หอดูดาวชอมซองแด (Cheomseongdae Observatory)

Cheomseongdae Observatory (경주 첨성대) หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนด๊อก (Seon Deok) แห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติลำดับที่ 31 เมื่อ 20 ธันวาคม 1962

หอดูดาวมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก สร้างจากการวางซ้อนกันของหินแกรนิตขนาด 30 ซม. จำนวน 362 ก้อน ที่แสดงถึงจำนวนวันในปีจันทรคติ มีความสูง 9.17 เมตร และมีจำนวนชั้น 27 ชั้น ที่บ่งบอกความหมายว่าหอดูดาวแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระราชินีซอนด๊อก (Seondeok Queen) ประมุของค์ที่ 27 แห่งอาณาจักรชิลลา และยังหมายความถึงจำนวนของกลุ่มดาว 27 กลุ่ม ลักษณะการแบ่งชั้นตรงกลาง 3 ชั้น เป็นช่องหน้าต่าง สำหรับด้านบนและด้านล่างของขอบหน้าต่างแบ่งเป็นด้านละ 12 ชั้น ซึ่งหมายถึงจำนวนเดือน 12 เดือนใน 1 ปี

ที่ตั้ง Gyeonsangbuk-do Gyeongju-si Inwang-dong 839-1

ติดต่อสอบถาม

  • ศูนย์บริการ 1330 : +82-54-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: +82-54-772-3632 (เกาหลี)
  • เว็บไซต์ www.eguide.gj.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาเปิดทำการ

  • มีนาคม – ตุลาคม: 09:00-22:00
  • พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์: 09:00-21:00

ค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64 ปี) 500 KRW / เด็ก (อายุ 13-18 ปี) 300 KRW / เด็ก (อายุ 7-12 ปี) 200 KRW
  • แบบกลุ่ม 30 คนขึ้นไป: ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64 ปี) 300 KRW / เด็ก (อายุ 13-18 ปี) 200 KRW / เด็ก (อายุ 7-12 ปี) 150 KRW

การเดินทาง

Seoul – Gyeongju

Seoul Subway Line 2 ไปยัง Gangbyeon Station เดินไปยังทางออกที่ 4 แล้วเดินไปยัง Dong Seoul Bus Terminal เพื่อต่อรถไป Gyeongju

  • ระยะเวลาเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง / เวลาเดินรถ: 07:00 – 24:00 รถออกทุกๆ 20 – 40 นาที

จาก Gyeongju Express Bus Terminal

  • โดยสารรถประจำทางหมายเลข 10 หรือ 11 ไปลงที่ Wolsung-dong Community Center (월성동주민센타) และเดินต่อโดยใช้เวลาประมาณ 4 นาที 250 เมตรจากป้ายรถ

หมายเหตุ***ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับสระอานับจี (Anapji Pond)

ค่ารถโดยสารในเมืองเคียงจู จะอยู่ระหว่าง 1,000 – 1,500 วอน และสามารถใช้ T-Money ได้

  • by Google Map