การเดินทางโดยรถไฟ อิกซาน – คุนซาน (Direction Iksan to Gunsan by Train) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

การเดินทางโดยรถไฟ อิกซาน – คุนซาน (Direction Iksan to Gunsan by Train)

การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ เมืองคุนซาน (Gunsan) จากเมืองอิกซาน (Iksan) ในจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด และใช้เวลาการเดินทางไม่เกิน 25 นาที

โดยการเดินทางด้วยรถไฟ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Iksan ↔ Gunsan

From: Iksan Station (익산역)

To: Gunsan Station (군산역)

ที่อยู่ 197, Naeheung 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do (전라북도 군산시 내흥2길 197 (내흥동))

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 21 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 8,400 วอน/ เด็ก 6,000 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 4,800 วอน/ เด็ก 2,400 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 4,100 วอน/ เด็ก 2,000 วอน

ตารางเวลารถไฟ
Saemaul : Iksan to Gunsan

Train No. 1152 (06:10 – 06:31)

Train No. 1154 (08:20 – 08:40)

Train No. 1156 (10:40 – 11:01)

Train No. 1158 (14:20 – 14:41)

Train No. 4892 (16:20 – 16:41) *First Class Only

Train No. 1160 (19:25 – 19:46)


Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 25 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 2,600 วอน/ เด็ก 1,300 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 2,200 วอน/ เด็ก 1,100 วอน

ตารางเวลารถไฟ
Mugungwha : Iksan to Gunsan

Train No. 1552 (05:30 – 05:51)

Train No. 1554 (06:45 – 07:07)

Train No. 1556 (09:00 – 09:22)

Train No. 1558 (11:25 – 11:46)

Train No. 1560 (13:20 – 13:44)

Train No. 1562 (15:25 – 15:46)

Train No. 1564 (17:25 – 17:46)

Train No. 1566 (18:20 – 18:42)

Train No. 1568 (20:08 – 20:29)

สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง Website: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gunsan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Gunsan

เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลี สมัยใหม่ในคุนซาน


Iksan Station (익산역)

รถบัสประจำทางท้องถิ่นที่มายังสถานีรถไฟอิกซาน (Iksan Station)

Bus No. 10, 11, 11-1, 12, 13, 13-1, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 35-1, 36, 37, 38, 39, 39-1, 41, 41-1, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 59-1, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 61, 62, 63, 63-1, 64, 65, 65-1, 68, 80, 101, 104

Gunsan Station (군산역)

รถบัสประจำทางท้องถิ่นที่มายังสถานีรถไฟคุนซาน (Gunsan Station)

Bus No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 81, 82, 85 ลงที่ “Gunsan Station, 군산역”

by Google Map

Iksan Station (익산역)

Gunsan Station(군산역)