หอดูดาวช็อมซ็องแด (Cheomseongdae Observatory)

คย็องจูช็อมซ็องแด (Gyeongju Cheomseongdae, 경주 첨성대) เป็นหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ที่เมืองคย็องจู (Gyeongju) ของจังหวัดคย็องซังเหนือ (คย็องซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do), ประเทศเกาหลีใต้

หอดูดาวแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชิลลา (Queen Seondeok of Silla, 선덕여왕; ค.ศ. 632 – ค.ศ. 647) เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดวงดาว ในการคาดการณ์สภาพอากาศ  และถูกกำหนดให้เป็น สมบัติของชาติลำดับที่ 31 เมื่อ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1962

หอดูดาวมีลักษณะเป็น รูปทรงกระบอก สร้างจากการวางซ้อนกันของ หินแกรนิตขนาด 30 ซม. จำนวน 362 ก้อน  ที่แสดงถึงจำนวนวันในปีจันทรคติ โดยมีความสูง 9.17 เมตร และมีจำนวนชั้น 27 ชั้น ที่บ่งบอกความหมายว่า หอดูดาวแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระราชินีซ็อนด็อก (Queen Seondeok of Silla, 선덕여왕) ซึ่งเป็นประมุของค์ที่ 27 แห่งอาณาจักรชิลลา และยังหมายความถึง จำนวนของกลุ่มดาว 27 กลุ่ม

นอกจากนี้หอดูดาวยังมีลักษณะ การแบ่งชั้นตรงกลาง ออกเป็น 3 ชั้น เพื่อเป็นช่องหน้าต่าง โดยด้านบนและด้านล่างของขอบหน้าต่าง แบ่งเป็นด้านละ 12 ชั้น ซึ่งหมายถึงจำนวนเดือน 12 เดือน ใน 1 ปีอีกด้วย

ด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรม ที่โดดเด่นในเชิงประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแถบโวลซ็อง (Wolseong Belt) ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ส่วนที่สอง ของพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองคย็องจู (Gyeongju Historic Areas)

Cheomseongdae Observatory (경주 첨성대)
Cheomseongdae Observatory (경주 첨성대)

ที่อยู่ 839-1 Inwang-dong, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea (경상북도 경주시 인왕동 839-1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-54-771-1336, +82-54-779-8750

website: guide.gyeongju.go.kr  (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

มีนาคม – ตุลาคม: 09:00-22:00

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์: 09:00-21:00

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64 ปี) 500 วอน, เด็ก (อายุ 13-18 ปี) 300 วอน, เด็ก (อายุ 7-12 ปี) 200 วอน

แบบกลุ่ม 30 คนขึ้นไป: ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64 ปี) 300 วอน, เด็ก (อายุ 13-18 ปี) 200 วอน, เด็ก (อายุ 7-12 ปี) 150 วอน

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul to Gyeongju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul to Gyeongju

From Intercity · Express Bus Terminal or Gyeongju Station

โดยสารรถประจำทางหมายเลข 10 หรือ 11 ไปลงที่ป้ายจอดรถ โวลซ็องดงจูมินเซ็นเถาะ (Wolsung-dong Community Center, 월성동주민센타) และเดินต่อโดยใช้เวลาประมาณ 4 นาที 250 เมตรจากป้ายรถ

From KTX Singyeongju Station

โดยสารรถประจำทางหมายเลข 60, 61 หรือ 700 ไปลงที่ป้ายจอดรถ โวลซ็องดงจูมินเซ็นเถาะ (Wolsung-dong Community Center, 월성동주민센타) และเดินต่อโดยใช้เวลาประมาณ 4 นาที 250 เมตรจากป้ายรถ

หมายเหตุ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับพระราชวังทงกุงและสระโวลจี (Gyeongju Donggung Palace and Wolji Pond)

by Google Map

Cheomseongdae Observatory (경주 첨성대)