พระตำหนักชาคยอง (Gyeongbokgung Jagyeongjeon Hall) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พระตำหนักชาคยอง (Gyeongbokgung Jagyeongjeon Hall)

ชาคยองจอน (Jagyeongjeon, 자경전) เป็นพระตำหนักแห่งเดียว ที่คงสภาพสมบูรณ์ และรอดพ้นจากโครงการรื้อถอน ของรัฐบาลภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น พระตำหนักตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

พระตำหนักถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1865 เพื่อเป็นที่ประทับของพระพันปีหลวง พระราชินีชินจอง (Queen Sinjeong, 신정왕후; ค.ศ. 1809 – ค.ศ. 1890) ซึ่งเป็นพระมารดาของกษัตริย์ฮอนจง (Heonjong of Joseon, 헌종; ค.ศ. 1827 – ค.ศ. 1849)

ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผา และได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในช่วงการรุกรานเกาหลี ของญี่ปุ่น (Japanese invasions of Korea, ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) การสู้รบครั้งนี้ประเทศเกาหลี เรียกว่า สงครามอิมจิน (Imjin War, 임진왜란) พระราชวังถูกบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1867 ในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919)

ในขณะที่พระตำหนักแห่งนี้ ถูกสร้างใหม่ในปี ค.ศ. 1888 โดยมีกำแพงด้านตะวันตก ถูกประดับด้วยลวดลายดอกไม้ และมีชายคาเป็นส่วนที่ยื่นออกมา ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพระตำหนัก ซึ่งเรียกว่า ชองยอนลู (Cheongyeonru, 청연루) ซึ่งได้รับการออกแบบมา เพื่อให้มีพื้นที่เยนในช่วงฤดูร้อน

ในขณะที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เรียกว่า บกอันดัง (Bokandang, 복안당) ถูกออกแบบมาสำหรับฤดูหนาว และทางทิศตะวันออกที่เรียกว่า ฮยอบคยองดัง (Hyeopgyeongdang, 협경당) มีลักษณะที่โดดเด่นของระดับความสูง ในพื้นที่ต่ำกว่าตัวอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพระพันปีหลวง

ปล่องไฟของพระตำหนัก ถูกตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลสิบประการ เช่น เบญจมาศ, เต่า, ดอกบัว, ไผ่ และดอกโบตั๋น เป็นต้น เพื่ออธิษฐานขอพร สำหรับชีวิตที่ยืนยาวของพระพันปีหลวง โดยอาคารและผนังตกแต่ง ของพระตำหนักแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น สมบัติของเกาหลี หมายเลข 809 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1985

พระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 사직로 161)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3700-3900 (เกาหลี )

website: Gyeongbokgung Palace (อังกฤษ, เกาหลี )

เวลาทำการ

Gyeongbokgung Palace

มีนาคม – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00 – 17:00 น.

*เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
*ปิดทำการทุกวันอังคาร

ค่าเข้าชม

Gyeongbokgung Palace

ผู้ใหญ่ 3,000 วอน และเด็ก 1,500 วอน

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,400 วอน และเด็ก 1,200 วอน

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ขึ้นไป), เด็ก (อายุ 7-18 ปี) *เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเข้าชมฟรี
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คน และเด็กต้องไม่ต่ำกว่า 10 คน


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 1

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5

Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 เดินต่ออีกประมาณ 400 เมตร

by Google Map

Jagyeongjeon Chamber (자경전)