หมู่บ้านจิตรกรรมฝาผนังอีฮวา (Ihwa Mural Village) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

หมู่บ้านจิตรกรรมฝาผนังอีฮวา (Ihwa Mural Village)

อีฮวาพยอกฮวามาอึล (Ihwabyeoghwama-eul, 이화벽화마을) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในย่านอีฮวาดง (Ihwa-dong) และใกล้กับสวนสาธารณะนักซาน (Naksan Park) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do)  ในประเทศเกาหลีใต้

หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น โดยกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเกาหลี ในปี ค.ศ. 2006 ด้วยความพยายามของรัฐบาล และชาวบ้าน ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดให้ทุกคนสนุกกับการใช้ชีวิตร่วมกัน จึงโปรดท่องเที่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย เนื่องจากเป็นย่านสถานที่พักอาศัย

หมู่บ้านแห่งนี้ มีศิลปะภาพเขียนฝาผนัง และงานศิลปะอื่นๆ กว่า 70 รายการ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยว โดยผลงานศิลปะที่ได้รับความนิยม และคุ้นเคยมากที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ คือบันไดดอกไม้ และบันไดปลานั่นเอง เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ในบริเวณเชิงของ ภูเขานักซาน (Naksan Mountain) จึงทำให้คุณสามารถ เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง โดยรอบของภูเขาแห่งนี้ ได้แก่

ภูเขานักซาน

Naksan Mountain (낙 산) เป็นภูเขาที่เกิดจากการแข็งตัวของหินแกรนิต ซึ่งมีความสูง 125 เมตร (410 ฟุต) และได้รับการขนานนามว่า เป็นหนึ่งในห้าทิวทัศน์อันงดงาม ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) ด้วยลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่าง คล้ายกับโหนกของอูฐ จึงเป็นรู้จักกันในอีกชื่อว่า นักทาซาน (Naktasan, Mount Camel, 낙타산) ซึ่งในภาษาเกาหลี คำว่า “นักทา (Nakta, 낙타)” หมายถึงอูฐ และคำว่า “ซาน (San, 산)” หมายถึงภูเขา คุณสามารถมาเยือนยังกำแพงป้อมปราการเมืองโซล ที่อยู่บนยอดภูเขานักซาน (Naksan Mountain) อันเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในการชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา ทั้งในยามกลางวันและในยามค่ำคืน ของภูเขาที่สวยงามที่รายล้อมรอบเมือง อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน

กำแพงป้อมปราการโซลนักซาน (Seoul Naksan Fortress Wall) หรือรู้จักกันในชื่อของ กำแพงเมืองนักซาน (Naksan City Wall) เป็นกำแพงของป้อมปราการ ซึ่งพาดผ่านภูเขานักซาน (Naksan Mountain) คุณสามารถมาเยือนยังกำแพงป้อมปราการเมืองโซล ที่อยู่บนยอดภูเขานักซาน (Naksan Mountain) อันเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในการชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา ทั้งในยามกลางวันและในยามค่ำคืน ของภูเขาที่สวยงามที่รายล้อมรอบเมือง ของของกรุงโซล (Seoul) (Seoul)

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินเที่ยว โดยรอบของของกำแพงป้อมปราการที่ ภูเขานักซาน (Naksan Mountain) อีก 2 เส้นทาง ซึ่งถือเป็นเส้นทางเดินเท้า ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด และยังง่ายที่สุดสำหรับการเดินท่องเที่ยว กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall – Fortress Wall of Seoul) ได้แก่

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน 1

Seoul City Wall – Naksan Mountain Trail 1 เป็นเส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยวกำแพงป้อมปราการ ที่ได้รับการบูรณะมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากประตูฮเยฮวามุน (Hyehwamun Gate) และสิ้นสุดที่ประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ประตูฮึงอินจีมุน (Heunginjimun Gate) ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) โดยตลอดเส้นทางเดินเท้าเรียงรายไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง โดยมีระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร และใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง

สถานที่ท่องเที่ยว: Hyehwamun Gate – Hanyang Seonggwag Round Road – Samgunbu Chongmudang – Jangsu Village – Naksan Park – Ihwa Mural Village – Sewing Village in Changsin-dong – Seoul City Wall Museum – Dongdaemun Seonggwak Park – Heunginjimun Gate (Dongdaemun Gate) อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน 2

Seoul City Wall – Naksan Mountain Trail 2 เป็นเส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยวกำแพงป้อมปราการ ที่ได้รับการบูรณะมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจาก ประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ประตูฮึงอินจีมุน (Heunginjimun Gate) ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) และสิ้นสุดที่ ถนนวัฒนธรรมแทฮังโร (Daehangno Culture Street) โดยตลอดเส้นทางเดินเท้า สองข้างทางเรียงรายไปด้วย ธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง ซึ่งใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

สถานที่ท่องเที่ยว: Heunginjimun Gate (Dongdaemun Gate) – Dongdaemun Seonggwak Park – Seoul City Wall Museum – Ihwa Mural Village – Palgakjeong (Hongdeogi Field) – The Top of Naksan (Observatory) – Naksan Exhibition Hall – Naksan 1-gil – Marronnier Park – Daehangno Culture Street อ่านเพิ่มเติม

Ihwa Mural Village (이화벽화마을)

ที่อยู่ 49 Naksan 4-gil, Ihwa-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 이화동 낙산4길 49)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

เวลาทำการ เปิดทุกวัน

*โปรดท่องเที่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยเนื่องจากเป็นย่านสถานที่พักอาศัย

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง
Hyehwa Station (혜화역, ฮเยฮวาหยอก, Seoul Subway Line 4), และออกทางออกที่ 2

by Google Map

Ihwa Mural Village (이화벽화마을)