หมู่บ้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยางนิมดง (Yangnim-dong Modern History Culture Village, Gwangju) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

หมู่บ้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยางนิมดง (Yangnim-dong Modern History Culture Village, Gwangju)

Yangnim-dong Modern History Culture Village (양림동현대사문화 마을) หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมของอาคาร ที่ผสมผสานกันระหว่าง แบบดั้งเดิมของเกาหลี และแบบตะวันตก ในบริเวณล้อมรอบไปด้วย ป่าไม้อายุกว่า 100 ปี ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต แห่งประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม

ที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมา ตั้งแต่ช่วงการยึดครองของญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 1895 มิชชันนารีต่างประเทศ ได้เข้ามาสร้างโบสถ์, โรงเรียน และโรงพยาบาล ตั้งอยู่ที่ริมเขายางนิม (Yangnimsan Mountain) ในย่านยางนิมดง (Yangnim-dong) เมืองควางจู (Gwangju) ในจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ของประเทศเกาหลีใต้

โดยมิชชันนารีชาวสหรัฐ Eugene Bell (ชื่อเกาหลี ว่า Bae Yu-ji) และ Dr. Clement Owen ได้ปฏิบัติภารกิจในฐานะ นักเผยแผ่ศาสนาคนแรก ของจังหวัดช็อลลาใต้ จึงถือได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นที่มั่นแห่งแรก ของศาสนาคริสต์ในเกาหลี และมีชื่อเรียกสำหรับคนในพื้นที่ว่า “เยรูซาเล็มแห่งควางจู (Jerusalem of Gwangju)” และ “หมู่บ้านตะวันตก (Occidental Village)”

คุณสามารถเดินชมสถาปัตยกรรม ของบ้านเรือนที่มีเสน่ห์  จากการผสมผสานกันระหว่าง บ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลี    และอาคารแบบตะวันตก พร้อมกับการเรียนรู้ จากการเข้าชมสถานที่โดยรอบ และบ้านของผู้ที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่

บ้านของอีจังวู (House of Lee Jang-woo)

ที่อยู่ South Korea Gwangju, Nam-gu, Yangchon-gil, 21  (광주광역시 남구 양촌길 21)
ติดต่อสอบถาม +82 62-652-1870
เวลาทำการ 09:00–18:00

อีจังวูกาอก (이장우 가옥) เป็นบ้านหลังคามุงกระเบื้อง  คาดว่าถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1899 ตัวบ้านแบ่งเป็นสัดส่วนได้แก่ อาคารเดี่ยวและอาคารหลัก, ห้องเก็บของ และห้องคนใช้ ในอดีตบ้านหลังนี้ เป็นของชองบยองโฮ (Jeong Byeong-ho, 정병호) แต่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เป็นบ้านของอีจังวู (House of Lee Jang-woo, 이장우 가옥) ซึ่งเป็นเจ้าของคนปัจจุบันของบ้านหลังนี้ มาตั้งแต่ปี ค.ศ 1965

ด้วยสถาปัตยกรรมเกาหลี และยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ ในสภาพดั้งเดิม ทำให้บ้านหลังนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น สมบัติทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เมืองควางจูหมายเลข 1 (Gwangju Metropolitan City Folk Cultural Property No.1) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1989

บ้านของชเวซึงฮโย (House of Choe Seung Hyo)

ที่อยู่ 29-4, Yangchon-gil, Nam-gu, Gwangju (광주광역시 남구 양촌길 29-4 (양림동))
ติดต่อสอบถาม +82-62-607-2332

ชเวซึงฮโยกาอก (최승효가옥) เป็นบ้านแบบดั้งเดิม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 ตั้งอยู่บนเนินเขา ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของภูเขายางนิมซาน (Yangrimsan Mountain)  ซึ่งเป็นบ้านของชเวซังฮยอน (Choe Sang Hyeon, 최상현) นักเคลื่อนไหว

ผู้ซึ่งที่เสนอห้องใต้หลังคาของเขา เพื่อเป็นสถานที่หลบภัย สำหรับนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆ และบ้านหลังนี้ยังเป็น สมบัติทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เมืองควางจูหมายเลข 2 (Gwangju Metropolitan City Folk Cultural Property No.2)

บ้านมิชชันนารีวิลสัน (Missionary Wilson’s House)

ที่อยู่ 20 Jejung-ro 47beon-gil, Nam-gu, Gwangju, South Korea (20 제중로47번길 남구 광주광역시)
ติดต่อสอบถาม +82-62-607-2332

อูอิลซอน ซอนกโยซา ซาแถ็ก (우일선 선교사 사택) เป็นบ้านสไตล์ตะวันตก ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลือ อยู่ในเมืองควางจู (Gwangju) เป็นอาคารก่ออิฐสองชั้น ตั้งอยู่บนเชิงเขาด้านตะวันออก ของภูเขายางนิมซาน (Yangnimsan Mountain)

บ้านหลังนี้สร้างขึ้นโดย นักเผยแผ่ศาสนาชาวอเมริกัน ชื่อวิลสัน ในช่วงปี ค.ศ. 1920 ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรม สไตล์เนเธอร์แลนด์ ที่สร้างด้วยอิฐสีเทา เมื่อครอบครัวทำงานที่เกาหลี เสร็จ พวกเขาขายบ้านในราคาถูกมาก  โดยมีเงื่อนไขว่า บ้านจะยังคงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเผยแผ่ศาสนา

