การเดินทาง โซล – คุนซานโดยรถไฟ (Direction Seoul to Gunsan by Train) | เที่ยวด้วยตัวเอง

การเดินทาง โซล – คุนซานโดยรถไฟ (Direction Seoul to Gunsan by Train)

วิธีการเดินทางจากกรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองคุนซาน (Gunsan) จังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็นการเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Gunsan)

สำหรับการเดินทางจาก สถานีรถไฟยงซาน (Yongsan Station) ไปยังสถานีรถไฟคุนซาน (Gunsan Station) ซึ่งสะดวกสบาย โดยแบ่งรถไฟแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Seoul ↔ Gunsan

From: Yongsan Station (용산역)

To: Gunsan Station (군산역)

ที่อยู่ 197, Naeheung 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do (전라북도 군산시 내흥2길 197 (내흥동))

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 11 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 25,300 วอน/ เด็ก 14,400 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 21,700 วอน/ เด็ก 10,800 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 18,400 วอน/ เด็ก 9,200 วอน

ตารางเวลารถไฟ
Saemaul : Yongsan to Gunsan

Train No. 4891 (08:36 – 11:45) * First Class Only

Train No. 1151 (09:40 – 12:51)

Train No. 1153 (11:40 – 14:41)

Train No. 1155 (13:25 – 16:40)

Train No. 1157 (15:18 – 18:26)

Train No. 1159 (17:30 – 20:45)


Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 31 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 14,600 วอน/ เด็ก 7,300 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 12,400 วอน/ เด็ก 6,200 วอน

ตารางเวลารถไฟ
Mugungwha : Yongsan to Gunsan

Train No. 1551 (05:35 – 09:06)

Train No. 1553 (06:21 – 09:47)

Train No. 1555 (07:27 – 10:43)

Train No. 1557 (10:25 – 13:45)

Train No. 1559 (12:25 – 15:45)

Train No. 1561 (12:25 – 15:45)

Train No. 1561 (14:22 – 17:45)

Train No. 1563 (16:25 – 19:45)

Train No. 1565 (18:25 – 21:56)

Train No. 1567 (20:39 – 00:03)

สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง Website: letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gunsan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Iksan – Gunsan

เส้นทางการเดินท่องเที่ยวชมงานศิลปะและประวัติศาสตร์เกาหลี สมัยใหม่ในคุนซาน


Yongsan Station

Yongsan Station (용산역, ยงซานหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Gyeongui–Jungang Line) และออกทางออกที่ 2


Gunsan Station

รถบัสประจำทางท้องถิ่นที่มายังสถานีรถไฟคุนซาน (Gunsan Station):
Bus No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 81, 82, 85 ลงที่ “Gunsan Station, 군산역”

by Google Map

Yongsan Station (용산역)

Gunsan Station (군산역)