พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคย็องจู (Gyeongju National Museum)

Gyeongju National Museum (국립경주박물관) พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1945 โดยเป็นสาขาของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี สำหรับอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างในปี 1968 และในปี 1975 ได้รับการยกฐานะให้เป็น พิพิธภัณฑ์ถูกปรับเป็น “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคย็องจู”

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่เก็บรวบรวมมรดกวัฒนธรรมทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไว้จำนวนมากที่สุดของเมืองคย็องจู (Gyeongju) ของจังหวัดคย็องซังเหนือ (คย็องซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do) สำหรับโครงสร้างของพิพิธภัณฑ์นั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

อาคารจัดแสดงทางโบราณคดี (Archeology Hall)

อาคารแห่งนี้แบ่งออกเป็น 4 ห้องจัดแสดง ได้แก่ The Prehistoric-Proto Three Kingdoms Gallery ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับบ้านเรือนและโบราณวัตถุทั่วไปที่พบได้ในเมืองคย็องจู (Gyeongju)  ได้แก่ เครื่องเคลือบดินเผา และงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ เป็นต้น

และห้อง The Shilla 1, 2 ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งของที่ถูกค้นพบในสุสานหลวงฮวางนัมแดชง (Hwangnamdaechong) และช็อนมาชง (Cheonmachong)

สำหรับห้องสุดท้ายคือ The Gukeun Memorial Gallery ห้องจัดแสดงและอนุสรณ์เกี่ยวกับวัตถุโบราณและของสะสม ซึ่งได้รับการบริจาคโดย ดร. ลี ยัง ซอน (Dr. Lee Yang-Seon)

หอศิลป์ (Art Hall)

เป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับงานศิลปะ โดยชั้นแรกจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้แก่ บ้านโบราณ, อนุสรณ์หิน, แบบจำลองของวัดพุทธในสมัยชิลลา, พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ และประติมากรรมรูปปั้นต่างๆ เป็นต้น

สำหรับชั้นที่สองจัดแสดงเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมที่เป็นโลหะในช่วงยุคสมัยชิลลา (Silla) และในยุคโครยอ (Goryeo) ที่ได้จากการค้นพบในเจดีย์ของวัดคัมอึนซา (Gameunsa) และวัดฮวังนยงซา (Hwangnyongsa)

อาคารจัดแสดงเกี่ยวกับสระอานับจี (Anapji Hall)

จัดแสดงโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบจากการขุดและปรับปรุงสระอานับจีในปี ค.ศ. 1975 โดยจัดแสดงโบราณวัตถุประมาณ 700 ชิ้น จากกว่า 30,000 ชิ้นที่ถูกขุดพบ โดยส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ครอบฟันทอง, เครื่องประดับมงกุฎ, เข็มขัด, ต่างหู ฯลฯ อันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมั่งคั่ง และความรุ่งเรืองของช่วงเวลาอาณาจักรชิลลาได้เป็นอย่างดี

สวนจัดแสดงกลางแจ้ง (Outdoor exhibition in the museum garden)

จัดแสดงวัตถุโบราณโครงสร้างเป็นหินขนาดใหญ่ ที่ถูกค้นพบจากวัดและพระราชวังในเมืองคย็องจู (Gyeongju)  โดยเป็นการจัดแสดงในลักษณะของสวนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้แก่ ระฆังศักดิ์สิทธิ์แห่งสมเด็จพระราชินีซอนด๊อก (The Divine Bell of Queen Seondeok), เจดีย์หินโคซ็อนซาจี (Goseonsaji Pagoda), พระพุทธรูปหินจากวัดพุนฮวังซา (Bunhwangsa Pagoda), อาคารหิน, โคมไฟหิน, สุสานหิน และอื่นๆ

ที่อยู่ 186 Iljeong-ro, Wolseong-dong, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea
경상북도 경주시 월성동 일정로 186

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูล สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82-54-740-7500 (เกาหลี)

เว็บไซต์ gyeongju.museum.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

มกราคม – กุมภาพันธ์: 09:00 – 18:00 / วันเสาร์และวันหยุด: 09:00 – 19:00

มีนาคม – ธันวาคม:  09:00 – 21:00

*** เปิดให้เข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง

*** ปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันปีใหม่สากล

*** เปิดให้บริการในวันจันทร์ ในกรณีที่วันจันทร์ตรงวันหยุดราชการ และปิดทำการในวันถัดไปแทน

ค่าเข้าชม ***ฟรี

ยกเว้นนิทรรศการพิเศษจะเสียค่าธรรมเนียมตามกรณี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul to Gyeongju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul to Gyeongju


From Intercity · Express Bus Terminal or Gyeongju Station

Bus #1, 600, 601, 603, 604, 605, 607, 608, or 609

ไปลงที่ Gyeongju National Museum (국립경주박물관) *ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที)


From KTX Singyeongju Station

Bus #700

ไปลงที่ Donggung and Wolji (Anapji Pond) จากนั้นเดินเท้าประมาณ 3 นาทีไปยังพิพิธภัณฑ์

 

  • by Google Map