พระที่นั่งคึนจอง (Gyeongbokgung Geunjeongjeon Hall) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พระที่นั่งคึนจอง (Gyeongbokgung Geunjeongjeon Hall)

คึนจองจอน (Geunjeongjeon, 근정전) เป็นอาคารห้องโถงหลักของพระราชวัง ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ด้านหลังของประตูทางที่เรียกว่า ประตูคึนจองมุน (Geunjeongmun Gate, 근정문) ซึ่งอยู่ภายในของ พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

คึนจองจอน (Geunjeongjeon, 근정전) มีความหมายว่า “ความขยันหมั่นเพียร ช่วยให้มีการปกครอง” พระที่นั่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1395 พร้อมกับการสร้าง พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon, 태조; ค.ศ. 1335 – ค.ศ. 1408) ผู้ก่อตั้งและปฐมบรมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty)

ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผา และได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในช่วงการรุกรานเกาหลี ของญี่ปุ่น (Japanese invasions of Korea, ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) การสู้รบครั้งนี้ประเทศเกาหลี เรียกว่า สงครามอิมจิน (Imjin War, 임진왜란) พระราชวังและพระที่นั่งแห่งนี้ ถูกบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1867 ในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919)

ปัจจุบันเป็นอาคารไม้ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น สมบัติแห่งชาติหมายเลข 223 ของประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1985 อาคารแห่งนี้เคยทำหน้าที่ เป็นห้องโถงหลักของพระราชวัง สำหรับการดำเนินการของรัฐ, การประชุมอย่างเป็นทางการ และการต้อนรับทูตต่างประเทศ

รวมถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกษัตริย์แห่งโชซอนหลายพระองค์ ได้แก่ กษัตริย์ชองจง (Jeongjong of Joseon, 정종; ค.ศ. 1357 – ค.ศ. 1419), กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕; 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1397 – 8 เมษายน ค.ศ. 1450), กษัตริย์ทันจง (Danjong of Joseon, 단종; ค.ศ. 1441 – ค.ศ. 1455),

กษัตริย์เซโจ (Sejo of Joseon, 세조; ค.ศ. 1417 – ค.ศ. 1468), กษัตริย์ซองจง (Seongjong of Joseon, 성종; ค.ศ. 1457 – ค.ศ. 1495), กษัตริย์ชุงจง (Jungjong of Joseon, 중종; ค.ศ. 1488 – ค.ศ. 1544) และกษัตริย์มยองจง (Myeongjong of Joseon, 명종; ค.ศ. 1534 – ค.ศ. 1567)

ลักษณะของอาคารไม้อยู่บนแท่นหินสองชั้น ซึ่งมีราวบันไดที่ถูกแกะสลัก และตกแต่งด้วยรูปปั้นสัตว์ต่างๆ รวมถึงสัตว์ในตำนาน เช่น มังกร และนกฟีนิกซ์ เป็นต้น บริเวณด้านหน้าของพระที่นั่ง เป็นลานหินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยโถงทางเดิน ที่ทำจากไม้ซึ่งมีเสา และผนังเป็นสีแดง โดยมีหลังคาที่มีลวดลาย และรูปดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม

ที่บริเวณลานยังมีป้ายหิน ที่เป็นเสาหินซึ่งเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ 2 แถวๆ ละ 9 ต้น ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า พุมกเยส็อก (Pumgyeseog, 품계석) เพื่อระบุตำแหน่งการยืนแถว ของขุนนางในระหว่างการประชุม หรือการประกอบพิธีการต่างๆ

ภายในโถงของพระที่นั่ง ที่บริเวณตรงกลางเป็นที่อยู่ของ ราชบัลลังก์ ซึ่งมีฉากด้านหลังเป็นภาพวาดที่สวยงาม ที่ประกอบไปด้วยภาพของดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์ และภูเขาห้าลูก ที่เรียกว่า อิลโวลลกโด (Il-wollogdo, 일월록도)

ซึ่งสื่อความหมายถึง ความปรารถนาที่มีต่อประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป โดยฉากกั้นจะถูกนำไปทุกที่ ที่กษัตริย์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไป นอกจากนี้คุณจะพบกับมังกร 7 คู่ที่อยู่บนเพดานของห้องโถง ซึ่งเป็นตัวแทนและสื่อสัญลักษณ์ถึง อำนาจของจักรพรรดิเช่นกัน

พระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 37 Samcheong-ro, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 삼청로 37)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-738-9171

website: Gyeongbokgung Palace (อังกฤษ, เกาหลี )

เวลาทำการ

Gyeongbokgung Palace

มีนาคม – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00 – 17:00 น.

*เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
*ปิดทำการทุกวันอังคาร

ค่าเข้าชม

Gyeongbokgung Palace

ผู้ใหญ่ 3,000 วอน และเด็ก 1,500 วอน

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,400 วอน และเด็ก 1,200 วอน

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ขึ้นไป), เด็ก (อายุ 7-18 ปี) *เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเข้าชมฟรี
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คน และเด็กต้องไม่ต่ำกว่า 10 คน


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 1

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5

Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 เดินต่ออีกประมาณ 400 เมตร

by Google Map

Geunjeongjeon (근정전)