พระราชวังทงกุง (Gyeongbokgung, Donggung Palace) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พระราชวังทงกุง (Gyeongbokgung, Donggung Palace)

ทงกุง (Donggung, 동궁) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ ศาลาฮยังวน (Hyangwonjeong Pavilion) ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

ทงกุง (Donggung, 동궁) ซึ่งหมายถึง “พระราขวังตะวันออก” ในอดีตประกอบไปด้วยอาคารหลัก 4 แห่ง ได้แก่ พระตำหนักชาซอน (Jaseondang Hall) หรือเรียกในภาษาเกาหลี ว่า ชาซอนดัง (Jaseondang, 자선당) ซึ่งเป็นพระตำแหนักที่ประทับ ของมกุฎราชกุมารและพระชายา,

พระตำหนักพีฮยอน (Bihyeongak Hall) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า พีฮยอนกัก (Bihyeongak, 비현각) เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของมกุฎราชกุมาร และพระตำหนักชุน (Chunbang Hall) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า ชุนบัง (Chunbang, 춘방) เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับการเตรียมการ เพื่อเป็นพระมหากษัตริย์ในอนาคต ของมกุฎราชกุมาร

และอาคารแห่งสุดท้ายเป็น อาคารรักษาความปลอดภัย ซึ่งเรียกในภาษาเกาหลี ว่า เคบัง (Gyebang, 계방) โดยในปัจจุบัน คงเหลืออาคารเพียงสองแห่ง ซึ่งได้รับการบูรณะฟื้นฟู เมื่อปี ค.ศ. 1999 คือ พระตำหนักชาซอน (Jaseondang Hall) และพระตำหนักพีฮยอน (Bihyeongak Hall)

พระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 사직로 161)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3700-3900 (เกาหลี )

website: Gyeongbokgung Palace (อังกฤษ, เกาหลี )

มีนาคม – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00 – 17:00 น.

*เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
*ปิดทำการทุกวันอังคาร

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 3,000 วอน และเด็ก 1,500 วอน

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,400 วอน และเด็ก 1,200 วอน

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ขึ้นไป), เด็ก (อายุ 7-18 ปี) *เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเข้าชมฟรี
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คน และเด็กต้องไม่ต่ำกว่า 10 คน


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 1

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5

Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 เดินต่ออีกประมาณ 400 เมตร

by Google Map

Gyeongbokgung Palace (경복궁)