การเดินทางจากโซล – คยองจู (Seoul to Gyeongju)

วิธีการเดินทางจากโซลไปท่องเที่ยวยังเมืองคยองจูนั้นสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟ KTX จากสถานี Seoul Station ไปลงที่สถานี Singyeongju Station ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที แต่มีข้อจำกัดเนื่องจากสถานี Singyeongju Station นั้นอยู่ไกลจากตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ของเมือง อาจทำให้ยุ่งยากและเสียเวลาในการต่อรถบัสประจำทางเพื่อเข้าเมืองอีกประมาณ 30 – 50 นาที

โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ดังนั้นการเดินทางโดยรถระหว่างเมืองจากโซลไปยังเมืองคยองจู จึงสะดวกสบายและง่ายกว่า โดยคุณสามารถออกเดินทางจาก Dong Seoul Bus Terminal (동서울종합버스터미널) หรือ Seoul Express Bus Terminal (Gyeongbu/Yeongdong Line) (서울고속버스터미널 (경부/영동)) โดยมีรายละเอียดของการเดินทาง ดังนี้

Dongseoul ↔ Gyeongju

From: Dong Seoul Bus Terminal (동서울종합버스터미널)
To: Gyeongju Intercity Bus Terminal (경주시외버스터미널)

 • เวลาเดินทางโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง
 • ราคาค่าโดยสาร: 21,100 วอน

การเดินทางไปยัง Dong Seoul Bus Terminal

 • Gangbyeon Station (Seoul Subway Line 2) ออกทางออกที่ 4 เดินข้ามทางม้าลายด้านหน้าทางออกไปยังฝั่งตรงข้าม (Dong Seoul Bus Terminal ตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางออกที่ 4)

Seoul Gyeongbu ↔ Gyeongju

From: Seoul Express Bus Terminal (Gyeongbu/Yeongdong Line) (서울고속버스터미널 (경부/영동))
To: Gyeongju Express Bus Terminal (경주고속버스터미널)

 • เวลาเดินทางโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง 30 นาที (319.5 Km)
 • ราคาค่าโดยสาร:
  Excellent Express 28,300 วอน
  Economy Express 19,100 วอน
  Late-Night Excellent 31,100 วอน
  Late-Night Economy 21,000 วอน
  Surcharge Excellent 31,100 วอน
  Surcharge Economy 21,000 วอน

การเดินทางไปยัง Seoul Express Bus Terminal

 • Express Bus Terminal station (Seoul Subway Line 3, 7, 9) เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างสถานีและท่ารถ

กรุณาตรวจสอบเวลาเดินรถและค่าโดยสารได้ที่ Website: https://kobus.co.kr/main.do (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

วิธีใช้งาน

 • เลือกเมนูภาษาอังกฤษมุมบนสุดด้านขวามือ
 • เลือกต้นทางที่เมนูด้านซ้าย From: Seoul > Seoul Gyeongbu
 • เลือกปลายทางที่เมนู To: Gyeongju
 • เลือกวันเดินทาง (ดูได้ล่วงหน้า 30 วัน) > กดปุ่ม “Search” จะปรากฏตารางเวลาเดินรถ, ราคา และจำนวนที่นั่งที่เหลือ
  *ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า แค่เอาไว้ดูตารางเวลา และราคาค่าโดยสาร เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวเท่านั้น

Gyeongju Intercity Bus Terminal (경주시외버스터미널)

ที่อยู่ 160-2 Noseo-dong, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea
경상북도 경주시 노서동 160-2

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สอบถามข้อมูล สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)
 • ติดต่อสอบถาม +82-54-743-5599

 

 • by Google Map

Gyeongju Express Bus Terminal (경주고속버스터미널)

ที่อยู่ 243-5 Jungbu-dong, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea
경상북도 경주시 중부동 243-5

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สอบถามข้อมูล สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)
 • ติดต่อสอบถาม +82-54-741-4000, 4001
 • by Google Map