ถนนวัฒนธรรมแทฮักโร (Daehak-ro Culture Street) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ถนนวัฒนธรรมแทฮักโร (Daehak-ro Culture Street)

แทฮักโร (Daehak-ro, 대학로) ถนนแห่งนี้มีความหมายของชื่อคือ “ถนนมหาวิทยาลัย” และมันถูกกำหนดให้เป็น ถนนวัฒนธรรม (Culture Street) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 ในปัจจุบันเป็นถนนหกเลน ที่มีความยาว 1.1 กิโลเมตร จากย่านฮเยฮวาดง (Hyehwa-dong, 혜화동) ไปจนถึงย่านอีฮวาดง (Ihwa-dong, 이화동) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

สำหรับประวัติความเป็นมาของถนนแห่งนี้ เริ่มจากในรัชสมัยของ กษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon, 태조; ค.ศ. 1335 – ค.ศ. 1408) ผู้ก่อตั้งและปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองแคซอง (Gaeseong, 개성) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โครยอ (Goryeo Dynasty) มายังเมืองฮันยาง หรือเมืองฮันซอง (Hanseong, 한성) พร้อมกับสร้างสถานที่ต่างๆ ในเมืองหลวงแห่งใหม่หลายสถานที่ และทำการโยกย้ายบางสถานที่ เพื่อการวางผังเมืองใหม่ ซึ่งรวมถึงการโยกย้าย ซองกยุงกวัน (Seong-gyungwan, 성균관) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่สุด ในช่วงปลายของราชวงศ์โครยอ (Goryeo Dynasty) และในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) และถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี

สถาบันการศึกษาดังกล่าว ได้ถูกย้ายมายังบริเวณในปัจจุบัน ซึ่งก็คือถนนแทฮักโร (Daehak-ro, 대학로) และถูกเปลี่ยนชื่อสถาบันใหม่ โดยเรียกว่า ซุงกโยบัง (Sunggyobang, 숭교방) ซึ่งหมายถึง “ความเคารพอย่างสูงสำหรับการสอน” ต่อมาเมื่อเกาหลี อยู่ภายใต้ การปกครองของญี่ปุ่น เมืองหลวงของเกาหลี ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น เคอีโจ (Keijō) หรือในภาษาเกาหลี เรียกว่า เมืองคยองซอง (Gyeongseong, 경성) ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองหลวง”

ในปี ค.ศ. 1924 ที่บริเวณนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลเคอีโจ (Keijō Imperial University) ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะ มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลแห่งที่หกของญี่ปุ่น ตามมาด้วยด้วยมหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) และมหาวิทยาลัยโอซากา (Osaka University) ในปี ค.ศ. 1931 และในปี ค.ศ. 1939 ตามลำดับ ในขณะที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลอื่นๆ ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้รับการดำเนินการโดย กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลเคอีโจ (Keijō Imperial University) ดำเนินการโดยผู้ว่าราชการทั่วไปของเกาหลี หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง มหาวิทยาลัยถูกเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยคยองซอง (Gyeongseong Daehak, 경성대학)

ต่อมามหาวิทยาลัยถูกปิดตัวลง ตามคำสั่งของรัฐบาลทหารของกองทัพสหรัฐในเกาหลี (United States Army Military Government in Korea; USAMGIK) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1946 โดยพระราชกฤษฎีกาทหารสหรัฐฯ หมายเลข 102 โดยผนวกส่วนที่เหลืออยู่ของมหาวิทยาลัย รวมกับโรงเรียนอุตสาหกรรม, โรงเรียนเหมือง, โรงเรียนแพทย์, โรงเรียนเศรษฐศาสตร์, โรงเรียนทันตแพทย์, โรงเรียนฝึกหัดครู และโรงเรียนสตรีคยองซอง เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University, 서울대학교)

หลังจากที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ถูกย้ายอยู่ในเขตควันนักกู (Gwanak-gu, 관악구) โดยคงเหลือไว้บางส่วน ซึ่งปัจจุบันคือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University Hospital, 서울대학교병원) ในปี ค.ศ. 1975 รัฐบาลดำเนินการสร้าง สวนสาธารณะมาโรนีเอ (Marronnier Park, 마로니에공원) และมีองค์กรศิลปวัฒนธรรมมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับละคร, ภาพยนตร์, คอนเสิร์ต, ละครเพลง และยังเป็นถนนซึ่งศิลปิน สามารถจัดการแสดงของตัวเองได้อย่างอิสระ ที่สวนสาธารณะแห่งนี้

นอกจากนี้ยังมีเวทีและลานกลางแจ้ง สำหรับศิลปินอิสระ ในการแสดงทางศิลปะ และวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้ง, การแสดงละคร และอื่น ๆ จนได้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวรรค์สำหรับคนหนุ่มสาว” ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 1975 ถนนแห่งนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ถนนแทฮักโร (Daehak-ro, 대학로) ซึ่งมีความหมายของชื่อคือ “ถนนมหาวิทยาลัย” ซึ่งรู้จักกันในอีกชื่อเรียกว่า แทฮังโน (Daehangno) โดยถนนถูกกำหนดให้เป็น ถนนวัฒนธรรม (Culture Street) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1985

