Gunsan Travel Archives - เที่ยวด้วยตัวเอง

Gunsan Travel

ที่เที่ยว, ที่กิน, โรงแรม และที่พักในคุนซาน (Gunsan Travel, 군산시) ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ บนฝั่งของแม่น้ำคึม (Geum River) ซึ่งเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สำหรับการปลูกข้าว และเป็นเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครอง ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมืองได้กลายเป็นท่าเรือ ซึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดัน ที่เกาหลีต้องส่งข้าวไปญี่ปุ่น รวมถึงเป็นท่าเรือเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ทำให้เมืองแห่งนี้ยังคงหลงเหลือ ร่องรอยของความเป็นญี่ปุ่น ในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น วัดและบ้านเรือนสไตล์ เป็นต้น