เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน 2 (Seoul City Wall - Naksan Mountain Trail 2) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน 2 (Seoul City Wall – Naksan Mountain Trail 2)

นักซานกูกัน (Naksan Mountain Trail, 낙산구간) เป็นเส้นทางเดินเท้าไปตาม ถนนกำแพงป้อมปราการโซล (Fortress Wall of Seoul) ซึ่งล้อมรอบภูเขานักซาน (Naksan Mountain) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

กำแพงเมืองโซล

Seoul City Wall มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ฮันยางโดซอง (Hanyangdoseong) ซึ่งหมายถึงป้อมปราการแห่งเมืองฮันยาง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1936 เพื่อแสดงขอบเขตและปกป้องเมืองฮันยาง (Hanyang) ซึ่งในเวลานั้นมันถูกเรียกว่า เมืองฮันซอง (Hanseong) โดยในปี ค.ศ. 2011 กำแพงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า ซออูลซองกวัก (Seoul Seong-gwag, 서울성곽) และกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุด ซึ่งคุณสามารถทิวทัศน์ของทิวเขา และเมืองที่สวยงามของ กรุงโซล (Seoul) (Seoul)โดยรอบ อ่านเพิ่มเติม

ภูเขานักซาน

Naksan Mountain (낙 산) เป็นภูเขาที่เกิดจากการแข็งตัวของหินแกรนิต ซึ่งมีความสูง 125 เมตร (410 ฟุต) และได้รับการขนานนามว่า เป็นหนึ่งในห้าทิวทัศน์อันงดงาม ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) ด้วยลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่าง คล้ายกับโหนกของอูฐ จึงเป็นรู้จักกันในอีกชื่อว่า นักทาซาน (Naktasan, Mount Camel, 낙타산) ซึ่งในภาษาเกาหลี คำว่า “นักทา (Nakta, 낙타)” หมายถึงอูฐ และคำว่า “ซาน (San, 산)” หมายถึงภูเขา คุณสามารถมาเยือนยังกำแพงป้อมปราการเมืองโซล ที่อยู่บนยอดภูเขานักซาน (Naksan Mountain) อันเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในการชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา ทั้งในยามกลางวันและในยามค่ำคืน ของภูเขาที่สวยงามที่รายล้อมรอบเมือง อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน 2

Seoul City Wall – Naksan Mountain Trail 2 เป็นเส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยวกำแพงป้อมปราการ ที่ได้รับการบูรณะมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจาก ประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ประตูฮึงอินจีมุน (Heunginjimun Gate) ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun) และสิ้นสุดที่ ถนนวัฒนธรรมแทฮังโร (Daehangno Culture Street) โดยตลอดเส้นทางเดินเท้า สองข้างทางเรียงรายไปด้วย ธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง ซึ่งใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง โดยถือเป็นเส้นทางเดินเท้าที่ง่ายที่สุด สำหรับการเดินท่องเที่ยว กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall – Fortress Wall of Seoul)

สถานที่ท่องเที่ยว: Heunginjimun Gate (Dongdaemun Gate) – Dongdaemun Seonggwak Park – Seoul City Wall Museum – Ihwa Mural Village – Palgakjeong (Hongdeogi Field) – The Top of Naksan (Observatory) – Naksan Exhibition Hall – Naksan 1-gil – Marronnier Park – Daehangno Culture Street

ประตูฮึงอินจีมุน

Heunginjimun Gate (흥인지문) เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของ ประตูทงแดมุน (Dongdaemun Gate)และเป็นหนึ่งในประตูแปดแห่ง ในกำแพงป้อมปราการของ กรุงโซล (Seoul) ประตูถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1396 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ในรัชสมัยของพระเจ้าแทโจแห่งโชซอน (Taejo of Joseon) ผู้เป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์โชซอน อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะทงแดมุนซองกวัก

Dongdaemun Seonggwak Park (동대문성곽공원) ซึ่งหมายถึง สวนสาธารณะกำแพงเมืองทงแดมุน (Dongdaemun City Wall Park) ที่สวนสาธารณะแห่งนี้คุณสามารถชมทิวทัศน์มุมสูงที่สวยงาม และแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกัน ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี กับตึกระฟ้าสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน ในย่านทงแดมุน (Dongdaemun, 동대문) อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองโซล

Seoul City Wall Museum (한양도성박물관) กำแพงเมืองโซลถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1396 เพื่อปกป้องกรุงโซล (Seoul) มานานกว่า 600 ปี แม้ว่าบางส่วนจะถูกทำลายด้วยความเปลี่ยนแปลงและการเจริญเดิบโตของเมือง แต่ก็ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างดี เพื่อเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีค่าของประเทศ ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะกำแพงเมืองทงแดมุน (Dongdaemun City Wall Park) อ่านเพิ่มเติม

