พระราชวังทงกุงคย็องจูและสระโวลจี (Gyeongju Donggung Palace and Wolji Pond)

ชื่อเดิมของสถานที่แห่งนี้คือ สระอนับจี (Anapji Pond) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีที่ 14 ในการปกครองของกษัตริย์มุนมู (Munmu) แห่งอาณาจักรชิลลา ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ของซัมกุกซากี (Samguk Sagi) ที่เขียนไว้ว่า “ในยุคของกษัตริย์มุนมู (Munmu) ได้มีการสร้างสระแห่งใหม่ในพระราชวัง สระน้ำที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณและนกหลากชนิด”

สระน้ำตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองคย็องจู (Gyeongju) ของจังหวัดคย็องซังเหนือ (คย็องซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do), ประเทศเกาหลีใต้ โดยลักษณะของสระเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 เมตร และความสูง 180 เมตร ประกอบไปด้วยเกาะกลางน้ำขนาดเล็ก 3 เกาะ

ภายหลังจากการล่มสลาย ของอาณาจักรชิลลา สระน้ำอยู่ในสภาพทรุดโทรม มาหลายศตวรรษ โดยสระแห่งนี้ถูกเรียกว่า สระอานับจี (Anapji Pond) ในยุคโครยอ (Goryeo Dynasty) และ ยุคโชซ็อน (Joseon Dynasty)

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1974 – ค.ศ. 1986 ได้ทำการระบายน้ำออก และทำการขุดปรับปรุงใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา ตามโครงการปรับปรุงแหล่งประวัติศาสตร์ ในเมืองคย็องจู (Gyeongju)

จากการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ทำให้มีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผากว่า 80 ชิ้น ที่มีตัวอักษรถูกแกะสลักไว้  ทำให้พบชื่อดั้งเดิมของบ่อ คือคำว่า โวลจี (Wolji, 월지) ซึ่งมีความหมายว่า สระน้ำที่สะท้อนดวงจันทร์  ดังนั้นในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น พระราชวังทงกุง และสระโวลจี (Donggung Palace and Wolji Pond, 경주 동궁과 월지)

นอกจากนี้จากการขุดปรับปรุง ยังทำให้พบโบราณวัตถุ ในสมัยอาณาจักรชิลลากว่า 33,000 ชิ้น โดยโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบ มีทั้งสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และโบราณวัตถุทางพุทธศาสนา ได้แก่ ถ้วยชาม, แผ่นกระเบื้อง, เครื่องปั้นดินเผา, พระพุทธรูป, เครื่องประดับ และอื่นๆ

การค้นพบดังกล่าวเป็นเครื่องบ่งบอกถึง ความรุ่งเรืองของอาณาจักรชิลลาในอดีต โดยในปัจจุบันบรรดาโบราณวัตถุดังกล่าว ได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคย็องจู (Gyeongju National Museum)

Donggung Palace and Wolji Pond, 경주 동궁과 월지)

Donggung Palace and Wolji Pond, 경주 동궁과 월지)

ที่อยู่ 102 Wonhwa-ro, Inwang-dong, Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, South Korea (경상북도 경주시 인왕동 원화로 102)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูล สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82-54-771-1336 +82-54-750-8655

website: guide.gyeongju.go.kr  (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

มีนาคม – ตุลาคม: 08:00-19:00

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์: 08:00-19:00

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ปีขึ้นไป) 1,000 KRW / เด็ก (อายุ 13-18 ปี) 500 KRW / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 400 KRW

แบบกลุ่ม 30 คนขึ้นไป: ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ปีขึ้นไป) 800 KRW / เด็ก (อายุ 13-18 ปี) 400 KRW / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 300 KRW

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul to Gyeongju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul to Gyeongju


From Intercity · Express Bus Terminal or Gyeongju Station

ขึ้นรถบัสสาย 600 (ป้ายรถเมล์: ฝั่งตรงข้ามจากสถานีขนส่ง / ข้ามถนนทางด้านซ้ายมือจากสถานีรถไฟ) และลงที่ป้ายจอด Anapji Entrance Bus Stop


From KTX Singyeongju Station

ขึ้นรถบัสสาย 50, 51 หรือ 70 ลงที่ป้ายรถเมล์ Jungang Market Bus Stop

จากนั้นต่อรถบัส 600 และลงที่ป้ายจอด Anapji Entrance Bus Stop

by Google Map

Donggung Palace and Wolji Pond (경주 동궁과 월지)