การเดินทางโดยรถไฟ โซล – ควางจู (Direction Seoul to Gwangju by Train) - เที่ยวด้วยตัวเอง

การเดินทางโดยรถไฟ โซล – ควางจู (Direction Seoul to Gwangju by Train)

วิธีการเดินทางจากกรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองควางจู (Gwangju) ในจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็นการเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Gwangju)

สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟจากสถานียงซาน (Yongsan Station) เพื่อไปยังสถานีรถไฟควางจูซงจอง (Gwangju Songjeong Station) โดยแบ่งรถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Seoul ↔ Gwangju

From: Yongsan Station (용산역)

To:  Gwangju Songjeong Station (광주 송정역)

ที่อยู่ 1003-1 Songjeong-dong, Gwangsan-gu, 광주광역시 South Korea (광주광역시 광산구 송정동 1003-1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-1544-7788 (เกาหลี )

Korea Train Express (KTX)

ระยะเวลาการเดินทาง 1 ชั่วโมง 50 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 65,500 วอน / เด็ก 42,100 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 46,800 วอน/ เด็ก 23,400 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 44,500 วอน/ เด็ก 22,200 วอน


ITX-Saemaul

ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 23 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 33,100 วอน/ เด็ก 16,500 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 28,100 วอน/ เด็ก 14,000 วอน


Mugungwha

ระยะเวลาการเดินทาง 4 ชั่วโมง 14 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 22,300 วอน/ เด็ก 11,100 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 19,000 วอน/ เด็ก 9,500 วอน

สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง Website: letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Gwangju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Suncheon – Gwangju

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Suncheon – Gwangju

เส้นทางเดินเที่ยวเมืองควางจู (Gwangju city walking route)


Yongsan Station

Yongsan Station (용산역, ยงซานหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Gyeongui–Jungang Line) และออกทางออกที่ 2


Gwangju Songjeong Station (광주 송정역)

By Subway
Gwangju Songjeong Station (Gwangju Subway Line 1) และออกทางออกที่ 3, 4 หรือ 5

By Bus: ลงที่ Gwangju Songjeong Station (광주 송정역) Bus Stop

รถบัสสีน้ำเงิน: Sangmu 22, Songjeong 19, Songjeong 29

รถบัสสีเขียว: Songjeong 93, Songjeong 96, Songjeong 97, Songjeong 100, Songjeong 197, Imgok 90, Imgok 290

รถบัสสนามบิน: 1,000, 1160

Village bus (Maeul bus): Gwangsan 720-1, Pyeongdong 701

Express-Direct bus (รถด่วนตรง) Bus No. 02

by Google Map

Yongsan Station (용산역)

Gwangju Songjeong Station (광주 송정역)