พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคย็องจู (Gyeongju National Museum)

กูงิบคย็องจูบักมุลกวัน (Gyeongju National Museum, 국립경주박물관) พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1945 โดยเป็นสาขาของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี สำหรับอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1968 อ่านเพิ่มเติม

อนุสาวรีย์ของพลเรือเอกอีซุนชิน (Statue of Admiral Yi Sun-Shin)

ชุงมูกงอีซุนชินดงซัง (Statue of Admiral Yi Sun-Shin, 충무공 이순신 동상) เป็นอีกหนึ่งอนุสาวรีย์ที่โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ของจตุรัสควังฮวามุน (Gwanghwamun Square) ซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าของ อนุสาวรีย์กษัตริย์เซจง (King Sejong Statue) และ พระราชวังคย็องบก อ่านเพิ่มเติม

พระบรมรูปกษัตริย์เซจงมหาราช (Statue of King Sejong)

เซจงแดวังดงซัง (Statue of King Sejong, 세종대왕동상) เป็นอีกหนึ่งอนุสาวรีย์ที่โดดเด่น ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “รูปปั้นที่โดดเด่นที่สุดของเกาหลีใต้” และยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของ จัตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square) อ่านเพิ่มเติม