การเดินทางโดยรถไฟ ซุนชอน – ยอซู (Direction Suncheon to Yeosu by Train)

วิธีการเดินทางจากเมืองซุนชอน (Suncheon) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองยอซู (Yeosu)   ในจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ของประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยรถไฟใช้เวลาในการนั่งรถเพียง 20 นาทีกว่าๆ สะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด

สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟซุนชอน (Suncheon Station ) เพื่อไปยังสถานีรถไฟยอซูเอ็กซ์โป (Yeosu Expo Station) แบ่งรถไฟออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), Nuriro (ธรรมดา) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

เนื่องจากระยะเวลาการเดินทางต่างกันไม่มาก แนะนำนั่งรถไฟธรรมดาดีกว่า ราคาถูกกว่ากันเยอะมาก

Suncheon ↔ Yeosu

From: Suncheon Station (순천역)

To: Yeosu Expo Station (여수엑스포역)

ที่อยู่ 2, Mangyang-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do (전라남도 여수시 망양로 2 지번주소 전라남도 여수시 덕충동 61-7)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-61-663-7788, +82-1544-7788

Korea Train Express (KTX)
ระยะเวลาการเดินทาง 22 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 13,200 วอน / เด็ก 9,000 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 8,400 วอน/ เด็ก 4,200 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 8,000 วอน/ เด็ก 4,000 วอน


Nuriro
ระยะเวลาการเดินทาง 21 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 2,600 วอน/ เด็ก 1,300 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 2,200 วอน/ เด็ก 1,100 วอน


Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 23 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 27,600 วอน/ เด็ก 13,800 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 23,500 วอน/ เด็ก 11,700 วอน

สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง Website: letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Yeosu

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Yeosu

และรายละเอียดเส้นทางเดินเที่ยวจากสถานีรถไฟยอซูเอ็กซ์โป (Walking route from Yeosu Expo Station)


Suncheon Station (순천역)

ใช้รถบัสท้องถิ่น Bus No. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 55, 66, 68, 69, 71, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 330, 670 หรือ 960

และลงที่ป้ายจอด Suncheon Station (순천역) *ป้ายจอดอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟ


Yeosu Expo Station (여수엑스포역)

จาก Yeosu Airport
ขึ้นรถบัส Bus No. 31, 32, 33, 34 หรือ 35 และลงที่ป้ายจอด Borajudan (보라주단) Bus Stop และเดิน 250 เมตร

จาก Yeosu Intercity Bus Terminal
ขึ้นรถบัสท้องถิ่น Bus No. 2, 111, 333 หรือ 999 และลงที่ป้ายจอด Yeosu Expo Station (여수엑스포역)

by Google Map

Suncheon Station (순천역)

Yeosu Expo Station (여수엑스포역)