พื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองคยองจู (Gyeongju Historic Areas) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองคยองจู (Gyeongju Historic Areas)

คยองจูยอกซายุจิกู (Gyeongju Historic Areas, 경주역사유적지구) มีทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ที่กำหนดไว้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก (UNESCO World Heritage, 유네스코 세계문화유산]) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2000 พื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ เป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลกของประเทศเกาหลีใต้ อยู่ที่เมืองคยองจู (Gyeongju) ของจังหวัดคยองซังเหนือ (คยองซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do) ทำหน้าที่เป็นหลักฐานของ อารยธรรม วัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของวัฒนธรรม รวมถึงผังเมือง, โครงสร้างทางสังคม และรูปแบบการดำรงชีวิต ของผู้คน ที่อาศัยอยู่ที่เมืองคยองจู (Gyeongju) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลา (Silla Dynasty, 57 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 935)

พื้นที่ประวัติศาสตร์คยองจู ประกอบไปด้วยสถานที่และอนุสรณ์สถาน ในช่วงศตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษที่ 10 กระจายอยู่ทั่วไป ทั้งในตัวเมืองและบริเวณโดยรอบของเมือง ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขวางมาก จึงกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งของโลก โดยมีรูปแบบของสถาปัตยกรรม และศิลปะพุทธศาสนา รวมไปถึงผลงานทางประติมากรรม ที่มีความโดดเด่น และมีความหลากหลายที่ไม่ซ้ำกัน อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในด้านของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเกาหลี ได้แก่ เจดีย์, ซากของวัด และซากพระราชวัง, พระพุทธรูป, โบราณวัตถุ และอื่นๆ

สำหรับพื้นที่ประวัติศาสตร์คยองจูแถบที่ 1 ถึงแถบที่ 4 นั้น ครอบคลุมพื้นที่และประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง ท่านสามารถคลิก เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม, การเดินทาง และแผนที่ สำหรับพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่

แถบภูเขานัมซาน (Mount Namsan Belt)

ภูเขาคยองจูนัมซาน (Gyeongju Namsan Mountain) เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรม และถือเป็นขุมสมบัติของ ผลงานศิลปะชิ้นเอกทางพุทธศาสนา ย้อนหลังไปถึงอาณาจักรชิลลา ภูเขาแห่งนี้จึงมักถูกเรียกว่าเป็น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Outdoor Museum) ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์มากมาย อ่านเพิ่มเติม

แถบโวลซอง (Wolseong Belt)

ส่วนที่สองคือพื้นที่ ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในอดีตวัง ของอาณาจักรชิลลา คือ พระราชวังโวลซอง (Wolseong Palace Site, 월성) และป้อมปราการพันโวลซอง (Banwolseong Fortress, 반월성) นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว และโบราณสถาน ที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สำคัญอีกหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

แถบอุทยานทูมูรี (Tumuli Park Belt)

หรือ แถบแทรึงวอน (Daereungwon Area, 경주역사유적지구 대릉원지구) เป็นพื้นที่ที่สาม ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มของสุสานหลวง ของกษัตริย์และราชินีแห่งชิลลาหลายแห่ง ที่ซึ่งนักโบราณคดีได้ค้นพบ โบราณวัตถุอันล้ำค่าและสิ่งของ ทางประวัติศาสตร์มากมายในบริเวณเหล่านี้ อันเป็นเบาะแสที่สำคัญที่สุด ในการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และวิถึชีวิตของผู้คนในราชวงศ์ชิลลา อ่านเพิ่มเติม

แถบฮวังนยองซา (Hwangnyongsa Belt)

พื้นที่หมายเลขสี่ คือพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย ซากปรักหักพังของวัดสองแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กัน ได้แก่ วัดฮวังนยองซาจี (Hwangnyongsaji, Hwangnyongsa Temple Site, 황룡사지) ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดแห่งที่ 2 คือ วัดพุนฮวังซา (Bunhwangsa Temple, 분황사) อ่านเพิ่มเติม

แถบป้อมปราการซานซอง (Sanseong Fortress Belt)

สำหรับพื้นที่สุดท้าย เป็นบริเวณพื้นที่ของซากปรักหักพัง ของป้อมปราการภูเขามยองฮวัลซานซอง (Myeonghwalsanseong Fortress, 명활산성) ซึ่งมีอายุประมาณ 400 ปี และถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติหมายเลข 47 นอกจากนี้ยังประกอบด้วยระบบป้องกันที่สำคัญสำหรับเมืองหลวง เพื่อการป้องกันตามชายฝั่งตะวันออก และที่จุดยุทธศาสตร์อื่นๆ ป้อมปราการแห่งนี้ตั้งอยู่ประมาณ 6 กิโลเมตร ทางตะวันออกของตัวเมืองคยองจู (Gyeongju) และยังอยู่ใกล้กับทะเลสาบโพมูนโฮซู (Bomun Lake, 보문호수) โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่ทะเลสาบแห่งนี้ จะเต็มไปด้วย ต้นเชอร์รี่เรียงรายหลายร้อยต้น จึงเป็นอีกสถานที่ยอดนิยม สำหรับการชมดอกซากุระเกาหลี (Korea Sakura) ที่มีชื่อเรียกว่า “พ็อก-กช (Beojkkoch, 벚꽃)” หรือเชอร์รี่บลอสซั่ม (Cherry Blossom) และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ Myeonghwalsanseong Fortress (명활산성) Cheongun-dong, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea (경상북도 경주시 천군동)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul to Gyeongju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul to Gyeongju


Myeonghwalsanseong Fortress (명활산성)

From Intercity • Express Bus Terminal

เดินไปยังป้ายจอดรถประจำทางซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานี จากนั้นขึ้นรถบัส Bus No. 10, 100, 100-1 หรือ 700

และลงที่ป้ายจอดรถประจำทางพุกกุนซัมกอรี (Buggunsamgeori, 북군삼거리) จากนั้นเดินเท้า 11 นาที (700 เมตร)

by Google Map

Myeonghwalsanseong Fortress (명활산성)