Categories
Busan Travel Gyeongsangnam-do Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมช็อน (Busan Gamcheon Culture Village)

พูซานคัมชอนมุนฮวามาอึล (Busan gamcheonmunhwama-eul, 부산 감천문화마을) เป็นหมู่บ้านที่เกิดจากการตั้งรกราก ย้ายถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่เมืองปูซาน (Busan)  ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของจังหวัดคยองซังใต้ (คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do),  ประเทศเกาหลีใต้ หมู่บ้านแห่งนี้ นับเป็นสถานที่ที่เก็บรักษา และดำรงไว้ซึ่งประวัติความเป็นมา ของเมืองปูซาน (Busan) และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ของประเทศเกาหลีใต้

ด้วยลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่านถนนทุกสาย ที่เรียงรายไปตามแนวภูเขา จนเป็นขั้นบันไดที่เป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา ไปกับสีสันที่สลับไปมาของตัวบ้านและหลังคา จึงกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้  จนได้รับฉายาว่า “มาชูปิกชูแห่งปูซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 ศิลปินท้องถิ่นและชาวบ้านในหมู่บ้าน ได้รวมตัวกันในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง และผลงานประติมากรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน

โดยจัดทำโครงการศิลปะหมู่บ้าน (Village Art Project) โดยมีแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ คือ “ชาวบ้านอาศัยอยู่ในเมืองที่ดี, นักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรมาเยือน และเป็นหมู่บ้านที่ยั่งยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง” ซึ่งโครงการดังกล่าวกลายเป็น ก้าวสำคัญก้าวแรกของหมู่บ้าน ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม และดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 1.4 ล้านคนในแต่ละปี

นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของหมู่บ้านแห่งนี้แล้ว ภายในหมู่บ้านยังมีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งทำให้คุณเพลิดเพลิน ไปกับการเดินท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก, ร้านศิลปะ, ร้านขายของที่ระลึก, คาเฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย

Busan Gamcheon Culture Village (부산 감천문화마을)

Busan Gamcheon Culture Village

ที่อยู่ South Korea, Busan, Saha-gu, Gamcheon-dong, 10-13 (부산광역시 사하구 감천동 10-13)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม + 82-51-291-1444

Website gamcheon.or.kr (ภาษาเกาหลี เท่านั้น)

เวลาทำการ

มีนาคม – พฤศจิกายน 09:00 – 18:00

ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 09:00 – 17:00

  • เปิดตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุด
  • เนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นที่อยู่อาศัย โปรดรักษาความสงบเรียบร้อยในการท่องเที่ยว

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Busan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Busan

และรายละเอียดและรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Haeundae – Daegu

เส้นทางเดินรถลีมูซีน ของสนามบินนานาชาติกิมแฮ (Gimhae International Airport Limousine Bus Route)


Goejeong Station (괴정역, Busan Metro Line 1) และเดินออกที่ 6 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 1 หรือ 1-1 และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง คัมชอนโชดึงฮักกโย (Gamcheon Elementary School, 감천 초등학교)


Toseong Station (토성역, Busan Metro Line 1) และเดินออกที่ 6 จากนั้นเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 1-1, 2 หรือ 2-2 และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง คัมชอนโชดึงฮักกโย (Gamcheon Elementary School, 감천 초등학교)

by Google Map

Busan Gamcheon Culture Village (부산 감천문화마을)