ถนนคาเฟ่ซอแรวิลเลจ (Seorae Village Cafe Street)

ซอแรมาอึลคาเพกอลี (Seorae Village Cafe Street, 서래마을 카페거리) เป็นถนนที่ผ่านกลางของ หมู่บ้านซอแรวิลเลจ (Seorae Village) ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวฝรั่งเศสอ่านเพิ่มเติม

ร้านนัพช็องนทจ็อน (Napcheong Bronzeware)

นัพช็องนทจ็อน (Napcheong Bronzeware, 납청놋전) เปิดให้บริการมาตั้งแต่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1986 เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์แท้ที่มีคุณภาพของเครื่องถ้วยชาม ที่เรียกว่า พังจา (Bangjja, 방짜) ซึ่งผลิตด้วยมีเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมอ่านเพิ่มเติม