พระตำหนักคโยแท (Gyeongbokgung Gyotaejeon Hall)

คโยแทจ็อน (Gyotaejeon, 교태전) เป็นอาคารที่ใช้เป็นที่ประทับ ของสมเด็จพระราชินี ในช่วงราชวงศ์โชซ็อน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

อาคารแห่งนี้อยู่บริเวณด้านหลังของ พระตำหนักคังนย็อง (Gangnyeongjeon Hall) ภายในอาคารประกอบ ไปด้วยห้องบรรทมของกษัตริย์และพระราชินี โดยพระราชินีมักจะใช้ห้องด้านซ้าย และจะใช้ห้องด้านขวา เฉพาะในยามที่กษัตริย์เสด็จมาทรงประทับเท่านั้น เนื่องจากด้านขวาเป็นสัญลักษณ์แห่งกษัตริย์

พระตำหนักถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕; 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1397 – 8 เมษายน ค.ศ. 1450) ทรงเป็นหนึ่งในสอง ของกษัตริย์แห่งประเทศเกาหลี ที่ได้รับสมัญญาว่าเป็นมหาราช

ด้วยปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕) จึงมักจะทรงงาน และประชุมหารือกับขุนนาง ที่พระตำหนักคังนย็อง (Gangnyeongjeon Hall) ด้วยเหตุนี้ทำให้เป็นปัญหาต่อความเป็นส่วนตัวของพระราชินี พระองค์จึงทรงให้สร้างพระตำหนักแห่งนี้ ในราวปี ค.ศ. 1440 ซึ่งเป็นปีที่ 22 ในรัชสมัยของพระองค์

ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผา และได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในช่วงการรุกรานเกาหลีของญี่ปุ่น (Japanese invasions of Korea, ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) การสู้รบครั้งนี้ประเทศเกาหลีเรียกว่า สงครามอิมจิน (Imjin War, 임진왜란) พระราชวังและพระที่นั่งแห่งนี้ ถูกบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1867 ในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919)

อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1918 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการรื้อถอนพระตำหนักแห่งนี้ และนำวัสดุเพื่อใช้ในการฟื้นฟูบูรณะ พระตำหนักแทโจ (Daejojeon, 대조전) ในพระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace) ซึ่งเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1917 ดังนั้นพระตำหนักที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้ถูกบูรณะฟื้นฟูอย่างพิถีพิถัน ในปี ค.ศ. 1994 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม

อีกหนึ่งคุณสมบัติโดดเด่นที่เหมือนกับ พระตำหนักคังนย็อง (Gangnyeongjeon Hall) คือที่สันหลังคาจะไม่ถูกประดับด้วยสัญลักษณ์ที่เรียกว่า ยอดมังกร หรือเรียกในภาษาเกาหลีว่า ยงมารู (Yongmaru, 용마루) เนื่องจากในสมัยราชวงศ์โชซ็อน มังกรเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ ดังนั้นตัวอักษรเกาหลีคำว่า ยง (Yong, 용) ซึ่งหมายถึงมังกร ไม่สามารถวางอยู่เหนือกษัตริย์ ในขณะทรงพระบรรทมได้

บริเวณด้านหลังของพระตำหนักแห่งนี้ เป็นที่อยู่ของสวนบนเนินเขาเตี้ยๆ ที่เรียกว่า อามีซาน (Amisan, 아미산) และยังมีปล่องไฟอามีซาน (Emisan Chimney, 아미산 굴뚝) เป็นปล่องไฟรูปทรงหกเหลี่ยม ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1869 เพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของ อนโดล (Ondol, 온돌) ซึ่งเป็นระบบทำความร้อนใต้พื้น ของพระตำหนัก

ปล่องไฟถูกสร้างด้วยอิฐสีส้ม ซึ่งมีผนังทั้ง 6 ด้าน เป็นภาพของสิ่งที่เป็นมงคล เพื่อปกป้องคุ้มภัยจากปีศาจร้าย เพื่อชีวิตอันยืนยาวของกษัตริย์ ในขณะที่กระเบื้องหลังคา ซึ่งถูกตกแต่งและประดับประดาได้อย่างงดงาม จึงทำให้ปล่องไฟแห่งนี้มีความโดดเด่น ของศิลปะการก่อสร้างในสมัยราชวงศ์โชซ็อน และได้รับการจดทะเบียนเป็น สมบัติของเกาหลีหมายเลข 811 ในวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1985


พระราชวังคย็องบก

พระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace)

คย็องบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซ็อน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล

ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 사직로 161)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3700-3900 (เกาหลี)

website: Gyeongbokgung Palace (อังกฤษ, เกาหลี)

เวลาทำการ

Gyeongbokgung Palace

มีนาคม – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00 – 17:00 น.

*เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
*ปิดทำการทุกวันอังคาร

ค่าเข้าชม

Gyeongbokgung Palace

ผู้ใหญ่ 3,000 วอน และเด็ก 1,500 วอน

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,400 วอน และเด็ก 1,200 วอน

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ขึ้นไป), เด็ก (อายุ 7-18 ปี) *เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเข้าชมฟรี
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คน และเด็กต้องไม่ต่ำกว่า 10 คน


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 1

Gyeongbokgung Station (경복궁역, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5

Gwanghwamun Station (광화문역, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 เดินต่ออีกประมาณ 400 เมตร

by Google Map

Gyotaejeon (교태전)

Amisan (아미산)