พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคย็องจู (Gyeongju National Museum)

Gyeongju National Museum (국립경주박물관) พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1945 โดยเป็นสาขาของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี สำหรับอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างในปี 1968 และในปี 1975 ได้รับการยกฐานะให้เป็น พิพิธภัณฑ์ถูกปรับเป็น “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคย็องจู” นับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่เก็บรวบรวมมรดกวัฒนธรรมทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของเมืองเคียงจูไว้จำนวนมากที่สุด

โครงสร้างของพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

 1. อาคารจัดแสดงทางโบราณคดี (Archeology Hall) แบ่งเป็น 4 ห้องจัดแสดง คือ
  • The Prehistoric-Proto Three Kingdoms Gallery จัดแสดงเกี่ยวกับบ้านเรือนและโบราณวัตถุทั่วไปที่พบได้ในเมืองเคียงจู ได้แก่ เครื่องเคลือบดินเผา และงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ เป็นต้น
  • ห้องชิลลา 1 และ 2 (The Shilla 1, 2) จัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกค้นพบในสุสานหลวง Hwangnamdaechong และ Cheonmachong
  • The Gukeun Memorial Gallery ห้องจัดแสดงและอนุสรณ์เกี่ยวกับวัตถุโบราณและของสะสม ซึ่งได้รับการบริจาคโดย ดร. ลี ยัง ซอน (Dr. Lee Yang-Seon)
 2. หอศิลป์ (Art Hall)อาคาร 2 ชั้น จัดแสดงเกี่ยวกับงานศิลปะ
  • ชั้นแรกจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ บ้านโบราณ, อนุสรณ์หิน, แบบจำลองของวัดพุทธในสมัยชิลลา, พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ และประติมากรรมรูปปั้นต่างๆ เป็นต้น
  • ชั้นที่สองจัดแสดงเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมที่เป็นโลหะในช่วงยุสมัย Silla และ Goryeo ที่ได้จากการค้นพบในเจดีย์ของวัด Gameunsa และวัด Hwangnyongsa
 3. อาคารจัดแสดงเกี่ยวกับสระอานับจี (Anapji Hall)
  • จัดแสดงโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบจากการขุดและปรับปรุงสระอานับจีในปี 1975 โดยจัดแสดงโบราณวัตถุประมาณ 700 ชิ้น จากกว่า 30,000 ชิ้นที่ถูกขุดพบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ครอบฟันทอง, เครื่องประดับมงกุฎ, เข็มขัด, ต่างหู ฯลฯ เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมั่งคั่ง และความรุ่งเรืองของช่วงเวลาอาณาจักรชิลลาได้เป็นอย่างดี
 4. สวนจัดแสดงกลางแจ้ง (Outdoor exhibition in the museum garden)
  • จัดแสดงวัตถุโบราณโครงสร้างเป็นหินขนาดใหญ่ ที่ถูกค้นพบจากวัดและพระราชวังในเมืองเคียงจู โดยเป็นการจัดแสดงในลักษณะของสวนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้แก่ The Divine Bell of Queen Seondeok, เจดีย์หิน Goseonsaji, พระพุทธรูปหินจากวัด Bunhwangsa, อาคารหิน, โคมไฟหิน, สุสานหิน และอื่นๆ

ที่ตั้ง Gyeongsangbuk-do Gyeongju-si Inwang-dong 76

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการ 1330 : +82-54-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: +82-54-740-7500 (เกาหลี)
 • เว็บไซต์ www.gyeongju.museum.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาเปิดทำการ

 • มกราคม – กุมภาพันธ์: 09:00 – 18:00 / วันเสาร์และวันหยุด: 09:00 – 19:00
 • มีนาคม – ธันวาคม:  09:00 – 21:00 /

*** เปิดให้เข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
*** ปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันปีใหม่สากล
*** เปิดให้บริการในวันจันทร์ ในกรณีที่วันจันทร์ตรงวันหยุดราชการ และปิดทำการในวันถัดไปแทน

ค่าเข้าชม ***ฟรี ยกเว้นนิทรรศการพิเศษจะเสียค่าธรรมเนียมตามกรณี

การเดินทาง

Seoul – Gyeongju

Seoul Subway Line 2 ไปยัง Gangbyeon Station เดินไปยังทางออกที่ 4 แล้วเดินไปยัง Dong Seoul Bus Terminal เพื่อต่อรถไป Gyeongju

 • ระยะเวลาเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง / เวลาเดินรถ: 07:00 – 24:00 รถออกทุกๆ 20 – 40 นาที

จากสถานีรถไฟคย็องจู

 • โดยสารรถประจำทาง หมายเลข 11 หรือ 601-609 ที่ป้ายรถประจำทางด้านหน้า IBK bank ไปลงที่ Gyeongju National Museum (국립경주박물관)  *ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

จาก Gyeongju Bus Terminal

 • โดยสารรถประจำทาง หมายเลข 11 หรือ 601-609 ไปลงที่ Gyeongju National Museum (국립경주박물관) *ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที)

หมายเหตุ
ค่ารถโดยสารในเมืองเคียงจู จะอยู่ระหว่าง 1,000 – 1,500 วอน และสามารถใช้ T-Money ได้

 • by Google Map