แถบโวลซอง (Wolseong Belt) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

แถบโวลซอง (Wolseong Belt)

เป็นบริเวณพื้นที่ส่วนที่สอง ของพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองคยองจู (Gyeongju Historic Areas) ตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองคยองจู (Gyeongju) ของจังหวัดคยองซังเหนือ (คยองซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do), ประเทศเกาหลีใต้ ประกอบไปด้วยพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตวังของอาณาจักรชิลลา และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง

พระราชวังโวลซองและป้อมปราการพันโวลซอง

Wolseong Palace Site and Banwolseong Fortress พระราชวังพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว หรือพระราชวังโวลซอง (Wolseong Palace Site, 월성) ซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตวังของอาณาจักรชิลลา (Silla Dynasty) และถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานหมายเลข 16 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1963 นอกจากนี้ยังมีพระราชวังอิมแฮจอน (Imhaejeon Palace) ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ ของพระราชวังหลวงชิลลา (Silla Royal Palace Site) โดยมีป้อมปราการพันโวลซอง (Banwolseong Fortress, 반월성) ซึ่งเป็นป้อมปราการวังของอาณาจักรชิลลา (Silla Dynasty, 57 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 935) ซึ่งชื่อของป้อมปราการนั้นหมายถึง รูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนยอดเขา ถึงแม้ว่าความยิ่งใหญ่อันสง่างาม ของพระราชวังทั้งสองแห่ง ในตอนนี้เป็นเพียงสิ่งที่ว่างเปล่า แต่ยังคงมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน ที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สำคัญอีกหลายแห่ง ได้แก่

คยองจูซอกบิงโก

Gyeongju Seokbinggo (경주 석빙고) เป็นกุดังหินสำหรับกักเก็บน้ำแข็ง (Stone Ice Storage) ซึ่งถือเป็นตู้เยนโบราณในเกาหลี และเป็นที่รู้จักในชื่อของ ซอกบิงโก (Seokbinggo, 석빙고) หมายถึงช่องแช่แข็ง หรือบ้านน้ำแข็งที่ทำจากหินแกรนิต และเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับใช้ในการกักเก็บน้ำแข็งในเกาหลี และถูกสร้างขึ้นเมื่อ 1,500 ปีที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังทงกุงคยองจูและสระโวลจี

Donggung Palace and Wolji Pond (경주 동궁과 월지) ชื่อเดิมของสถานที่แห่งนี้คือ สระอนับจี (Anapji Pond) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์มุนมู (Munmu) แห่งอาณาจักรชิลลา จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1974 – ค.ศ. 1986 ได้ทำการขุดปรับปรุงใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา ตามโครงการปรับปรุงแหล่งประวัติศาสตร์ ทำให้พบชื่อดั้งเดิมของบ่อ คือคำว่า โวลจี (Wolji, 월지) อ่านเพิ่มเติม

หอดูดาวชอมซองแด

Cheomseongdae Observatory (경주 첨성대) หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก ถูกสร้างขึ้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนด็อกแห่งอาณาจักรชิลลา (Queen Seondeok of Silla, 선덕여왕; ค.ศ. 632 – ค.ศ. 647) เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดวงดาว ในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกำหนดให้เป็น สมบัติของชาติลำดับที่ 31  อ่านเพิ่มเติม

ผืนป่าคยองจูกเยริม

Gyeongju Gyerim Forest (경주 계림) ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าขนาดเล็ก และเป็นโบราณสถานหมายเลข 19 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่เก่าแก่ของราชอาณาจักรซิลลา และอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคยองจู (Gyeongju National Museum) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผืนป่าแห่งนี้ ยังมีทุ่งดอกคาโนลาสีเหลือง ซึ่งอยู่ตามเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังสุสานโบราณแทรึงวอน (Daereungwon Tomb) อ่านเพิ่มเติม

แถบโวลซอง (Wolseong Belt) จึงนับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จึงถูกกำหนดให้เป็น หนึ่งในพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองคยองจู (Gyeongju Historic Areas) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก (UNESCO World Heritage) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2000 อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 387-1 Inwang-dong, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea (경상북도 경주시 인왕동 387-1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-54-779-8743

website: guide.gyeongju.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul to Gyeongju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul to Gyeongju


From Intercity • Express Bus Terminal

ขึ้นรถบัสประจำทาง Bus No. 11 เพื่อไปยังสระอันอั๊บจี (Anapji Pond, 안압지) * จากนั้นเดินข้ามถนนและไปทางขวา 200 เมตร และเดินเลี้ยวซ้ายและเดินตรงไป 100 เมตร มุ่งหน้าไปยังพันโวลซอง (Banwolseong, 반월성)

by Google Map

Banwolseong Fortress (반월성)