พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคยองจู (Gyeongju National Museum) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคยองจู (Gyeongju National Museum)

กูงิบคยองจูบักมุลกวัน (Gyeongju National Museum, 국립경주박물관) พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1945 โดยเป็นสาขาของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี สำหรับอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1968 และในปี ค.ศ. 1975 ซึ่งได้รับการยกฐานะให้เป็น  พิพิธภัณฑ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคยองจู”

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่เก็บรวบรวมมรดกวัฒนธรรม ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ไว้จำนวนมากที่สุดของ เมืองคยองจู (Gyeongju) ของจังหวัดคยองซังเหนือ (คยองซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do), ประเทศเกาหลีใต้ สำหรับโครงสร้างของพิพิธภัณฑ์นั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

อาคารจัดแสดงทางโบราณคดี

Archeology Hall อาคารแห่งนี้แบ่งออกเป็น 4 ห้องจัดแสดง ได้แก่ แกลเลอรี่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ – ยุคสามก๊กแห่งเกาหลี (The Prehistoric-Proto Three Kingdoms Gallery) ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับบ้านเรือน และโบราณวัตถุทั่วไป ที่พบได้ในเมืองคยองจู (Gyeongju) ได้แก่ เครื่องเคลือบดินเผา  และงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ เป็นต้น

และห้องเดอะชิลลา 1 และ 2 (The Silla 1, 2) ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งของ ที่ถูกค้นพบในสุสานหลวงฮวังนัมแดชง (Hwangnamdaechong Royal Tomb) และคอมเพล็กซ์สุสานโบราณแทรึงวอน และสุสานชอนมาชง (Daereungwon Tomb Complex and Cheonmachong Tomb)

สำหรับห้องสุดท้ายคือ แกลลอรี่อนุสรณ์สถานกูกอึน (The Gukeun Memorial Gallery) เป็นอนุสรณ์สถาน และห้องจัดแสดงเกี่ยวกับ วัตถุโบราณและของสะสม ซึ่งได้รับการบริจาคโดย ดร. ลียังซอน (Dr. Lee Yang-Seon)

หอศิลป์

Art Hall เป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับงานศิลปะ โดยชั้นแรกจัดแสดงเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ ที่ถูกค้นพบระหว่าง การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้แก่ บ้านโบราณ, อนุสรณ์หิน, แบบจำลองของวัดพุทธในสมัยชิลลา, พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ และประติมากรรมรูปปั้นต่างๆ เป็นต้น

สำหรับชั้นที่สองจัดแสดงเกี่ยวกับ งานศิลปหัตถกรรม ที่เป็นโลหะในช่วงยุคสมัยชิลลา (Silla Dynasty) และในยุคโครยอ (Goryeo Dynasty) ที่ได้จากการค้นพบในเจดีย์ของวัดคัมอึนซา (Gameunsa Temple) และวัดฮวังนยงซา (Hwangnyongsa Temple)

อาคารจัดแสดงเกี่ยวกับสระอันอั๊บจี (Anapji Hall)

จัดแสดงโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบ ในปี ค.ศ. 1975 จากการขุดและปรับปรุงสระอันอั๊บจี (Anapji Pond) อันเป็นชื่อดั้งเดิมของพระราชวังทงกุงคยองจูและสระโวลจี (Gyeongju Donggung Palace and Wolji Pond)

มีการจัดแสดงโบราณวัตถุประมาณ 700 ชิ้น จากกว่า 30,000 ชิ้นที่ถูกขุดพบ โดยเป็นสิ่งของสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ครอบฟันทอง, เครื่องประดับมงกุฎ, เข็มขัด, ต่างหู ฯลฯ อันเป็นเครื่องบ่งบอกถึง ความมั่งคั่ง และความรุ่งเรืองของ ช่วงเวลาอาณาจักรชิลลาได้เป็นอย่างดี

สวนจัดแสดงกลางแจ้ง

Outdoor exhibition in the museum garden จัดแสดงวัตถุโบราณโครงสร้าง ซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ ที่ถูกค้นพบจากวัดและพระราชวัง ในเมืองคยองจู (Gyeongju)  โดยเป็นการจัดแสดงในลักษณะของ สวนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้แก่ ระฆังศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเจ้าซองด็อกมหาราช (The Divine Bell of King Seongdeok), เจดีย์หินโคซอนซาจี (Goseonsaji Pagoda), อาคารหิน, โคมไฟหิน, สุสานหิน และอื่นๆ

รวมไปถึงพระพุทธรูปหินจำนวนมาก ที่มีการขุดพบในบริเวณเหนือกำแพงด้านหลัง ของวัดพุนฮวังซา (Bunhwangsa Temple) ซึ่งเป็นหนึ่งในสองวัด ของแถบฮวังนยองซา (Hwangnyongsa Belt) พื้นที่หมายเลขสี่ของ พื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองคยองจู (Gyeongju Historic Areas) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก (UNESCO World Heritage)

Gyeongju National Museum (국립경주박물관)

ที่อยู่ 186 Iljeong-ro, Wolseong-dong, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea (경상북도 경주시 월성동 일정로 186)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-54-740-7500 (เกาหลี )

website: gyeongju.museum.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

มกราคม – กุมภาพันธ์: 09:00 – 18:00 / วันเสาร์และวันหยุด: 09:00 – 19:00

มีนาคม – ธันวาคม:  09:00 – 21:00

เปิดให้เข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง

ปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันปีใหม่สากล และเปิดให้บริการในวันจันทร์ ในกรณีที่วันจันทร์ตรงวันหยุดราชการ และปิดทำการในวันถัดไปแทน

ค่าเข้าชม ฟรี

ยกเว้นนิทรรศการพิเศษจะเสียค่าธรรมเนียมตามกรณี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul to Gyeongju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul to Gyeongju

From Intercity • Express Bus Terminal or Gyeongju Station

ขึ้นรถบัสประจำทาง Bus No. 1, 600, 601, 603, 604, 605, 607, 608 หรือ 609 และไปลงที่ คุกริบคยองจูบักมูล-กวัน (Gyeongju National Museum, 국립경주박물관) *ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

From KTX Singyeongju Station

ขึ้นรถบัสประจำทาง Bus No. 700 และไปลงที่ พระราชวังทงกุง และสระโวลจี (Donggung Palace and Wolji Pond, 경주 동궁과 월지) จากนั้นเดินเท้าประมาณ 3 นาที เพื่อไปยังพิพิธภัณฑ์

by Google Map

Gyeongju National Museum (국립경주박물관)