ภูเขานักซาน (Naksan Mountain)

Naksan Mountain (낙 산) เป็นภูเขาที่เกิดจากการแข็งตัวของหินแกรนิต ซึ่งมีความสูง 125 เมตร (410 ฟุต) และได้รับการขนานนามว่า เป็นหนึ่งในห้าทิวทัศน์อันงดงาม ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน (Joseon Dynasty) อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน (Seoul City Wall – Naksan Mountain Trail)

Naksan Mountain Trail (낙산구간) เป็นเส้นทางเดินเท้าไปตาม กำแพงป้อมปราการโซลนักซาน (Seoul Naksan Fortress Wall) หรือรู้จักกันในชื่อของ กำแพงเมืองนักซาน (Naksan City Wall) อ่านเพิ่มเติม

ถนนวัฒนธรรมแทฮักโร (Daehak-ro Culture Street)

Daehak-ro (대학로) ถนนแห่งนี้มีความหมายของชื่อคือ “ถนนมหาวิทยาลัย” และมันถูกกำหนดให้เป็น ถนนวัฒนธรรม (Culture Street) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 ในปัจจุบันเป็นถนนหกเลน ที่มีความยาว 1.1 กิโลเมตร อ่านเพิ่มเติม

โรงละครและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ในย่านถนนวัฒนธรรมแทฮังโร (Theaters and Art Museum around Daehangno Culture Street)

ถนนวัฒนธรรมแทฮังโน (Daehangno Culture Street)  มีชื่เรียกในภาษาเกาหลีว่า แทฮักโร (Daehak-ro, 대학로) เป็นถนนแห่งนี้ที่มีความหมายของชื่อคือ “ถนนมหาวิทยาลัย (College Street)”อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะมาโรนีเอ (Marronnier Park)

มาโรนีเอกงว็อน (Marronnier Park, 마로니에공원) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University, 서울대학교) อ่านเพิ่มเติม