เส้นทางกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall Trail)

เส้นทางยอดนิยมของการเดินท่องเที่ยว กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ในกรุงโซล (Seoul) ประกอบไปด้วยหลายเส้นทาง และมีระดับความยากง่ายในการเข้าถึง, สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งระยะเวลาในการท่องเที่ยว ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางอ่านเพิ่มเติม

กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall – Fortress Wall of Seoul)

กำแพงแห่งนี้มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ฮันยางโดซ็อง (Hanyangdoseong, 한양도성) ซึ่งหมายถึง ป้อมปราการแห่งเมืองฮันยาง ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงขอบเขต และปกป้องเมืองฮันยาง (Hanyang, 한양) อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขาพุกฮันซาน (Seoul City Wall – Bukhansan Mountain Trail)

พุกฮันซานกูกัน (Bukhansan Mountain Trail, 북한산구간) เป็นเส้นทางเดินเท้าไปตาม ถนนกำแพงป้อมปราการโซล (Fortress Wall of Seoul) ซึ่งล้อมรอบภูเขาพุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) อ่านเพิ่มเติม

ป้อมปราการพุกฮันซานซ็อง (Bukhansanseong Fortress)

พุกฮันซานซ็อง (Bukhansanseong, 북한산성) มีความหมายของชื่อคือ ป้อมปราการแห่งภูเขาทางตอนเหนือ ของเมืองฮันยาง โดยเป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติพุกฮันซานอ่านเพิ่มเติม