พระที่นั่งซาจอง (Gyeongbokgung Sajeongjeon Hall) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พระที่นั่งซาจอง (Gyeongbokgung Sajeongjeon Hall)

ซาจองจอน (Sajeongjeon, 사정전) พระที่นั่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ด้านหลังของพระที่นั่งคึนจอง (Geunjeongjeon Hall, 근정전) ซึ่งอยู่ภายในของ พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

ซาจองจอน (Sajeongjeon, 사정전) มีความหมายว่า “การคัดเลือกความคิด” เพื่อสื่อสัญลักษณ์ในการกระตุ้น ให้กษัตริย์ทรงคิด เกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการทรงงาน และจัดการประชุมกับขุนนางระดับสูง ของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์โชซอน

พระที่นั่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1395 พร้อมกับการสร้าง พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon, 태조; ค.ศ. 1335 – ค.ศ. 1408) ผู้ก่อตั้งและปฐมบรมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty)

ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผา และได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในช่วงการรุกรานเกาหลี ของญี่ปุ่น (Japanese invasions of Korea, ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) การสู้รบครั้งนี้ประเทศเกาหลี เรียกว่า สงครามอิมจิน (Imjin War, 임진왜란) พระราชวังและพระที่นั่งแห่งนี้ ถูกบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1867 ในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919)

พระที่นั่งแห่งนี้ยังตั้งอยู่ตรงกลาง ระหว่างพระที่นั่งสองแห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับ การทรงงานของกษัตริย์เช่นกัน คือ พระที่นั่งชอนชู (Cheonchujeon, 천추전) ซึ่งถูกใช้งานในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว และพระที่นั่งมันชุน (Manchunjeon, 만춘전) ซึ่งถูกใช้งานในฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากมีการติดตั้งระบบทำความร้อนใต้พื้น ที่เรียกว่า อนโดล (Ondol, 온돌)

การฟื้นฟูบูรณะของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종) เพื่อคืนค่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดั้งเดิมของอาคาร และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จึงทำให้อาคารแห่งนี้และพระราชวัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น สมบัติแห่งชาติหมายเลข 1759 ของประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2012

พระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 1-56 Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 1-56)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-3700-3900

website: Gyeongbokgung Palace (อังกฤษ, เกาหลี )

เวลาทำการ

Gyeongbokgung Palace

มีนาคม – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00 – 17:00 น.

*เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
*ปิดทำการทุกวันอังคาร

ค่าเข้าชม

Gyeongbokgung Palace

ผู้ใหญ่ 3,000 วอน และเด็ก 1,500 วอน

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,400 วอน และเด็ก 1,200 วอน

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ขึ้นไป), เด็ก (อายุ 7-18 ปี) *เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเข้าชมฟรี
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คน และเด็กต้องไม่ต่ำกว่า 10 คน


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 1

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5

Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 เดินต่ออีกประมาณ 400 เมตร

by Google Map

Sajeongjeon (사정전)