อุทยานแห่งชาติบุกฮันซาน (Bukhansan National Park) | เที่ยวด้วยตัวเอง
Bukhansan National Park

อุทยานแห่งชาติบุกฮันซาน (Bukhansan National Park)

พุกฮันซานกุกงิบกงวอน (Bukhansan National Park, 북한산국립공원) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1983 ซึ่งถือเป็นอุทยานแห่งชาติ เพียงแห่งเดียวในเขตเมืองหลวง ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ อุทยานครอบคลุมพื้นที่ 79.92 ตารางกิโลเมตร (30.86 ตารางไมล์) ในบริเวณของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งมียอดเขาหินแกรนิต ที่สวยงามถึง 3 แห่ง ได้แก่

ยอดเขาแพ็กอุนแด (Baegundae), ยอดเขาอินซูบง (Insu-bong) และยอดเขามันคยองแด (Mangyeongdae) จึงทำให้ภูเขาแห่งนี้ มีชื่อเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า ภูเขาซัมฮักซาน (Samkaksan Mountain, 삼학산) ซึ่งหมายถึง ภูเขาสามยอด (Three Horned Mountain)  ภูเขาแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของกรุงโซล (Seoul) สำหรับการชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา อ่านเพิ่มเติม ที่อุทยานแห่งนี้ยังอุดมไปด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ รวมกว่า 1,300 ชนิด

และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ ความสวยงามของทัศนียภาพ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล จึงทำให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ทั้งในหมู่นักปีนเขาและนักท่องเที่ยว ด้วยเส้นทางเดินเขาที่เหมาะสม กับประสบการณ์ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับง่ายของเส้นทางซึ่งเป็นเนินเขา ไปจนถึงระดับยากของเส้นทางที่ลาดชันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอีกมากมายหลายแห่ง ได้แก่

อนุสรณ์สถานสุสานแห่งชาติ เพื่อการปฏิวัติ 19 เมษายน

National Cemetery for the April 19th Revolution (국립4.19민주묘지) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 135,901 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่เชิงภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกและเป็นเกียรติ แก่บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ และผู้ที่เสียชีวิตจำนวน 224 คน ในระหว่างการปฏิวัติ 19 เมษายน ในปี ค.ศ. 1960 อนุสรณ์สถานประกอบด้วย หออนุสรณ์ที่จารึกไว้ สำหรับผู้รักชาติที่กล้าหาญ และเสียชีวิตในระหว่างการปฏิวัติ (4.19 Revolution Memorial),

ห้องจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิวัติ และสิ่งของทางประวัติศาสตร์จาก เหตุการณ์การปฏิวัติ 4.19 รวมถึงโรงภาพยนตร์ที่จัดแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาที พื้นที่โดยรอบของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ มีบรรยากาศที่เงียบสงบ และมีธรรมชาติที่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ มีสระน้ำซึ่งล้อมรอบด้วยสวนของผลงานประติมากรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยว มักมาชมบรรยากาศของ พระอาทิตย์ตกดินเหนือ ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain)

ที่อยู่ 580-1 Suyu-dong, Gangbuk-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 강북구 수유동 580-1)
ติดต่อสอบถาม + 82-2-996-0419

นอกจากนี้ยังมีวัดทางศาสนาพุทธ อีก 13 แห่ง ภายในกำแพงป้อมปราการบุกฮันซานซอง (Bukhansanseong Fortress) ซึ่งในปัจจุบันคงเหลือเพียง 6 วัดเท่านั้น โดยวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นพุทธสถาน อันเป็นที่เคารพนับถือของอุทยานแห่งนี้ ได้แก่

วัดโทซอนซา

Doseonsa Temple (도선사) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้ และเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า วัดซัมกักซาน โทซอนซา (Samgaksan Doseonsa Temple, 삼각산 도선사) วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 862 ในช่วงปลายของอาณาจักรชิลลา (Silla Dynasty) ต่อมาในช่วงปีที่ 7 จักรพรรดิโคจงแห่งราชวงศ์โชซอน (Emperor Gwangmu, 광무제; ค.ศ. 1952 – ค.ศ. 1919) วัดได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี  ภายในวัดมีสถานที่ซึ่งบอกเล่า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่

องค์พระพุทธรูป และองค์พระโพธิสัตว์ที่งดงาม, ภาพแกะสลักบนหน้าผาหินแกรนิตขนาดใหญ่, หออนุสรณ์ชองดัมแดจงซา ( Cheongdamdaejongsa Memorial Hall), หอพระกษิติครรภโพธิสัตว์ (Kṣitigarbha Hall) และอีกหลายแห่งอยู่ทั่วบริเวณของวัดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ซึ่งมีตำนานว่า ถูกปลูกโดยนักบวชชาวพุทธ ที่นำต้นไม้นี้มาจากประเทศอินเดียเมื่อ 200 ปีก่อน และเมื่อคุณเดินผ่านประตูยงอัมมุน (Yong-ammun, 용암문) ก็เป็นเส้นทางเดินป่าที่เชื่อมระหว่างยอดเขาแพ็กอุนแด (Baegundae) และยอดเขาอินซูบง (Insu-bong)

ที่อยู่ 264 Ui-dong, Gangbuk-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 강북구 우이동 264)
ติดต่อสอบถาม +82-2-993-3161
website: doseonsa.org (เกาหลี )
เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน

วัดชิงวันซา

Jingwansa Temple (진관사) วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้ให้กับพระอุปัชฌาย์ชิงวัน (Preceptor Jingwan) ในปี ค.ศ. 1010 ในรัชสมัยของกษัตริย์ฮยอนจง (Hyeonjong of Goryeo, 현종; ค.ศ. 992 – ค.ศ. 1031) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์โครยอ ต่อมาในรัชสมัยของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕; 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1397 – 8 เมษายน ค.ศ. 1450) ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สี่ ของราชวงศ์โชซอน ทรงโปรดให้สร้างห้องสมุดภายในวัด สำหรับนักวิชาการขงจื๊อ

