อาคารหลักศุลกากรคุนซาน (The Main Building of the old Customs House in Gunsan) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

อาคารหลักศุลกากรคุนซาน (The Main Building of the old Customs House in Gunsan)

Gunsan Customs House Main Building ((구) 군산세관본관) ซึ่งเปิดขึ้นในปี ค.ศ. 1899 ภายใต้เขตอำนาจของ ด่านศุลกากรอินชน (Inchon Customs House) เป็นที่เก็บสินค้าที่ได้ขนถ่าย ผ่านท่าเรือคุนซาน (Gunsan Harbor) ในเมืองคุนซาน (Gunsan) จังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ประเทศเกาหลีใต้

อาคารแห่งนี้เป็นอาคารสไตล์ยุโรป ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ทำจากอิฐสีแดงที่นำเข้ามาจากเบลเยี่ยม ในลักษณะเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ ของธนาคารแห่งประเทศเกาหลี  ซึ่งในปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ธนาคารเกาหลี (Bank of Korea Museum) ในขณะที่ผนังด้านนอกทำจากอิฐแดง แต่ภายในกลับถูกสร้างด้วยไม้ และมีหลังคา ซึ่งทำจากแผ่นกระดานชนวน และแผ่นทองแดงมีเสาสามแฉก

นอกเหนือจากความสวยงาม ทางสถาปัตยกรรม อาคารหลังนี้ ยังช่วยให้บทเรียนทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น ที่ปล้นข้าวจากที่ราบลุ่ม ทางการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ ในภูมิภาคโฮนัม (Honam, 호남) ซึ่งมีความหมายว่าทางทิศใต้ของทะเลสาบ และเคยเป็นภูมิภาคในจังหวัดช็อลลาเดิม โดยในปัจจุบันคือ จังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do)

แต่เดิมนั้นกรมศุลกากร ของเมืองคุนซาน (Gunsan) มีอยู่หลายอาคาร แต่ตอนนี้ทั้งหมดถูกรื้อถอน และเหลือเพียงอาคารหลักเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันถูกใช้เป็น หอนิทรรศการ ศุลกากร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อนุสรณ์สถานลำดับที่ 87 ของจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do)

อาคารแห่งนี้นับเป็นอาคารแบบตะวันตก ที่หลงเหลืออยู่หนึ่งในสามแห่งของประเทศเกาหลีใต้  โดยอีก 2 แห่งที่เหลือ คือ สำนักงานใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศเกาหลี (Bank of Korea Head Office) หรือในปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ธนาคารเกาหลี (Bank of Korea Museum)  และสถานีรถไฟโซลเดิม (Former Seoul Station, 서울역사)

Gunsan Customs House Main Building ((구) 군산세관본관)

ที่อยู่ 244-7 Haemang-ro, Jangmi-dong, Gunsan, Jeollabuk-do, South Korea (전라북도 군산시 장미동 해망로 244-7)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 63-730-8700  (เกาหลี )

Kunsan City Hall Tourism Promotion Section: +82 63-450-6110

website: customs.go.kr  (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) หรือ  museum.gunsan.go.kr (ภาษาเกาหลี เท่านั้น) หรือ gunsan.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ เปิดทุกวัน/ 10:00–17:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gunsan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Gunsan

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Iksan – Gunsan

เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลี สมัยใหม่ในคุนซาน


จากสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station)

เดินไปยังจุดจอดรถประจำทางของสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station) จะอยู่ด้านซ้ายมือของเราจากประตูทางออกของสถานีรถไฟ

ใช้รถโดยสารประจำทางหมายเลข 1 (30 ป้ายจอด) หรือหมายเลข 2 (27 นาที, 31 ป้ายจอด) และลงที่ “The Modern History Museum Bus Stop, 군산근대역사박물관”

อาคารหลักศุลกากรคุนซาน ((Former) Gunsan Customs House Main Building, (구) 군산세관본관) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่กุนซาน (Gunsan Modern History Museum, 군산근대역사박물관) จากด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เดินไปทางขวามือ


รถประจำทางท้องถิ่นอื่นๆ

รถบัสหมายเลข 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 88, 89
ลงที่ “Museum of Modern History Museum, 군산근대역사박물관”

by Google Map

OldGunsan Customs House Main Building ((구) 군산세관본관)