แถบอุทยานทูมูรี (Tumuli Park Belt) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

แถบอุทยานทูมูรี (Tumuli Park Belt)

หรือ แถบแทรึงวอน (Daereungwon Area, 경주역사유적지구 대릉원지구) เป็นพื้นที่ที่สาม ของพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองคยองจู (Gyeongju Historic Areas) ตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองคยองจู (Gyeongju) ของจังหวัดคยองซังเหนือ (คยองซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do), ประเทศเกาหลีใต้ พื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มของสุสานหลวงของกษัตริย์และราชินีแห่งชิลลา ที่ส่วนใหญ่มีรูปร่าง เป็นเนินดินรูปทรงโดม แต่บางแห่งอยู่ในรูปครึ่งดวงจันทร์หรือน้ำเต้า ภายในสุสานมีโลงศพไม้สองชั้น ที่ปกคลุมไปด้วยหินและกรวด

Daereungwon Tomb Complex กลุ่มของสุสานหลวงหลายแห่ง หรือรู้จักกันในชื่อของ คอมเพล็กซ์สุสานโบราณแทรึงวอน และสุสานชอนมาชง (Daereungwon Tomb Complex and Cheonmachong Tomb) เป็นคอมเพล็กซ์ศูนย์รวมของสุสานโบราณหลายแห่ง และโบราณสถานหมายเลข 512 อ่านเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของสุสานหลวงอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มของหลุมฝังศพเก่าโคบุนกุน (Gobungun, 고분군) ในโนดงรี (Nodong-ri) ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์หมายเลข 38, ในนาโซรี (Naso-ri) ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์หมายเลข 39 และในฮวังนัมรี (Hwangnam-ri) ซึ่งเป็นโบราณสถานหมายเลข 40 รวมไปถึงสุสานหลวงคยองจูโอรึง (Gyeongju Oreung Royal Tombs, 경주 오릉 ) หรือเรียกสั้นๆ ว่า โอรึง (Oreung, 오릉) ซึ่งหมายถึงสุสานห้าแห่ง และเป็นโบราณสถานหมายเลข 172 อันเป็นสุสานของของกษัตริย์และพระราชินี ได้แก่

พระเจ้าฮยอกกอเซแห่งชิลลา (Hyeokgeose of Silla, Bak Hyeokgeose Geoseogan, 박혁거세 거서간; ค.ศ. 486 – ค.ศ. 547) ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรซิลลา และพระมเหสีอัลยองบูอิน (Lady Aryeong, Aryeong Buin, 알영부인) รวมไปถึงพระเจ้านัมแฮแห่งชิลลา (Namhae of Silla, 남해차차웅) กษัตริย์แห่งชิลลาองค์ที่สอง, พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา (Yuri of Silla,유리 이사금, 노례 이사금) กษัตริย์ชิลลาองค์ที่สาม และพระเจ้าพาซาแห่งชิลลา (Pasa of Silla, 파사 이사금) กษัตริย์ชิลลาองค์ที่ห้า

นักโบราณคดีได้ค้นพบ โบราณวัตถุอันล้ำค่า และสิ่งของทางประวัติศาสตร์มากมายในบริเวณนี้ เช่น ผ้าคาดเอวสีทอง, กำไลทอง, แหวนทองคำ, กาต้มน้ำเหล็ก, เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเงิน, เครื่องเขิน, อานม้า, ทองคำ, แก้ว และเซรามิกชั้นดี และดาบยาว 98 เซนติเมตร เป็นต้น ซึ่งโบราณวัตถุและสมบัติล้ำค่าเหล่านี้ ล้วนถูกจัดแสดงไว้ใน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคยองจู (Gyeongju National Museum) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพชอนมาโด (Cheonmado, 천마도) ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ของม้าสวรรค์ที่มีปีก บนเปลือกไม้เบิร์ช และเป็นสมบัติแห่งชาติหมายเลข 207 ที่ขุดค้นพบจาก สุสานชอนมาชง (Cheonmachong Tomb)

รวมไปถึงมงกุฎทองคำคึมกวัน (Geumgwan, 금관) ที่ขุดจากสุสานคึมกวันชง (Geumgwanchong Tomb, 금관총) ซึ่งสมบัติแห่งชาติของเกาหลีใต้หมายเลข 87 และเป็นหนึ่งในมงกุฎทองคำ ที่มีค่าในยุคชิลลา (Silla Dynasty) การค้นพบเหล่านี้อาจเป็นเบาะแสที่สำคัญที่สุด ในการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และวิถึชีวิตของผู้คนในราชวงศ์ชิลลา ซึ่งนับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

พื้นที่แห่งนี้จึงถูกกำหนดให้เป็น หนึ่งในพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองคยองจู (Gyeongju Historic Areas) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก (UNESCO World Heritage) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2000 อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 9 Gyerim-ro, Hwangnam-dong, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea (경상북도 경주시 황남동 계림로 9)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 54-772-6317

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 09:00-22:00 น.

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 2,000 วอน, วัยรุ่น 1,200 วอน และเด็ก 600 วอน
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 1,600 วอน, วัยรุ่น 1,000 วอน และเด็ก 500 วอน

ค่าเข้าชม Day Pass

ผู้ใหญ่ 4,000 วอน, วัยรุ่น 2,400 วอน และเด็ก 1,200 วอน
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 3,200 วอน, วัยรุ่น 2,000 วอน และเด็ก 1,000 วอน

บัตรผ่านใช้งานได้ 3 วัน สำหรับเข้าชม 2 สถานที่ ได้แก่

คอมเพล็กซ์สุสานโบราณแทรึงวอน และสุสานชอนมาชง (Daereungwon Tomb Complex and Cheonmachong Tomb)

พระราชวังทงกุงคยองจูและสระโวลจี (Gyeongju Donggung Palace and Wolji Pond)

* ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64), วัยรุ่น (อายุ 18 หรือน้อยกว่า) และเด็ก (อายุ 7-12)

* กลุ่ม 30 คนขึ้นไป

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul to Gyeongju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul to Gyeongju


From Intercity • Express Bus Terminal or Gyeongju Station

สามารถเดินเท้าระยะทางประมาณ 500 – 700 เมตร (ประมาณ 12 นาที)


From KTX Singyeongju Station

ขึ้นรถบัสประจำทาง Bus No. 60, 61 หรือ 700 และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง คึมซองซากอรี (Geumseong Sageori, 금성 사거리)

by Google Map

Daereungwon Tomb Complex (대릉원)

Cheonmachong Tomb (천마총)

Gyeongju Oreung Royal Tombs (경주 오릉 )