วัดแห่งนี้กลายเป็นเถ้าถ่านในช่วงสงครามเกาหลี และได้รับการบูรณะฟื้นฟูอีกครั้งในปี ค.ศ. 1963 ในปัจจุบันวัดแห่งนี้ ถือเป็นหนึ่งในวัดที่มีความเงียบสงบ ซึ่งอยู่ในใจกลางของเมืองหลวง และยังมีทัศนียภาพที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติ และภายในวัดยังมีสถานที่ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเต็มไปด้วยสมบัติทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมายหลายแห่งเช่นกัน

ที่อยู่ 73 Jingwan-gil, Jingwan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 은평구 진관동 진관길 73)
ติดต่อสอบถาม +82 2-359-8410
Website: jinkwansa.org

Bukhansanseong Fortress

ป้อมปราการบุกฮันซานซอง

Bukhansanseong Fortress (북한산성) ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการที่ทำจากดิน และถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 132 ต่อมาในปี ค.ศ. 1711 ได้ทำการฟื้นฟูและสร้างป้อมปราการ โดยสร้างเป็นป้อมปราการกำแพงหิน เพื่อทำหน้าที่เป็นพระราชวัง สำหรับการพำนักของกษัตริย์ในยามฉุกเฉิน โดยมีโครงสร้างของป้อมปราการ ประกอบไปด้วยพระราชวังชั่วคราว และระบบการป้องกันทางการทหาร ได้แก่ หน่วยบัญชาการ และค่ายทหาร รวมไปถึงประตูต่างๆ และตำแหน่งยาม อ่านเพิ่มเติม

Bukhansan National Park

Bukhansan National Park

Bukhansan National Park (북한산국립공원)

ที่อยู่ 262 Bogukmun-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 성북구 정릉동 보국문로 262)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ข้อมูลเพิ่มเติม +82 2-909-0497

  • Malbawi office +82-765-0297-8
  • Sukjeongmun office +82-747-2152-3
  • Changuimun office +82-730-9924-5

Website: bukak.or.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

  • เมษายน-ตุลาคม 09:00-15:00
  • พฤศจิกายน-มีนาคม 10:00-15:00

*ปิดทุกวันจันทร์ (ในกรณีที่วันจันทร์ตรงกับวันหยุดประจำชาติจะเลื่อนไปปิดวันอังคาร)

การเดินทาง

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินตรงไปที่ป้ายจอดรถประจำทาง ขึ้น Bus No. 1012 ไปลงที่ป้ายจอดรถสุดท้าย แล้วเดินต่อเข้าไปตามถนนประมาณ 50 เมตร ก็จะถึงทางเข้าของ Bukhansan National Park


Gireum Station (길음역, คีรึมหยอก, Seoul Subway Line 4) และเดินออกทางออกที่ 3 จากนั้นไปที่ป้ายจอดรถประจำทาง ขึ้น Bus No. 110B หรือ 143ไปลงที่ป้ายจอดรถสุดท้าย


Gupabal Station (구파발역, คูพาบัลหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 1 จากนั้นไปที่ป้ายจอดรถประจำทาง ขึ้น Bus No. 704 มุ่งหน้าสู่ Bukhansanseong Fortress (북한산성) ลงที่ป้ายรถประจำทาง Bukhansan Mountain Entrance National Cemetery for the April 19th Revolution (국립4.19민주묘지)


Jongno 5-ga Station (종로5가역, จุงโนโอกะหยอก, Seoul Subway Line 1) และออกทางออกที่ 6 จากนั้นเดินไปที่ป้ายจอดรถประจำทาง (Jongno 5-ga, 종로5가) และขึ้นรถบัส Bus No. 104 (37 นาที, 23 ป้ายจอด) ลงที่ป้ายจอดรถประจำทางอนุสรณ์สถานสุสานแห่งชาติเพื่อการปฏิวัติ 19 เมษายน (National Cemetery for the April 19th Revolution, 국립4.19민주묘지) จากนั้นเดินประมาณ 102 เมตรเพื่อไปยังอนุสรณ์สถาน


Samgaksan Doseonsa Temple (삼각산 도선사)

Suyu Station (수유역, ซูยูหยอก, Seoul Subway Line 4 และเดินออกทางออกที่ 4 จากนั้นนั่งรถบัส Bus No. 120 ไปยังอุยดง (Ui-dong, 우이동) และลงที่ป้ายจอดสุดท้าย จากนั้นคุณสามารถไปยังวัดได้ 2 วิธี คือ ขึ้นรถรับ-ส่งฟรีของวัด (Doseonsa Temple Shuttle Bus) หรือเดินประมาณ 40 นาที

*ตารางรถรับ-ส่ง: 04:20, 05:40, 06:30, 07:00, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:45, 15:15, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:50 และ 19:30


Jingwansa Temple (진관사)

Gupabal Station (구파발역, คูพาบัลหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินออกทางออกที่ 3 จากนั้นไปที่ป้ายจอดรถประจำทาง และขึ้นรถบัสสีเขียว Bus No. 7724 (Green Bus) และลงที่ป้ายรถประจำทาง ชิงวันซา (Jingwansa Temple, 진관사)

by Google Map

Bukhansan National Park (북한산국립공원)

National Cemetery for the April 19th Revolution (국립4.19민주묘지)

Samgaksan Doseonsa Temple (삼각산 도선사)

Jingwansa Temple (진관사)