Categories
Guesthouse and Hostels List Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ภูเขาพุกฮันซาน (Bukhansan Mountain)

พุกฮันซาน (Bukhansan, 북한산) ซึ่งหมายถึง ภูเขาทางตอนเหนือ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของภูเขา ที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน (Hangang River) ของกรุงโซล (Seoul)

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

สวนสาธารณะซัมช็อง (Samcheong Park)

ซัมช็องกงว็อน (Samcheong, 삼청공원) เป็นสวนสาธารณะแห่งแรก ของประเทศเกาหลี ซึ่งถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 คำว่า “ซัมช็อง (Samcheong, 삼청)”

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

อุทยานแห่งชาติบุกฮันซาน (Bukhansan National Park)

Bukhansan National Park (북한산국립공원) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1983 ซึ่งถือเป็นอุทยานแห่งชาติ เพียงแห่งเดียวในเขตเมืองหลวง

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ป้อมปราการพุกฮันซานซ็อง (Bukhansanseong Fortress)

พุกฮันซานซ็อง (Bukhansanseong, 북한산성) มีความหมายของชื่อคือ ป้อมปราการแห่งภูเขาทางตอนเหนือ ของเมืองฮันยาง โดยเป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติพุกฮันซาน

Categories
Seoul Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขาพุกฮันซาน (Seoul City Wall – Bukhansan Mountain Trail)

พุกฮันซานกูกัน (Bukhansan Mountain Trail, 북한산구간) เป็นเส้นทางเดินเท้าไปตาม ถนนกำแพงป้อมปราการโซล (Fortress Wall of Seoul) ซึ่งล้อมรอบภูเขาพุกฮันซาน (Bukhansan Mountain)