Categories
Gyeongsangbuk-do Travel Pohang Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ชายหาดคูรยงโพ (Guryongpo Beach, Pohang)

Guryongpo Beach (구룡포해수욕장), คำว่าคูรยงโพ (Guryongpo, 구룡포) หมายถึง “เก้ามังกร”

Categories
Gyeongju Travel Gyeongsangbuk-do Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

กุดังหินเก็บน้ำแข็ง คย็องจูซ็อกบิงโก (Gyeongju Seokbinggo)

คยองจูซ็อกบิงโก (Gyeongju Seokbinggo, 경주석빙고) เป็นกุดังหินสำหรับกักเก็บน้ำแข็ง (Stone Ice Storage) ซึ่งถือเป็นตู้เย็นโบราณในเกาหลี และเป็นที่รู้จักในชื่อของ ซ็อกบิงโก

Categories
Gyeongsangbuk-do Travel Pohang Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

โฮมีกทซันไรส์สแควร์ (Homigot Sunrise Square)

Homigot Sunrise Square (호미곶 해맞이광장) เคยเป็นบริเวณของ หมู่บ้านชาวประมง ที่เรียกว่า โฮมีกท (Homigot, 호미곶)

Categories
Gyeongju Travel Gyeongsangbuk-do Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ระฆังศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเจ้าซองด๊อกมหาราช (The Divine Bell of King Seongdeok)

ซ็องด๊อกแดวางชินจง (Seongdeog daewangsinjong, 성덕대왕신종) ระฆังมีความสูง 3.75 เมตร, มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากระฆัง 2.27 เมตร โดยความหนาของผนังอยู่ระหว่าง 11 – 25 เซนติเมตร และมีน้ำหนักของระฆัง 18.9 ตัน เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้

Categories
Gyeongsangbuk-do Travel Pohang Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ตลาดโพฮังชุกโดชิจัง (Pohang Jukdo Market)

Pohang Jukdo Market (포항 죽도시장) หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่า ตลาดไม้ไผ่โพฮัง (Pohang Bamboo Market, 포항죽도시장)