ป้อมปราการพุกฮันซานซอง (Bukhansanseong Fortress) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ป้อมปราการพุกฮันซานซอง (Bukhansanseong Fortress)

พุกฮันซานซอง (Bukhansanseong, 북한산성) มีความหมายของชื่อคือ ป้อมปราการแห่งภูเขาทางตอนเหนือ ของเมืองฮันยาง โดยเป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติพุกฮันซาน (Bukhansan National Park) บนภูเขาพุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานหมายเลข 162 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1968

ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการที่ทำจากดิน และถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 132 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ในการครองราชย์ของ  กษัตริย์แครูวังแห่งแพ็กเจ (Gaeru of Baekje, 개루왕; ค.ศ. 128 – ค.ศ. 166) ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สี่ ของอาณาจักรแพ็คเจ (Baekje Dynasty) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามก๊กของเกาหลี ต่อมาในปี ค.ศ. 1711 ได้ทำการฟื้นฟูและสร้างป้อมปราการ โดยสร้างเป็นป้อมปราการกำแพงหิน เพื่อทำหน้าที่เป็นพระราชวัง สำหรับการพำนักของกษัตริย์ ในยามฉุกเฉินเมื่อมีความจำเป็น ต้องละทิ้งพระราชวังชั่วคราว ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ขรุขระ และมีหน้าผาของพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อความปลอดภัย ของกษัตริย์ได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างของป้อมปราการ มีความยาว 12.7 กิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่กว่า 6.2 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยประตูใหญ่ 6 ประตู, ประตูลับ 8 ประตู, ประตูน้ำ 2 ประตู และป้อมเล็กๆ ที่เรียกว่า ซองรัง (Seong-rang, 성랑 ) ซึ่งหมายถึงตำแหน่งยาม 143 แห่ง ประตูใหญ่ทั้ง 6 ประตู ได้แก่ ประตูทิศเหนือบุกแดมุน (Bukdaemun, 북대문), ประตูทิศตะวันตกแทซอมุน (Daeseomun, 대서문), ประตูใหญ่ชุงซองมุน (Jungseongmun, 중성문), ประตูใหญ่ทิศตะวันออกแทดงมุน (Daedongmun, 대동문) และประตูใหญ่แทซองมุน (Daeseongmun, 대성문)

ประตูลับ 8 ประตู ได้แก่ ซออัมมุน (Seo-ammun, 서암문), แพ็กอุนบงอัมมุน (Baekunbong-ammun, 백운봉암문), ยงอัมมุน (Yong-ammun, 용암문), โพกุกมุน (Bogukmun, 보국문), คาซาดังอัมมุน (Gasadang-ammun, 가사당암문), พูฮวังดงอัมมุน (Buhwangdong-ammun, 부왕동암문) และชองซูดงอัมมุน (Cheongsudong-ammun, 청수동암문) ประตูน้ำ 2 ประตู คือ ประตูทิศใต้แทนัมมุน (Daenamnun, 대남문) และประตูซูมุน (Su-mun, 수문) นอกจากนี้ยังมีคลังอาวุธ 7 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 22 แห่ง

สำหรับโครงของพระราชวัง และระบบการป้องกัน ประกอบไปด้วย พระราชวังชั่วคราว ซึ่งเรียกว่า แฮงกุง (Hanggung, 행궁), และหน่วยบัญชาการ 3 แห่ง ที่เรียกว่า ซัมจังแด (Samjangdae, 삼장대) และค่ายทหารอีก 3 แห่ง ที่เรียกว่า ซัมยูยอง (Samyuyang, 삼유영) หน่วยบัญชาการ 3 แห่ง (Samjangdae, 장대) ประกอบไปด้วย หน่วยบัญชาการทิศเหนือ หรือบุกจังแดจี (Bukjangdaeji, 북장대지), หน่วยบัญชาการทิศใต้ หรือนัมจังแดจี (Namjangdaeji, 남장대지) และหน่วยบัญชาการทิศตะวันออก หรือทงจังแด (Dongjang, 동장대) ค่ายทหารทั้ง 3 แห่งประกอบไปด้วย ฮุนรยองโดกัมยูยองจี (Hun-ryeongdogam Yuyeongji, 훈련도감유영지), คึมวียองยูยองจี (Geum-wiyeong Yuyeongji, 금위영유영지) และออยองชองยูยองจี (Eoyeongcheong Yuyeongji, 어영청유영지)

นอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดพุทธ 13 แห่ง ภายในกำแพงป้อมปราการ ซึ่งในปัจจุบันคงเหลือเพียง 6 วัด ได้แก่ วัดแทโกซา (Taegosa, 태고사), ซังอุนซา (Sang-unsa, 상운사), ชินกุกซา (Jingugsa, 진국사) สร้างและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โนจอกซา (Nojeogsa, 노적사), พงซองนัม (Bongseon-am, 봉선암), คุกนยองซา (Gugnyeongsa, 국녕사) และวอนฮโยอัม (Wonhyoam, 원효암) สำหรับวัดที่สูญหายทั้งหมดอีก 7 วัด ได้ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถาน ได้แก่ ชุงฮึงซาจี (Jungheungsaji, 중흥사지), ซออัมซาจี (Seoamsaji, 서암사지), ยงอัมซาจี (Yong-amsaji, 용암사지), วอนกักซาจี (Wongaksaji, 원각사지), โพกวังซาจี (Bogwangsaji, 보광사지), โพกุกซาจี (Boguksaji, 보국사지) และพูวังซาจี (Buwangsaji, 부왕사지)

ป้อมปราการมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในสมัยโชซอน ซึ่งผสมผสานได้อย่างลงตัว ไปกับทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาพุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านรูปทรงหินแกรนิตที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งใบไม้เปลี่ยนสีบนภูเขาทำให้ป้อมปราการยิ่งงดงาม

เส้นทางเดินเท้า ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร: Bukhansanseong Fortress Information Center – ประตูทิศตะวันตกแทซอมุน (Daeseomun Gate, 대서문) – วัดโพรีซา (Borisa Temple, 보리사) – ยอดเขาแพ็กอุนแด (Baegundae, 백운대)

ที่อยู่ South Korea, Gyeonggi-do, Goyang-si, Deokyang-gu, Hyoja-dong, 북한동 산1-1 (경기도 고양시 덕양구 효자동 북한동 산1-1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ข้อมูลเพิ่มเติม +82-2-357-9698

Website: www.bukak.or.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน) หรือ heritage.go.kr (เกาหลี )

เวลาทำการ เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Gupabal Station (구파발역, คูพาบัลหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 1 จากนั้นไปที่ป้ายจอดรถประจำทาง ขึ้น Bus No. 704 มุ่งหน้าสู่ Bukhansanseong Fortress (북한산성) ลงที่ป้ายรถประจำทาง Bukhansan Mountain Entrance

by Google Map

Bukhansanseong Fortress (북한산성)