ด้วยความพยายามในการสร้างให้เป็น ถนนวัฒนธรรมและศิลปะแห่งที่สอง นอกเหนือไปจากย่านอินซาดง (Insa-dong) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลา 18:00 น. – 22:00 น. ในวันเสาร์และ 12:00 – 22:00 น. ในวันอาทิตย์และวันหยุด จะถูกกำหนดให้เป็นถนนที่ไม่มีรถยนต์ และกลายเป็นถนนคนเดิน ถนนแทฮักโร (Daehak-ro, 대학로) จึงถือเป็นอีกหนึ่งถนนซึ่งน่าสนใจ ที่คุณสามารถเพลิดเพลิน ไปกับศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งโดยรอบของถนนแห่งนี้ ประกอบไปด้วยองค์กรทางวัฒนธรรม และโรงละครที่กระจัดกระจายไปทั่ว รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าใจหลายแห่ง ได้แก่

โรงละครและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ในย่านถนนวัฒนธรรมแทฮักโร

Theaters and Art Museum around Daehak-ro Culture Street บริเวณโดยรอบของถนนแห่งนี้ ยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศิลปะ ที่ประกอบไปด้วยองค์กรทางวัฒนธรรม, แกลเลอรีศิลปะ, โรงละคร และพิพิธภัณฑ์กว่า 58 แห่ง ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว และเป็นเวทีสำหรับศิลปิน ในการจัดแสดงผลงาน ศิลปะร่วมสมัยของเกาหลี และมีบทบาทในการสนับสนุนศิลปิน จนทำให้ในปัจจุบัน กลายเป็นจุดศูนย์กลาง ของศิลปะการแสดงในเกาหลี อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

Seoul National University Hospital Medical Museum (서울대병원의학박물관) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ภายในอาคารของอดีต โรงพยาบาลโซลแดฮัน (Seoul Daehan Hospital) ซึ่งเป็นอาคารสไตล์คลาสสิก ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในช่วงต้นปี 1900 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานหมายเลข 248 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1976 อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะมาโรนีเอ

Marronnier Park (마로니에공원) โดยชื่อเรียกของสวนแห่งนี้ ถูกเรียกตามชื่อของ ต้นเกาลัดม้า (Marronnier) ซึ่งมีอยู่ทั่วบริเวณของสวน นอกเหนือไปจากความร่มรื่นของพรรณไม้ ที่สวนแห่งนี้ยังมีผลงานประติมากรรมที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีเวทีและลานกลางแจ้ง สำหรับศิลปินอิสระ ในการแสดงทางศิลปะ และวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย อ่านเพิ่มเติม

นอกจากนี้ที่บริเวณโดยรอบของถนนแห่งนี้ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลาย ที่ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง หรือคุณสามารถเลือกนั่งชิลตามร้านคาเฟ่กาแฟ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างน่ารักสวยงามหลายแห่ง รวมไปถึงร้านอาหารเกาหลี และร้านชาแบบเกาหลี ดั้งเดิม ก็มีให้คุณเลือกชิมได้ หลากหลายร้านตามความสนใจของคุณอีกด้วย

ตลาดฟิลิปปินส์ (Filipino Market)

ปิดท้ายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้าย ที่สร้างประสบการณ์สนุกที่แตกต่าง สำหรับการท่องเที่ยวในย่านนี้ คือ ตลาดฟิลิปปินส์ (Filipino Market) หรือเรียกในภาษาเกาหลี ว่า พิลลิปินชิจัง (Pillipin Sijang, 필리핀 시장) ถือว่าเป็นตลาดท้องถิ่นแบบเรียบง่าย ที่มีเพียงโต๊ะและเต็นท์สีเขียวกว่า 10 หลัง ซึ่งเรียงรายไปตามถนน บริเวณใกล้กับโรงเรียน ทงซองโกดึงฮักกโย (Dongsung High School, 동성고등학교) และตั้งอยู่ก่อนถึงวงเวียนทางแยกฮเยฮวาดงโรตอรี (Hyehwa-dong Rotary, 혜화동로터리) ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเล็กๆ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ เพื่อมารับประทานอาหาร, สังสรรค์ และขายสินค้า ทั้งสิ้นค้าอุปโภคและบริโภค ได้แก่ เครื่องสำอาง, สบู่, แชมพู, อาหารแห้ง, อาหารสด, ผลไม้, ปลากระป๋อง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงอาหารท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์

ที่อยู่ Hyehwa-dong, Seoul, South Korea (서울특별시 혜화동)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

เวลาทำการ วันอาทิตย์ 10:00 น. – 17:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Hyehwa Station (혜화역, ฮเยฮวาหยอก, Seoul Subway Line 4), และออกทางออกที่ 1 จากนั้นเดินตรงไปตามถนนแทฮักโร (Daehag-ro, 대학로) ระยะทางประมาณ 100 เมตร

*ตลาดอยู่บริเวณใกล้กับโรงเรียน ทงซองโกดึงฮักกโย (Dongsung High School, 동성고등학교) และตั้งอยู่ก่อนถึงวงเวียนทางแยกฮเยฮวาดงโรตอรี (Hyehwa-dong Rotary, 혜화동로터리)

by Google Map

Filipino Market (필리핀 시장)