บ้านหลังนี้ตกอยู่ในความครอบครองของ สมัชชาแห่งคริสตจักรเพรสไบทีเรียน แห่งประเทศเกาหลีใต้ ในปี ค.ศ. 1986 และปัจจุบันทำหน้าที่เป็น สำนักงานของคริสตจักรเพรสไบทีเรียน แห่งเกาหลี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อนุสรณ์สถานกวางจู ลำดับที่ 15 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1989

อนุสรณ์สถานโอเว่น (Owen Memorial Hall)

ที่อยู่ 6, Baekseo-ro 70beon-gil, Nam-gu, Gwangju (광주광역시 남구 백서로70번길 6 (양림동))
ติดต่อสอบถาม +82-62-365-8733

โอเว่นกีนยอมกัก (오웬기념각)  ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยพยาบาลคริสเตียน เป็นอาคารสไตล์ตะวันตก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1914 เพื่อใช้เป็นห้องสวดมนต์ และห้องประชุม โดยในปัจจุบันอาคารทำหน้าที่เป็น หอประชุมของวิทยาลัยพยาบาลคริสเตียน อนุสาวรีย์โอเว่นและหออนุสรณ์สถาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง ผู้สอนศาสนาโอเว่น (Dr. Clement Owen)

ผู้สอนศาสนาโอเว่น เดินทางมาเกาหลี ร่วมกับมิชชันนารีชาวสหรัฐ Eugene Bell (ชื่อเกาหลี ว่า Bae Yu-ji) ผู้ซึ่งปฏิบัติภารกิจในฐานะ นักเผยแผ่ศาสนาคนแรก ของจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) เมื่อปี ค.ศ. 1900 และเขาทำหน้าที่เป็นผู้สอนศาสนา และแพทย์อาสาสมัคร ในเวลาต่อมาเขาเสียชีวิต ในฐานะผู้พลีชีพในเมืองควางจู (Gwangju)

สุสานผู้สอนศาสนาในยางนิมดง (Yangnim-dongYangnim-dong Missionary Cemetery)

ที่อยู่ 77 Jejung-ro, Yangnim-dong, Nam-gu, Gwangju, South Korea (광주광역시 남구 양림동 제중로 77)
ติดต่อสอบถาม +82 62-650-1552

ยางนิมดง ซอน-กโยซา มโยจี (양림동 선교사 묘지) คือสุสานมิชชันนารียางนิมดง เป็นสถานที่พักผ่อนสุดท้ายของ 23 นักเผยแผ่ศาสนา ที่นำศาสนาคริสต์สู่ เมืองควางจู (Gwangju) และนำการเคลื่อนไหว เพื่อปลดปล่อยประเทศ ให้พ้นจากการปกครองภายใต้ อาณานิคมของญี่ปุ่น

Yangnim-dong Modern History Culture Village (양림동현대사문화 마을)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-62-607-2332

website tour.gwangju.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) หรือ gwangju.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ เปิดตลอดทั้งปี

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง เนื่องจากบางบ้าน หรือบางสถานที่มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน

เนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นที่อยู่อาศัย โปรดรักษาความสงบเรียบร้อยในการท่องเที่ยว

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gwangju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Gwangju

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Suncheon – Gwangju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Suncheon – Gwangju

เส้นทางเดินเที่ยวเมืองควางจู (Gwangju city walking route)


Culture Complex Station (문화전당역, Gwangju Subway Line 1) และออกทางออกที่ 3

เดินตรงไปยังถนน Seoseok-ro (서석로) เดินตรงไปตามถนนจนถึงลำธารควางจู (Gwangju Cheon, 광주천) ประมาณ 450 เมตร

เลี้ยวซ้ายเดินตรงต่อไปตามถนนเรียบลำธาร (Cheonbyeonu-ro, 천변로) ประมาณ 120 เมตร

เดินข้ามทางม้าลาย และข้ามสะพานไปยังทางเข้า จะมี Yangnim Police Station (양림파출소) อยู่ด้านซ้ายมือ และคุณจะเห็นป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านด้านขวามือของคุณ


จาก Gwangju Bus Terminal (U-Square)

ขึ้นรถบัส Bus No. 09 (Cheomdan, 첨단 09)
ลงที่ป้ายจอดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติชอนนัม (Cheonnam National University Hospital, 전남대학교병원) จากนั้นเดินประมาณ 900 เมตร ไปทางอุทยานซาจิก (Sajik Park, 사직공원) หรือเรียกอีกชื่อว่าอุทยานควางจู (Gwangju Park, 사직공원)

หมายเหตุ หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของ อุทยานซาจิก (Sajik Park, Gwangju)

by Google Map

House of Lee Jang-woo (이장우 가옥)

House of Choe Seung Hyo (최승효가옥)

Missionary Wilson’s House (우일선 선교사 사택)

Owen Memorial Hall (오웬기념각)

Yangnim-dong Missionary Cemetery (양림동 선교사 묘지)