พิพิธภัณฑ์ศิลปะปูซาน (Busan Museum of Art)

Busan Museum of Art (부산시립미술관) หรือเรียกย่อๆ ว่า “BMA” เริ่มก่อสร้างในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2541 อยู่ที่เมืองปูซาน (Busan)  ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของ จังหวัดคย็องซังใต้ (คย็องซังนัมโด, Gyeongsangnam-do), ประเทศเกาหลีใต้

พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วย หอนิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์เด็ก, สวนประติมากรรมกลางแจ้ง และอื่นๆ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะ และวัฒนธรรมในหลากหลายสาขา เพื่อสนับสนุนงานศิลป์ และกิจกรรมของศิลปิน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้น

นอกเหนือไปจากการจัดแสดงงานศิลป์แล้ว ยังมีส่วนงานในการพัฒนาวัฒนธรรมและศิลปะ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล, การจัดนิทรรศการ, การการวิจัย และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ จึงถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต ต่อวงการศิลปะของเมืองปูซาน (Busan)

Busan Museum of Art (부산시립미술관)

ที่อยู่ 58 APEC-ro, U-dong, Haeundae, Busan, South Korea (부산광역시 해운대구 우동 APEC로 58)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม + 82-51-744-2602 (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)

Website: art.busan.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

วันธรรมดา, วันอาทิตย์ 10:00 – 18:00 น

วันเสาร์, วันพุธสุดท้ายของเดือน 10:00 – 21:00 น

ปิดทำการ

ทุกวันจันทร์ (ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุดประจำชาติพิพิธภัณฑ์จะเปิดทำการในวันถัดไป) และวันที่ 1 มกราคม

ค่าเข้าชม ฟรี

อาจมีค่าเข้าชมสำหรับการจัดนิทรรศการเฉพาะพิเศษ

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Busan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Busan

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Haeundae – Daegu


BEXCO Station (벡스코역, Busan Metro Line 2 หรือ Donghae Line) และออกทางออกที่ 5 จากนั้นเดินไปตามถนน 100 เมตร

BEXCO Station มีชื่อเดิม Museum of Art Station (Busan Metro Line 2) และ BEXCO Station ใน Donghae Line ใช้ชื่อสถานีว่า Uil Station


โดยรถประจำทางท้องถิ่น

Bus No. 36, 39, 40, 63, 63-1, 139, 140, 141, 142, 235, 239 หรือ 320 และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง ปูซานชิริบมีซูลกวัน (Busan Silibmisulgwan, Busan Museum of Art, 부산시립미술관)

by Google Map

Busan Museum of Art (부산시립미술관)