การเดินทาง โซล – คยองจูโดยรถไฟ (Direction Seoul to Gyeongju by Train) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

การเดินทาง โซล – คยองจูโดยรถไฟ (Direction Seoul to Gyeongju by Train)

วิธีการเดินทางจากโซล (Seoul) ไปท่องเที่ยวยังเมืองคยองจู (Gyeongju) ของจังหวัดคยองซังเหนือ (คยองซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do), ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวกและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น การเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Gyeongju)

สำหรับการเดินทางโดยรถไฟนั้น ท่านสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟด่วนพิเศษ หรือที่เรียกว่า KTX จากสถานี Seoul Station ไปลงที่สถานี Singyeongju Station ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

Seoul Gyeongju

From: Seoul Station (서울역)

To: Singyeongju Station (신경주역)

ที่อยู่ 80 Singyeongjuyeong-ro, Geoncheon-eup, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea (경상북도 경주시 건천읍 신경주역로 80)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 1544-7788

Korea Train Express (KTX)

ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 5 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 69,000 วอน/ เด็ก 44,300 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 49,300 วอน/ เด็ก 24,600 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 41,900 วอน/ เด็ก 20,900 วอน

*โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul to Gyeongju


Seoul Station

Seoul Station (서울역, ซออูลหยอก, ซออูลหยอก, Seoul Subway Line 1 , Line 4 , Gyeongui Line หรือ Airport Railroad)


Singyeongju Station

จาก Gyeongju Express Bus Terminal ขึ้นรถบัส 50, 70 หรือ 700 ไปยัง Singyeongju Station (신경주역)

หมายเหตุ

Singyeongju Station นั้นอยู่ไกลจากตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ของเมือง อาจทำให้ยุ่งยากและเสียเวลาในการต่อรถบัสประจำทางเพื่อเข้าเมืองอีกประมาณ 30 – 50 นาที

by Google Map

Seoul Station (서울역)

Singyeongju Station (신경주역)