ระบบการก่อสร้าง และบล็อกหินที่จารึกชื่อไว้

Real-name construction system and inscribed stone blocks (공사실명제와 각자성석) คือบางส่วนของหินที่ใช้ในการสร้างกำแพงเมือง ซึ่งถูกสลักตัวอักษรที่จารึกไว้บนแผ่นหิน โดยคุณสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ในบริเวณส่วนกำแพงถัดจาก สวนสาธารณะทงแดมุนซองกวัก (Dongdaemun Seonggwak Park) ซึ่งได้ถูกรวบรวมและนำมาเก็บรักษาไว้ ในระหว่างโครงการบูรณะ และบำรุงรักษากำแพงเมือง ในรัชสมัยของกษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon) และกษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great) หินถูกจารึกด้วยชื่อของจังหวัด ที่รับผิดชอบในการสร้างผนังกำแพงเมืองของส่วนนั้นๆ ในขณะที่ในช่วงกลางโชซอน หินจะถูกจารึกด้วยชื่อของหัวหน้างาน และวันที่ก่อสร้าง

หมู่บ้านจิตรกรรมฝาผนังอีฮวา

Ihwa Mural Village (이화벽화마을) หมู่บ้านแห่งนี้ มีศิลปะภาพเขียนฝาผนัง และงานศิลปะอื่นๆ กว่า 70 รายการ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยว โดยผลงานศิลปะที่ได้รับความนิยม และคุ้นเคยมากที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ คือบันไดดอกไม้ และบันไดปลานั่นเอง อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะนักซาน

Naksan Park (낙산공원) เป็นสวนสาธารณะซึ่งเกิดจาก ความพยายามในการรักษา พื้นที่สีเขียวที่เหลืออยู่ ของภูเขานักซาน (Naksan Mountain) ในปัจจุบันกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น มงมาทร์ฮิลล์แห่งกรุงโซล (Seoul) (Montmartre Hill of Seoul) ด้วยวิวทิวทัศน์อันยอดเยี่ยมของเมือง ซึ่งมีภูมิทัศน์และบรรยากาศ ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่นอกเมือง อ่านเพิ่มเติม

สำหรับเส้นทางเดินเล่นโดยรอบของสวนสาธารณะนักซาน (Naksan Park) เพื่อไปยังบริเวณสำคัญๆ โดยเริ่มต้นจากศาลาแปดเหลี่ยมที่เรียกว่า พัลกักจอง (Palgakjeong, 팔각정) ซึ่งบริเวณด้านข้างของศาลาแห่งนี้ เป็นที่อยู่ของทุ่งสังเกตการณ์ ฮงด็อกอีบัต (Hongdeogi Field, 홍덕이밭)

จากนั้นเดินเท้าไปตามทางเดินเท้า และบันไดไม้ที่สะดวกสบาย เพื่อขึ้นสู่ยอดเขานักซาน (Top of Naksan Mountain, 낙산정상) ซึ่งเป็นบริเวณจุดสังเกตการณ์ (Observatory Point, 전망대) เพื่อการชมวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุด โดยรอบของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งมีทัศนียภาพที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ซึ่งมีความสวยงาม ทั้งในยามกลางวันและในยามกลางคืน

เมื่อคุณเดินตามเส้นทางลงจากภูเขา คุณสามารถแวะเที่ยวชม ห้องโถงนิทรรศการนักซาน (Naksan Exhibition Hall, 낙산전시관) เพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ของภูเขานักซาน (Naksan Mountain) และกำแพงเมืองนักซาน (Naksan City Wall) โดยคุณสามารถเข้าชมได้ฟรี และเปิดบริการทุกวัน ในเวลา 09:00 น. ถึงเวลา 17:00 น.

จากนั้นเดินเท้าลงจากภูเขา ไปตามถนนนักซานอิลกิล (Naksan 1-gil, 낙산1길) เพื่อมุ่งหน้าสู่ สวนสาธารณะมาโรนีเอ (Marronnier Park, 마로니에공원) และถนนวัฒนธรรมแทฮังโน (Daehangno Culture Street, 대 학 로)

ถนนวัฒนธรรมแทฮักโร (Daehak-ro Culture Street)

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกมากมายหลายแห่งซึ่งอยู่ใกล้สวนสาธารณะแห่งนี้ และอยู่บนถนนวัฒนธรรมแทฮักโร (Daehak-ro) ถนนแห่งนี้มีความหมายของชื่อคือ “ถนนมหาวิทยาลัย” และมันถูกกำหนดให้เป็น ถนนวัฒนธรรม (Culture Street) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 ถนนแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยร้านค้า ที่ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง หรือคุณสามารถเลือกนั่งชิลตามร้านคาเฟ่กาแฟ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างน่ารักสวยงาม รวมไปถึงร้านอาหารเกาหลี, ร้านชาแบบเกาหลี ดั้งเดิม และร้านอาหารนานาชาติ ก็มีให้คุณเลือกชิมได้ หลากหลายร้านตามความสนใจของคุณอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 288 Jong-ro, Jongno 5(o).6(yuk)ga-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 종로5.6가동 종로 288)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม + 82-2-2148-1842

เวลาทำการ เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

Naksan Exhibition Hall: 09:00 – 17:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Dongdaemun Station (동대문역, ทงแดมุนหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Line 4) และเดินออกทางออกที่ 6

by Google Map

Dongdaemun Gate (Heunginjimun Gate) (동대문 – 흥인지문)