป้อมปราการเมืองฮันยาง

กำแพงป้อมปราการถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1396 เพื่อปกป้องและแสดงขอบเขตโดยรอบเมืองฮันยาง (Hanyang, 한 양) ในสมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งในเวลานั้นถูกเรียกว่า เมืองฮันซอง (Hanseong, 한성) กำแพงทอดยาวไปตามแนว ของภูเขาทั้ง 4 แห่ง ของกรุงโซล (Seoul) ได้แก่ ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain), ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain), ภูเขานักซาน (Naksan Mountain) และภูเขาอินวังซาน (Inwangsan Mountain)

นอกเหนือไปจากนี้ ที่ภูเขาแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งให้ประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์, สถานที่ทางธรรมชาติ รวมไปถึงสถานที่ซึ่งมีความทันสมัย จึงกลายเป็นสถานที่ยอดนิยม อีกแห่งสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนยังกรุงโซล (Seoul) โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ของภูเขาแห่งนี้ ได้แก่

นัมซานโซลทาวเวอร์

Namsan Seoul Tower (남산서울타워) หรือหอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) หรือ หอคอยกรุงโซล (Seoul) (Seoul Tower) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์ค หรืออีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญ ของกรุงโซล (Seoul) ที่นักท่องเที่ยวแทบทุกคนต้องมาเยือน อ่านเพิ่มเติม

อุทยานนัมซานพาร์ค

Namsan Park (남산공원) เป็นอุทยานเชิงนิเวศซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งภูเขาแห่งนี้ และเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล (Seoul) ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากมายหลายแห่ง รวมไปถึงอนุสรณ์สถาน ของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์เกาหลี ด้วยอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงถูกแบ่งพื้นที่ตามสถานที่น่าสนใจ และตามสถานีรถไฟใต้ดินหลัก ที่คุณสามารถเข้าถึงอุทยานได้อย่างง่ายดาย ได้แก่ พื้นที่พัลกักจอง (Palgakjeong Area – N Seoul Tower), พื้นที่ฮเวฮยอน (Hoehyeon Area), พื้นที่ฮันนัมดง (Hannam-dong Area) และพื้นที่มหาวิทยาลัยทงกุก – กำแพงเมืองโซล (Dongguk University Area) อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานัมซาน

Seoul City Wall - Namsan Mountain Trail

Namsan Mountain Seoul City Wall Trail (낙산구간) เป็นเส้นทางเดินเท้าไปตาม ถนนซองกวักกิล (Seonggwak-gil) ซึ่งเป็นถนนกำแพงป้อมปราการโซล ที่ทอดผ่านภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางยอดนิยม ของการเดินท่องเที่ยวกำแพงเมืองโซล (Fortress Wall of Seoul – Seoul City Wall) ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาสำหรับการท่องเที่ยวประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นจาก อุทยานประวัติศาสตร์ชางชุงดันกงวอน (Jangchungdan Historical Park) สิ้นสุดที่ จตุรัสนัมซานแพ็กบอมกวังจัง (Namsan Baekbeom Square) และหมู่บ้านนัมซานกลฮันอก (Namsangol Hanok Village) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ Hoehyeondong 1(il)-ga, Seoul (서울특별시 회현동1가)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-3783-5900

Website: english.seoul.go.kr

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

*เวลาทำการอาจแตกต่างไป ตามแต่ละร้านค้าหรือหน่วยงาน

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

วิธีการเดินทางไป เอ็นโซลทาวเวอร์ (How to go to N Seoul Tower)

รายละเอียดรถบัสเวียนนัมซาน (N Seoul Tower Yellow Bus)

รายละเอียดเคเบิลคาร์นัมซาน (Namsan Cable Car)


Palgakjeong Area (N Seoul Tower)

Myeongdong Station (명동역, มยองดงหยอก, Seoul Subway Line 4) และออกทางออกที่ 2 หรือ 3 จากนั้นเดินไปที่โรงเรียนประถม Lila Elementary School (서울리라초등학교) ประมาณ 10 นาที จากนั้นจะเห็น Palgakjeong (นัมซานโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower)) และนั่งรถกระเช้าลอยฟ้า (Cable car)


Hoehyeon Area

Hoehyeon Station (회현역, ฮเวยอนหยอก, Seoul Subway Line 4) และออกทางออกที่ 4 จากนั้นเดิน 20 นาที


Hannam Area

Hangangjin Station (한강진역, ฮันกังจินหยอก, Seoul Subway Line 6) และออกทางออกที่ 2 จากนั้นขึ้นรถบัสหมายเลข 0014 และลงที่ Hyatt Hotel (Botanical Garden) *รถประจำทางทุกๆ 10 นาทีและใช้เวลาประมาณ 10 นาที


Dongguk University Area – Seoul City Wall

Dongguk University Station (동대입구역, ทงแดอิบกูหยอก, ทงแดอิบกูหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 6 โดยสวนตั้งอยู่ขวามือของคุณ

by Google Map

Namsan Mountain (남산)