A walking tour through Gunsan living relics of modern Korean history

Gunsan เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Geum ใกล้กับบริเวณที่แม่น้ำไหลไปลงสู่ทะเลสีเหลือง (The Yellow Sea) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ Honam ลักษณะเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าว

Gunsan กลายเป็นท่าเรือในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจากชาวญี่ปุ่นกดดันให้เกาหลีส่งข้าวไปยังประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี ค.ศ. 1899 Gunsan Port ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ, เมือง Gunsan ถูกยึดครองโดยชาวญี่ปุ่นในยุคการล่าอาณานิคมของญี่ปุ่น หลังจากได้รับการปลดปล่อยจากญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1945 Gunsan เริ่มเติบโตแบบช้าๆ และยังคงหลงเหลืออาคาร, ร้านค้า และบ้านเรือนบางส่วนที่ชาวญี่ปุ่นสร้างไว้ให้พบเห็นได้ในในปัจจุบัน

* เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่

(A walking tour through Gunsan living relics of modern Korean history)

อุทยานทางการเดินเรือชินโป

(Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan, 진포해양테마공원)

ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวคุนซาน (Gunsan Harbor) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2008 เพื่อเป็นอนุสรณ์และรำลึกถึงเหตุการณ์สงคราม “Jinpodaecheop” ซึ่งเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของ Jinpo ในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น โดย “นายพล Cho Choi Mu-seon” ในปี ค.ศ. 1380, บริเวณของอุทยานจัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบทั้งทางเรือและทางอากาศที่ถูกปลดประจำการ …more >>

เดินเล่นโดยรอบอุทยานทางการเดินเรือชินโป

(Around Jinpo Maritime Theme Park, Gunsan)
ไม่ไกลจาก “Jinpo Maritime Theme Park” มีจุดให้ถ่ายรูปเก๋ๆ ได้หลายรูป

พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คุนซาน

(Modern Architectural Museum, Gunsan, 근대건축관 (구.조선은행 군산지점))

ในอดีตเคยเป็นที่ทำการของธนาคารโชซอน (The Bank of Joseon) สาขาคุนซาน (Gunsan Branch) มีบทบาทสำคัญในการเป็นสถาบันการเงินในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1922 และได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Yoshihay Nakamura ผู้มีบทบาทสำคัญในเกาหลีในขณะนั้น …more >>

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่คุนซาน

(Modern Art Museum, 군산 현대 미술관)

ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็น “Incheon Branch of Japanese Bank No. 18” ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศญี่ปุ่น ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนางาซากิ โดยในปี ค.ศ. 1907 เริ่มดำเนินการจัดตั้งสาขาของธนาคารขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งสาขาคุนซาน (Gunsan Branch) นี้เป็นสาขาลำดับที่ 7 ในประเทศเกาหลี…more >>

ห้องจัดแสดงภาพจางมี

(Jangmi Gallery & Entertainment Hall, 장미 갤러리 & 엔터테인먼트 홀)

ถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารที่ไม่สามารถระบุถึงการใช้งานได้ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นได้ แต่ที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่เกาหลีได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ. 1945 ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 ได้รับการบูรณะและอาคารนี้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างสรรค์งานศิลปะของเมือง Gunsan …more >>

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่กุนซาน

(Gunsan Modern History Museum, 군산근대역사박물관)

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เพื่อรักษามรดกทางทะเลและนำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองในยุคทองของช่วงปี ค.ศ. 1930 ซึ่งครอบคลุมไปถึงประวัติความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการเป็นท่าเรือเพื่อการค้าระหว่างประเทศของเมืองกุนซาน (Gunsan) …more >>

อาคารหลักศุลกากรคุนซาน

(The Main Building of the old Customs House in Gunsan, (구) 군산세관본관)

เปิดขึ้นในปี ค.ศ.1899 ภายใต้เขตอำนาจของ Inchon Customs House เป็นที่เก็บสินค้าที่ได้ขนถ่ายผ่านท่าเรือคุนซาน (Gunsan Harbor) ลักษณะของอาคารสไตล์ยุโรปซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมันทำจากอิฐสีแดงที่นำเข้ามาจากเบลเยี่ยมในลักษณะเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศเกาหลี ในขณะที่ผนังด้านนอกทำจากอิฐแดงภายในถูกสร้างด้วยไม้ หลังคาซึ่งทำจากแผ่นกระดานชนวนและแผ่นทองแดงมีเสาสามแฉก…more >>

Tips: สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงจาก Visit Korea


การเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง โซล – กุนซาน (Seoul to Gunsan)
รายละเอียดการเดินทาง อิกซาน – กุนซาน (Iksan to Gunsan)


จากสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station)

  • เดินไปยังจุดจอดรถประจำทางของสถานีรถไฟกุนซาน (Gunsan Station) จะอยู่ด้านซ้ายมือของเราจากประตูทางออกของสถานีรถไฟ
  • ใช้รถโดยสารประจำทางหมายเลข 1 (29 ป้ายจอด) หรือหมายเลข 2 (27 นาที, 30 ป้ายจอด) และลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”

รถประจำทางท้องถิ่นอื่นๆ

  • รถบัสหมายเลข 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 88, 89
    ลงที่ ” Jinpo Maritime Theme Park, 진포해양테마공원”

 

  • by Google Map