ภูเขาคยองจูนัมซาน (Gyeongju Namsan Mountain) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ภูเขาคยองจูนัมซาน (Gyeongju Namsan Mountain)

คยองจูนัมซาน (Gyeongju Namsan Mountain, 경주 남산) เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้คนในอาณาจักรชิลลา (Silla Dynasty) ภูเขาแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 2,650 เฮกตาร์ ประกอบไปด้วยหุบเขาเกือบ 40 แห่ง ที่มีรูปแบบหินที่ไม่เหมือนใคร จึงทำให้ภูเขาแห่งนี้ มีชื่อเสียงในเรื่องทิวทัศน์ที่งดงาม และเส้นทางเดินป่าที่สวยงามมากมายในพื้นที่ ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองคยองจู (Gyeongju) ของจังหวัดคยองซังเหนือ (คยองซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do), ประเทศเกาหลีใต้

ภูเขาแห่งนี้มียอดเขาซึ่งมีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสองแห่ง ได้แก่ ยอดเขาคึมโมบง (Geumobong Peak) ซึ่งมีความสูง 468 เมตร และยอดเขาโควีบง (Gowibong Peak) ซึ่งมีความสูง 494 เมตร นอกจากนี้ยังมีมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นขุมสมบัติ ของ ผลงานศิลปะชิ้นเอกทางพุทธศาสนา ย้อนหลังไปถึงอาณาจักรชิลลา ภูเขาแห่งนี้จึงมักถูกเรียกว่าเป็น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Outdoor Museum) ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์มากมาย

โดยแบ่งออกเป็นภูเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็นบริเวณพื้นที่ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงยุคชิลลา (Silla Dynasty) และภูเขาตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ของอนุสาวรีย์ทางพุทธศาสนา ที่มีพระพุทธรูปมากมายตั้งอยู่รอบหุบเขา สำหรับโบราณวัตถุ และโบราณสถานหลายแห่ง ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิชาแมนแห่งเกาหลี (Korean Shamanism) หรือลัทธิแห่งเทพเจ้า ซึ่งถูกค้นพบในพื้นที่ ก่อนที่จะมีการเปิดตัวพระพุทธศาสนาในเกาหลี ได้แก่ ซากปรักหักพังของวัด 122 แห่ง, รูปปั้นหิน 53 รูป, เจดีย์ 64 องค์, โคมไฟหิน 16 แห่ง เป็นต้น และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง เช่น

ศาลาคยองจูโพซอกจองจี


Gyeongju Poseokjeong Pavilion (경주포석정지) เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ตั้งอยู่ที่เชิงของภูเขาแห่งนี้ ซึ่งตัวอาคารเดิมนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป คงเหลือแต่ร่องน้ำที่ทำจากหินรูปทรงเป๋าฮื้อ ร่องน้ำมีความยาวประมาณ 10 เมตร และกว้างประมาณ 35 ซม. ความลึกเฉลี่ย 26 ซม. ซึ่งสันนิษฐานว่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลลา (Unified Silla) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์หมายเลข 1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 1963 *ขอขอบคุณรูปภาพจาก english.visitkorea.or.kr

สระน้ำซอชุลจี

Seochulji Pond (서출지) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานหมายเลข 138 สระน้ำแห่งนี้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยศาลาอีโยดัง (Iyodang Pavilion) ที่ตั้งอยู่เหนือเสาหิน ราวกับว่าศาลากำลังลอยน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจะรายล้อมไปด้วยเหล่าดอกไม้ และดอกบัวที่บานสะพรั่งสวยงาม

นอกจากนี้ยังมีป้อมปราการภูเขานัมซาน ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 591 และภูเขานัมซานมีชื่อเสียงในเรื่องของ พระพุทธรูปที่แกะสลักลงไปในหิน ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางประติมากรรมในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี ได้แก่

ภาพแกะสลักหินพระโพธิสัตว์อาศรมชินซอนัม

Sinseonam Hermitage Rock Carved Bodhisattva (신선암 마애보살반가상) เป็นภาพของพระโพธิสัตว์หินสูง 1.4 ม. ที่ถูกแกะสลักบนหินซึ่งตั้งอยู่เหนือหินชิลบูรัม (Chilburam Rock) สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปดในสมัยราชวงศ์ซิลลา และถูกกำหนดให้เป็น สมบัติของชาติหมายเลข 199 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1963 *ขอขอบคุณรูปภาพจาก english.visitkorea.or.kr

ทับกกมาแอบูลซังกุน

Tapgok Maaebulsanggun (탑곡 마애불상군) ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ในท้องถิ่นหมายเลข 201 เป็นพุทธศิลป์ที่ถูกแกะสลัก ลงบนหินขนาดใหญ่ที่มีความสูง 9 เมตร โดยทั้งสี่ด้านของหินถูกแกะสลักเป็นรูปพระโพธิสัตว์, พระพุทธเจ้าและสาวก และอื่นๆ

โพรีซามาแอซอกบูล

The Seated Buddha of Borisa Temple (보리사마애석불) เป็นภาพพระศรีอริยเมตไตรย ที่แกะสลักบนผนังหินสูงกว่า 2 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปลาย ของอาณาจักรชิลลา และถูกกำหนดให้เป็น ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ที่จับต้องได้ในท้องถิ่นหมายเลข 193

พื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองคยองจู

ด้วยเหตุนี้ ภูเขาแห่งนี้นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จึงถูกกำหนดให้เป็น หนึ่งในพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองคยองจู (Gyeongju Historic Areas) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก (UNESCO World Heritage) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2000 อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ Namsan-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea (경상북도 경주시 남산동)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-54-771-7142

website: kjnamsan.org (ภาษาเกาหลี ) หรือ guide.gyeongju.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul to Gyeongju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul to Gyeongju


From Intercity • Express Bus Terminal

เดินประมาณ 5 นาที เพื่อไปยังป้ายจอดรถประจำทาง Intercity Bus Terminal (시외버스터미널) จากนั้นขึ้นรถบัส Bus No. 500 (30 นาที, 20 ป้ายจอด) และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง ซัมนึง (Namsan Samneung Tombs, 남산삼릉)

จากนั้นเดินเท้าประมาณ 34 เมตร เพื่อไปยังทางเข้าของ นัมซานซัมนึงอิบกู (Namsan Samneung Entrance, 남산삼릉입구등산로입구)

by Google Map

Gyeongju Namsan Mountain (경주 남산)